Reportajes

/, Desahucios, Sindicalismo/AZET: “El desahucio de nuestra vecina Mari Carmen es político y tiene responsables”

AZET: “El desahucio de nuestra vecina Mari Carmen es político y tiene responsables”

El día después del desahucio de Mari Carmen, una vecina de 69 años que vivía en Urazurrutia-Bilbao: desde AZET Etxebizitza Sindikatua, se exponen a continuación algunas reflexiones sobre la problemática de la vivienda, auto-defensa de barrio y lucha de clases:

2020-09-17T16:34:26+02:0017 septiembre 2020|Bilbao, Desahucios, Sindicalismo|Comentarios desactivados en AZET: “El desahucio de nuestra vecina Mari Carmen es político y tiene responsables”

El desahucio de Mari Carmen, llevado a cabo el pasado 10 de septiembre en Bilbao La Vieja, no es un caso aislado, no es fruto de un problema entre particulares, ni consecuencia de una situación de precariedad individual. El desahucio de nuestra vecina es político y tiene responsables.

Por ello, a continuación exponemos lo ocurrido el pasado 10 de septiembre, señalando a los culpables directos, y contextualizándolo dentro del problema de la vivienda y la lucha de clases.

El 10 de septiembre desahuciaron por impago de alquiler Mari Carmen, vecina de la calle Urazurritia desde hace más de 7 años. Cabe destacar que, aunque el desahucio fue lanzado en junio, la vecina no recibió notificación alguna hasta el día 8 de septiembre, apenas 48 horas antes de ser ejecutado el desahucio.

Teniendo en cuenta la urgencia del caso, desde AZET Etxebizitza Sindikatua se abrió una convocatoria popular para dar solidaridad a nuestra vecina con un objetivo claro: que Mari Carmen no se quedase en la calle. A dicha convocatoria acudieron más de 100 personas, bloqueando tanto desde fuera como desde dentro del portal la entrada al inmueble y evitando que los zipaios entrasen a la fuerza a la vivienda. Gracias a esta acción de resistencia, se logró una negociación con Servicios Sociales. La mediación fue llevada a cabo desde el sindicato y, a través de ésta, se consiguió una alternativa habitacional digna para nuestra vecina.

Denunciamos firmemente la actitud y dejadez de los Servicios Sociales de base y del Ayuntamiento de Bilbao, al que señalamos como responsable político de este desahucio. Denunciamos también la actuación desproporcionada y violenta de los zipaios, que, con el apoyo de la policía municipal, se dedicaron a tensionar más la situación y agredir a las personas que acudieron a la citada convocatoria.

Gracias a la presión y la auto-organización popular, Mari Carmen no se quedó en la calle. Sin la participación de las vecinas del barrio y las compañeras de los Sindicatos de vivienda de los diferentes barrios y pueblos de Bizkaia, hubiese sido imposible lograr este objetivo.

El pasado jueves, Bilbo Zaharra demostró ser un ejemplo de resistencia, auto-defensa de barrio (auzodefentsa) y solidaridad. Aun así, no debemos olvidar que esta pequeña victoria no es un fin en sí mismo, sino un posible punto de partida para seguir organizando la solidaridad de clase a través de la politización del problema de la vivienda.

Llegados a este punto, nos parece fundamental contextualizar el problema de la vivienda, haciendo una lectura política de ello. Hoy en día hay diferentes intereses de clases y contradicciones que atraviesan dicha cuestión, que se puede resumir en: la vivienda como espacio que habitamos (espacio que produce y reproduce vida) vs. la vivienda como mercancía (como valor de mercado). Esta es la clave que sitúa el conflicto en parámetros de clase, la contradicción que hay que poner sobre la mesa para politizar el problema de la vivienda. Partiendo de este presupuesto, apostamos por una lucha radical en defensa de nuestros barrios, nuestras vidas y nuestras viviendas; entendiendo que, en esta profunda crisis estructural que estamos viviendo, la vivienda es y será un elemento central.

