Reportajes

/, Coronavirus, Pensiones/Solo en agosto y septiembre han fallecido más de 50 personas en residencias de la CAPV

Solo en agosto y septiembre han fallecido más de 50 personas en residencias de la CAPV

Las asociaciones de familiares de usuarios de residencias de personas mayores, Babestu de Araba y Bizkaia, Gipuzkuako Senideak, Irauli zaintza y familiares de usuarios de residencias y centros de día de Araba y el Movimiento de Pensionistas de la CAV, reunidos en Gasteiz, reiteran su preocupación porque los centros residenciales de atención a la dependencia siguen sin ser sitios seguros para las personas usuarias y trabajadoras.

2020-09-25T15:29:33+02:0025 septiembre 2020|Bilbao, Coronavirus, Pensiones|Comentarios desactivados en Solo en agosto y septiembre han fallecido más de 50 personas en residencias de la CAPV

Nota de prensa: Nos resulta incomprensible que ni el Lehendakari en su función de Director del Comité de Emergencia Sanitaria, ni los Sres. Diputados Generales nos den una explicación pública de por qué en agosto y septiembre, han fallecido más de 50 personas en las residencias y cientos de personas usuarias y trabajadoras han sido contagiadas. Se lo hemos pedido de manera reiterada y lo seguiremos haciendo porque tenemos derecho a saber y es imprescindible conocer lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal para poder mejorar. Nosotras y nosotros somos las personas más interesadas en conocer y participar en las decisiones que afectan a nuestras condiciones de vida como personas mayores y familiares.

Constatamos que, el déficit de atención personal hacia las personas ingresadas, se ha agudizado tras la crisis por la falta de personal, lo que aumenta las cargas de trabajo y la sensación de impotencia de trabajadoras y trabajadores; el incremento de los contagios y fallecimientos que derivan en aislamiento y eliminación de visitas de familiares aumentan la sensación de soledad y abandono en las personas residentes; en muchos centros no se realiza un seguimiento eficaz del estado de salud de las personas, ni se están adoptando las medidas de prevención y detección necesarias para las personas que se incorporan a su trabajo; se sigue sin gestionar los espacios y la movilidad de manera adecuada; la inspección está siendo ineficaz y estamos pagando por segunda vez la falta de un plan de choque que dote a los centros de los recursos de prevención y de personal necesarios para evitar la pandemia.

Lamentamos que en el acto organizado por Lehendakaritza, en memoria de nuestros familiares fallecidos ni siquiera se haya dirigido a nosotras y nosotros para anunciar su celebración.

Vamos a seguir peleando hasta conseguir que, las residencias sean centros seguros y dignos, en los que las personas usuarias dispongan de la atención, que en todos los aspectos, necesitan; para dignificar el trabajo de las personas cuidadoras y mejorar los ratios de personal y las condiciones de trabajo y cambiar el actual modelo de atención a la dependencia construyendo una red de servicios socio sanitarios públicos universales que garantice el derecho de las personas dependientes a una vida digna.

Por estas razones, si no se abordan con decisión las carencias y deficiencias denunciadas, en octubre, volveremos a salir a la calle y pediremos la colaboración de otros movimientos sociales, especialmente de mujeres y jóvenes y organizaciones sindicales, para que esta movilización consiga los objetivos que nos proponemos.

Prentsa oharra: Arabako eta Bizkaiko adinekoen egoitzetako erabiltzaileen senitartekoen elkarteak, Babestu, Gipuzkoako Senideak, Irauli Zaintza eta Arabako egoitza eta eguneko zentroetako erabiltzaileen senitartekoak eta EAEko Pentsiodunen Mugimendua, Gasteizen bildurik, gure kezka adierazi nahi dugu, mendekotasuna artatzeko egoitza-zentroak ez direlako oraindik leku seguruak erabiltzaile eta langileentzat.

Ulertezina egiten zaigu ez Lehendakariak, Osasun Larrialdietako Batzordeko zuzendari gisa, ez Ahaldun Nagusiek, azalpen publikorik ematea, abuztuan eta irailean 50 pertsona baino gehiago hil direla eta ehunka erabiltzaile eta langile kutsatu direla azaltzeko. Behin eta berriz eskatu diegu, eta eskatzen jarraituko dugu, jakiteko eskubidea dugulako eta ezinbestekoa delako jakitea zer egiten ari den ondo eta zer gaizki, hobetu ahal izateko. Guk dugu interesik handiena, adineko eta familiako pertsona gisa, ditugun bizi-baldintzei eragiten dieten erabakiak ezagutzeko eta horietan parte hartzeko.

Egiaztatu dugunez, ospitaleratutako pertsonei emandako arretaren gabeziak areagotu egin dira krisiaren ondoren, langile faltagatik, eta horrek larriagotu egiten ditu langileen lan-kargak eta ezintasun-sentsazioa; kutsatzeak eta heriotzak gehitu egiten dira eta horren ondorioz, bakartzea eta senideen bisitak desagerraraztea eragiten dute, eta horrek larritu egiten du egoiliarren bakardade- eta abandonu-sentsazioa; zentro askotan ez da osasun-egoeraren jarraipen eraginkorrik egiten eta ez dira lanean hasten diren pertsonentzat, beharrezkoak diren prebentzio eta detekzio neurriak hartzen ari; espazioak eta mugikortasuna behar bezala kudeatu gabe jarraitzen du; ikuskapena ez da eraginkorra izaten ari, eta bigarren aldiz ordaintzen ari gara, egoitzetarako, prebentzio baliabidez eta langile kopuru handiagoz osatutako plangintzarik ez egotea pandemiari aurre egiteko.

Sentitzen dugu, hildako gure senideen oroimenez, Lehendakaritzak antolatutako ekitaldian, guregana jo ez izana iragartzeko bederen.

Borrokan jarraituko dugu, harik eta egoitzak zentro seguruak eta duinak izan daitezen lortu arte, erabiltzaileek alderdi guztietan behar duten arreta izan dezaten; zaintzaileen lana duintzeko eta langileen ratioak eta lan-baldintzak hobetzeko, eta mendekotasuna artatzeko egungo eredua aldatzeko, mendekotasuna duten pertsonek bizitza duina izateko duten eskubidea bermatuko duen zerbitzu sozio sanitario publikoen sare unibertsal bat eraikiz.

Arrazoi horiengatik, salatutako gabezia eta gabeziei erabakitasunez heltzen ez bazaie, urrian berriro kalera aterako gara eta beste gizarte-mugimendu batzuen laguntza eskatuko dugu, batez ere emakumeena, gazteena eta erakunde sindikalena, mobilizazio horrek lortu nahi ditugun helburuak lor ditzan.

Suscríbete a nuestro Boletín