Reportajes

/, Bilbao, Bizkaia, Brecha Salarial, CCOO, Convenio digno, Derechos laborales, ELA, Huelga, Sindicalismo/Amplían huelga en Autoescuelas de Bizkaia el 14, 23 y 26 de julio ante la pasividad de la patronal APAVI

Amplían huelga en Autoescuelas de Bizkaia el 14, 23 y 26 de julio ante la pasividad de la patronal APAVI

Estos trabajadores y trabajadoras llevan 11 años sin renovar su convenio, los salarios, los horarios y demás condiciones laborales que se les aplican son muy precarias y en muchos casos irregulares.

2021-07-08T10:49:18+02:008 julio 2021|Autoescuelas, Bilbao, Bizkaia, Brecha Salarial, CCOO, Convenio digno, Derechos laborales, ELA, Huelga, Sindicalismo|Comentarios desactivados en Amplían huelga en Autoescuelas de Bizkaia el 14, 23 y 26 de julio ante la pasividad de la patronal APAVI

 Además, existe una importante brecha de género en los puestos de trabajo administrativos más feminizados.

Los sindicatos ELA y CCOO instan la apertura de la Mesa de negociación de este sector en el mes de octubre de 2020. Tras más de 7 meses y 9 reuniones de mesa quedó en evidencia la falta de voluntad de la patronal APAVI para dar pasos reales y avances importantes en aquellos aspectos fundamentales para la regularización y mejora sustancial de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de este sector.

Ante esta situación los 2 sindicatos con el 100% de representación en este ámbito convocaron 2 jornadas de huelga para los días 8 y 10 de junio. Ha sido abrumador y mayoritario el apoyo que estas movilizaciones y las reivindicaciones que las motivan han tenido por parte de las/os trabajadoras/es afectadas/os.

Sin embargo, la patronal ni siquiera se ha puesto en contacto con la representación de las personas trabajadoras y sigue mostrando una absoluta falta de voluntad por avanzar en la negociación; Por ello, y ante ésta falta de respuesta, no les dejan más opción que intensificar las movilizaciones. Por ello, los sindicatos ELA y CCOO convocan 3 días de huelga para los días 14, 23 y 26 de julio. Hoy han realizado el registro de estos días de huelga.

La dignificación, profesionalización y apuesta real por el sector pasa inexorablemente por la regularización y dignificación de unas condiciones laborales y salariales cada vez más precarias. Por ello, el colectivo de trabajadores/as del sector reclama avances fundamentalmente en los aspectos siguientes:

Establecimiento de unas tablas salariales para la regularización de los salarios y la recuperación del poder adquisitivo. La práctica totalidad de las autoescuelas combinan en el caso del personal docente salarios oficiales según convenio con cantidades que se abonan de forma irregular. Y el personal no docente, fundamentalmente personal administrativo y mayoritariamente feminizado apenas llega a los 1000 € brutos anuales

Reducción de jornada para el colectivo no docente a fin de reducir la brecha de género existente. Pasos importantes hacia la equiparación respecto al personal docente de cara a las 35 horas/semanales.

Racionalización de horarios, en un sector en el que se pueden llegar a largar más allá de las 21.00 horas de la noche con jornadas diarias de hasta 11 horas y que incluye trabajar los sábados.

Medidas como la jubilación parcial, que permitan el rejuvenecimiento de la plantilla en un sector donde la edad puede ser un factor de riesgo.

Por ELA y CCOO

Udarako azterketa betean 3 greba egun gehiego deitu dituzte Bizkaiko autoeskoletan

Gaur gauzatu dute ELA eta CCOOek Uztailak 14, 23 eta 26rako 3 greba egun gehiagoren erregistroa APAVI patronalaren erantzunik eza dela eta

Langile hauek 11 urte daramatzate Lan Hitzarmena berritu gabe, sektoreko langileen soldatak, ordutegiak eta gainerako lan baldintzak orohar erabat prekarioak eta kasu askotan irregularrak dira. Gainera, genero arrakala garrantzitsua dago feminizatuenak diren administrazio lanpostuei dagokionez.

ELA eta CCOO sindikatuon ekimenez, sektore horretako negoziazio-mahaia 2020ko urrian ireki zen. Zazpi hilabete baino gehiago igaro eta mahaiko bederatzi bilera egin ondoren, agerian geratu zen APAVI patronalak ez zuela borondaterik benetako urratsak eta aurrerapauso garrantzitsuak emateko sektore horretako langileen lan-baldintzak erregularizatzeko eta nabarmen hobetzeko funtsezko alderdietan.

Egoera horren aurrean, arlo honetan % 100eko ordezkaritza dugun bi sindikatuok 2 greba-egun deitu genituen ekainaren 8rako eta 10erako. Oso zabala eta gehiengoa izan da mobilizazio horiekiko eta berauek eragin dituzten aldarrikapenekiko eragindako langileen babesa.

Hala ere, patronala ez da langileen ordezkariekin harremanetan jarri ere egin, eta negoziazioan aurrera egiteko erabateko borondaterik eza erakusten jarraitzen du; horregatik, eta erantzunik ez dagoenez, mobilizazioak areagotzea baino ez digute uzten. Beraz, ELA eta CCOO sindikatuok 3 greba egun deitu ditugu uztailaren 14, 23 eta 26rako. Gaur, Uztailak 8 gauzatu dugu greba egun hauen erregistroa.

Sektorea duintzeko, profesionalizatzeko eta sektorearen aldeko benetako apustua egiteko, ezinbestean erregularizatu eta duindu behar dira gero eta prekarioagoak diren lan- eta soldatabaldintzak. Horregatik, sektoreko langileen kolektiboak aurrerapenak eskatzen ditu, batez ere honako alderdi hauetan:

Soldaten erregularizaziorako eta erosteko ahalmena berreskuratzeko soldata-taulak ezartzea. Ia autoeskola guztiek, irakasleen kasuan, hitzrmenaren araberako soldata ofizialak modu irregularrean ordaintzen diren kopuruekin konbinatzen dituzte. Eta irakasle ez diren langileak, batez ere administrazioko langileak eta nagusiki emakumeak, urtean 1.000 euro gordinera ozta-ozta iristen dira.

Lanaldia murriztea irakasle ez diren kolektiboentzat, generoen arteko aldea murrizteko. Urrats garrantzitsuak irakasleekin parekatzeko, asteko 35 orduei begira.

Ordutegiak arrazionalizatzea, hauek gaueko 21: 00etatik aurrera luzatu daitezkesektore honetan, egunero 11 ordura arteko lanaldiekin eta larunbatetan lan egitea barne.

Erretiro partziala bezalako neurriak, adina arrisku-faktore izan daitekeen sektore batean plantilla gaztetzea ahalbidetuko dutenak.

Suscríbete a nuestro Boletín