Reportajes

//Señalan como responsables a Ayuntamientos de la solución de la huelga del SAD

Señalan como responsables a Ayuntamientos de la solución de la huelga del SAD

"No es casualidad que un sector donde casi la totalidad son mujeres y que realizan un servicio publico de cuidados, la patronal bloquee la negociación y las Instituciones publicas permitan la precariedad de las trabajadoras".

2023-02-27T13:43:29+01:0027 febrero 2023|Ayuda Domicilio|Comentarios desactivados en Señalan como responsables a Ayuntamientos de la solución de la huelga del SAD

Por LAB Sindikatua

Hemos convocado tres jornadas de huelga los días 27 y 28 de febrero y 8 de marzo en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia. Hoy, primera jornada de huelga de la semana, nos hemos manifestado en Bilbo, desde la sede de ETB hasta la Diputación de Bizkaia, para denunciar la grave situación que viven los trabajadores de este sector. Mañana martes, 28 de febrero, se celebrará la segunda jornada de huelga de la semana y volveremos a movilizarnos a las 10:30 horas en Bilbao, desde el Consejo de Relaciones Laborales (Alameda de Urquijo, 2) hasta el Ayuntamiento.

Las trabajadoras del sector llevan más de 7 años sin convenio. No es casualidad, una vez mas, que un sector donde casi la totalidad son mujeres y que realizan un servicio publico de cuidados, la patronal bloquee la negociación y las Instituciones publicas permitan la precariedad de las trabajadoras.

Consideramos inaceptable que mientras a la Patronal se le paga por hora de servicio entre un 20% y un 23% más que en 2016, estas empresas ofrezcan un 3,6% de subida salarial hasta el 2025. Solamente hasta el 2022 las trabajadoras han sufrido un incremento de la carestía de la vida del 16,6%.

Denunciamos que estas empresas que obtienen grandes beneficios gestionando dinero público actuen como verdaderas empresas buitre ante la pasividad de los ayuntamientos y mancomunidades que les contratan.

Interpelamos directamente a ayuntamientos y mancomunidades, y les pregunta si van a seguir llenando los bolsillos de empresas que precarizan las condiciones de más de 1.500 mujeres que trabajan en este sector en Bizkaia. Les exigimos que apuesten por un servicio de calidad. El actual modelo solo supone precariedad para las trabajadoras y para las personas que cuidan.

Desde el 2016 hasta el 2022, las trabajadoras del SAD acumulan una pérdida en el salario mensual de 361 euros, es decir, una pérdida acumulada de 4.336 € en el salario anual hasta el 2022.

Sin embargo, las empresas buitres de este sector les ofrecen una subida de 72 euros mensuales, sin atrasos, es decir que el salario anual aumente 868€ hasta el 2025.

Aumento según IPC (2016-2022)361, 38 € mensuales4.336,60 € salario anual
Propuesta Patronal ( 2016- 2025)72,36 € mensuales868,36 € salario anual

Luchamos por el reconocimiento del trabajo que realizamos y este reconocimiento son mejoras laborales. La recuperación del poder adquisitivo, complementos a las bajas por enfermedad, acuerdos contra la precariedad de las jornadas parciales estableciendo una jornada mínima y mecanismos claros y objetivos para ir aumentándola, fijezas de los contratos, acuerdos en Salud Laboral sobre riesgos psicosociales (estrés, agresiones…) o mejorar la conciliación agrupando servicios, entre otras medidas.

Hacemos un llamamiento a una unidad sindical real. Creemos necesaria una oferta unitaria de lucha, basado en un acuerdo mínimo. Trasladamos por escrito una propuesta a todos los sindicatos, en la que proponía un acuerdo mínimo de no firma por debajo de la recuperación del IPC y propuestas de movilizaciones, entre otras acciones conjuntas, pero no fue aceptado. Sin ese acuerdo mínimo, no hemos querido participar en disfrazar de unidad lo que realmente no lo es. Nos comprometemos públicamente a seguir intentándolo de forma activa.

Para terminar, con esta convocatoria, hemos realizado 62 días de huelga y realizaremos más llamamientos si no hay otras ofertas encima de la mesa. Hacemos responsables a los ayuntamientos de la solución de este conflicto, e iremos intensificando la interpelación a la responsabilidad de estas instituciones, ya que son las que permiten que una Patronal buitre bloquee el Convenio.