Somos conscientes de que el rearme del capital, que en nuestros barrios vivimos desde hace tiempo (con los procesos de gentrificación y turistificación), se va a intensificar cada vez más con la actual crisis económica y sanitaria. Desde AZET creemos que la vivienda va a ser un elemento central de este rearme.

La vivienda ha pasado, desde hace tiempo, de ser un derecho básico a una mercancía y un campo de acumulación y valorización del capital (con la especulación inmobiliaria). En este marco es en el que tenemos que analizar también la campaña de persecución y deslegitimación de la okupación de los últimos meses: una forma de criminalizar la pobreza y movilizar a la “opinión pública” en defensa de los grandes intereses especulativos de las clases propietarias.

Por todo ello, hoy en día no se puede hablar del “problema de la vivienda” sin hablar de la dominación de clase: en medio del proceso de proletarización de la clase trabajadora, cada vez más personas no podrán pagar el alquiler o encontrar una vivienda digna. En este contexto, entendemos que luchar para que no echen de casa a nuestras vecinas es una forma de reorganizar la solidaridad de clase. Politizar y colectivizar el problema de la vivienda implica volver a plantear la necesidad de la lucha de clases (territorializada en los barrios), de la auto-organización popular y auzodefentsa.

Responder colectivamente a las necesidades de las vecinas es politizar dichas necesidades y colectivizarlas: hacer que el problema y la necesidad individual se conviertan en colectivas; dar respuestas colectivas a necesidades compartidas.

Dicho esto, vemos que el espacio y el sujeto de esta lucha son los barrios populares. Esto reafirma la apuesta de organizar Sindicatos de vivienda a nivel de barrio/pueblo, desde los que impulsar la auzodefentsa, la construcción de comunidad, el apoyo mutuo y la solidaridad de clase.

Gure auzokideon etxe(bizitzak) defendatuko ditugu! Auzo defentsa antolatu, klase elkartasuna hauspotu!

Mari Carmenen kaleratzearen biharamuna: etxebizitzaren problematika, auzodefentsa eta klase borrokari buruzko gogoeta batzuk.

Prentsa oharra: Pasa den astean Bilbo Zaharrean agindutako kaleratzea ez zen kasu isolatu bat izan, ez zen partikularren arteko arazo baten ondorio izan, ezta andre baten prekarietate egoera indibidualaren ondorioa ere. Mari Carmenen kaleratzea politikoa da eta erantzuleak ditu. Horregatik, ondorengo lerroetan irailaren 10ean gertatutakoaren berri eman nahi dugu, erantzule zuzenak seinalatuz eta kaleratzea etxebizitzaren problematikaren eta klase borrokaren testuinguruan kokatuz.

Joan den ostegunean, zazpi urtez Urazurrutia kaleko auzokide izan ostean, Mari Carmen kaleratu zuten, alokairua ordaindu ezin izanagatik. Aipatzekoa da, kaleratzea ekainean agindu bazen ere, bizilagunak ez zuela inolako jakinarazpenik jaso irailaren 8ra arte. Hau da, kaleratzea exekutatu baino 48 ordu lehenago.

Kasuaren premia kontuan hartuta eta gure bizilagunari elkartasuna adierazteko asmoz, AZET etxebizitza sindikatutik deialdi herrikoi bat ireki zen, helburu argi batekin: Mari Carmen kalean ez geratzea. Deialdira 100 pertsona baino gehiago bertaratu ziren, eta eraikinaren sarrera blokeatu zuten kanpotik zein barrutik, zipaioak etxebizitzara indarrez sar ez zitezen.

Erresistentzia ekintza honi esker, gizarte zerbitzuekin negoziatzea lortu zen. AZET sindikatutik egin zen bitartekaritzaren bidez etxebizitza-alternatiba duin bat lortu zen bizilagunarentzat.

Irmoki salatzen dugu oinarrizko gizarte zerbitzuen eta Bilboko Udalaren jarrera eta utzikeria, kaleratzearen arduradun politikotzat jotzen duguna. Honez gain, zipaioen jokabide bortitza eta neurriz kanpokoa salatzen dugu, zeintzuk, munipen laguntzarekin, egoera tenkatu eta bertara gerturatu ziren pertsonen aurrean oldartu ziren.