Otsailaren 27an eta 28an eta martxoaren 8an hiru greba egun deitu ditugu Bizkaiko Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuan. Gaur, asteko lehen greba egunan, Bilbon mobilizatu gara, ETBren egoitzatik Bizkaiko Foru Aldundiraino, sektore honetako langileek bizi duten egoera larria salatzeko. Bihar asteartea, otsailaren 28an, egingo dugu asteko bigarren greba eguna eta mobilizazioa egingo dugu 10:30ean Bilbon, Lan Harremanen Kontseilutik (Urkixo Zumarkalea, 2) Udaletxeraino.

Sektorean 7 urte baino gehiago daramate hitzarmenik gabe. Ez da kasualitatea, beste behin ere, ia langile guztiak emakumeak diren eta patronalak zaintza-zerbitzu publikoa ematen duen sektore batek negoziazioa blokeatzea eta erakunde publikoek emakume langileen prekaritatea ahalbidetzea.

Gure ustez onartezina da patronalari zerbitzu-ordu bakoitzeko 2016an baino %20-23 gehiago ordaintzen zaion bitartean, enpresa horiek %3,6ko soldata-igoera eskaintzea 2025era arte. 2022ra arte, izan ere, langileei %16,6 garestitu zaie bizitza.

Salatu dugu diru publikoa kudeatuz etekin handiak lortzen dituzten enpresa horiek benetako enpresa putreak direla, eta kontratatzen dituzten udal eta mankomunitateen pasibotasuna dela hori ahalbidetzen duena.

Zuzenean galdetu nahi diegu udalei eta mankomunitateei Bizkaian Etxez Etxeko Laguntzaren (EEL) sektorean lan egiten duten 1.500 emakume baino gehiagoren baldintzak prekarizatzen dituzten enpresen poltsikoak betetzen jarraituko ote duten. Hala, kalitatezko zerbitzu baten aldeko apustua egitea eskatzen du sindikatuak, egungo ereduak prekarietatea baino ez baitakar, bai langileentzat, baita zaintzen dituzten pertsonentzat ere.

2016tik 2022ra bitartean, EELko langileek 361 euroko galera metatu zuten hileko soldatan, hau da, 4.336 euroko galera metatua urteko soldatan 2022ra arte.

Hala ere, sektore honetako enpresa putreek hilean 72 euroko igoera eskaintzen diete, atzerapenik gabe, hau da, urteko soldata 868 euro igotzea 2025era arte.

KPIaren igoera (2016-2022)361, 38 € hilean4.336,60 € urteko soldata
Patronalaren proposamena (2016- 2025)72,36 € hilean868,36 € urteko soldata

Lanarekiko aitortzaren alde borrokatzen dugu, eta aitortza hori lan baldintzen hobekuntzak dira. Erosteko ahalmena berreskuratzea, gaixotasunagatiko bajen osagarriak, lanaldi partzialen prekarietatearen aurkako akordioak, lanaldi minimo bat eta lanaldi hori handitzen joateko mekanismo argi eta objektiboak ezarriz, kontratuen finkotasunak, laneko osasunaren arloan arrisku psikosozialei (estresa, erasoak) buruzko akordioak eta kontziliazioa hobetzea zerbitzuak multzokatzearen bidez, besteak beste.

Benetako batasun sindikal baterako deia egiten dugu. Uste dugu beharrezkoa dela borroka bateratua, gutxieneko akordio batean oinarritua. Proposamen bat helarazi genien idatziz sindikatu guztiei. Horren bidez, KPIaren berreskurapenaren azpitik dagoen ezer ez sinatzeko gutxieneko akordio bat eta mobilizazio bateratuen proposamena egin zuen. Baina beste sindikatuek ez zuten onartu. Guk, gutxieneko akordio hori gabe, ez dugu benetakoa ez den batasunaz mozorrotu nahi izan. Bada, publikoki konpromisoa hartzen dugu aktiboki batasun sindikala lortzeko saiatzen jarraitzeko.

Amaitzeko, deialdi honekin 62 greba egun egin ditugu, eta gehiago deituko ditu mahai gainean beste eskaintzarik ez badago. Udalak gatazka honen konponbidearen erantzule egiten ditu, eta erakunde horiekiko interpelazioa areagotzen joango dira, haiek direlako patronalei hitzarmenaren blokeoa ahalbidetzen diotenak.

Suscríbete a nuestro Boletín