Herriak egindako presioari eta auto-antolaketari esker, Mari Carmen ez zen kalean gelditu. Auzoko bizilagunen eta Bizkaiko auzo eta herri ezberdinetako etxebizitza sindikatuetako kideen parte hartzerik gabe ezinezkoa zatekeen helburu hori lortzea.

Iragan ostegunean Bilbo Zaharra erresistentzia, auzodefentsa eta elkartasun eredu izan zen. Hala ere, ez dugu ahaztu behar garaipen txiki hori ez dela berez helburu bat. Etxebizitzaren arazoa politizatuz, klase elkartasuna antolatzen jarraitzeko balizko abiapuntua baizik.

Puntu honetara iritsita, funtsezkoa iruditzen zaigu etxebizitzaren arazoa testuinguruan kokatzea, horren irakurketa politikoa eginez. Gaur egun klase interes eta kontraesan ezberdinak daude gai honen inguruan, modu honetan labur daitezkeenak: etxebizitza bizi dugun esparru bezala (ekoiztu eta bizitza erreproduzitzen duena) Vs. etxebizitza merkantzia bezala (merkatu- balioa lukeena). Horixe da gatazka klase-parametroetan kokatzen duen gakoa eta etxebizitzaren arazoa politizatzeko mahai gainean jarri behar den kontraesana. Beraz, hortik abiatuta, gure auzoak, gure bizitzak eta gure etxebizitzak defendatzeko borroka erradikalaren aldeko apustua egiten dugu. Izan ere, bizi dugun egiturazko krisi sakon honetan, etxebizitza funtsezko elementua da.

Jakin badakigu kapitalaren berrarmatzea, gure auzoetan aspalditik bizi duguna (gentrifikazio eta turistifikazio prozesuen bitartez), bizi dugun osasun eta ekonomi krisien ondorioz oraindik gehiago azeleratuko dela. Zentzu honetan, AZET-en aburuz, etxebizitza berrarmatze horren funtsezko elementua izango  da.

Etxebizitza, aspalditik, oinarrizko eskubidea izatetik merkantzia izatera igaro da, baita kapitala metatu eta balorizatzeko eremua ere (higiezinen espekulazioarekin). Hortaz, testuinguru honetan txertatzen da azken hilabeteetan eman den okupazioaren jazarpen eta deslegitimazio kanpaina; pobrezia kriminalizatzea eta «iritzi publikoa» jabe handien interes espekulatiboen alde jartzea helburu duena.

Guzti honengatik, egun ezin gara «etxebizitzaren arazoaz» aritu klase dominazioa aintzat hartu gabe: langile klasearen proletarizazio prozesuaren baitan, gero eta jende gehiagok ezingo du alokairua ordaindu edo etxebizitza duin bat lortu. Testuinguru honetan, gure ustez, auzokideak etxetik bota ez ditzaten borrokatzea klase elkartasuna berrantolatzeko modu bat da. Etxebizitzaren arazoa politizatzeak eta kolektibizatzeak klase-borrokaren (auzoetan territorializatuta), herri auto-antolaketaren eta auzodefentsaren beharra planteatzea dakar. Auzotarren beharrei kolektiboki erantzutea premia horiek politizatzea eta kolektibizatzea da: arazoa eta beharrizan indibiduala kolektibo bihurtzea; premia partekatuei erantzun kolektiboak ematea alegia.

Gauzak horrela, borroka honen espazio eta subjektua auzo herrikoak direla uste dugu. Honek horrenbestez, auzo eta herri mailan etxebizitza sindikatuak antolatzeko apustua berresten du; auzodefentsa, komunitatearen eraikuntza, elkar zaintza eta klase elkartasuna bultzatzeko esparru gisa ulertuta.

Gure auzokideon etxe(bizitzak) defendatuk oditugu! Auzodefentsa antolatu, klase elkartasuna hauspotu!

Suscríbete a nuestro Boletín