Reportajes

/, Coronavirus, Pensiones/¿Qué piensan hacer el Lehendakari y Diputados Generales con el repunte de muertes en residencias?

¿Qué piensan hacer el Lehendakari y Diputados Generales con el repunte de muertes en residencias?

Para las Asociaciones de familiares de usuarios, Babestu de Bizkaia y Araba, Familiares de Residentes de Usuarios de Residencias y Centros de Día de Araba, Senideak e Irauli Zaintza de Gipuzkoa y el Movimiento de Pensionistas de La Comunidad Autónoma Vasca: “Estos datos, son inaceptables. Nos resulta incomprensible que los centros residenciales tras más de seis meses de pandemia sigan siendo puntos de contagio”.

2020-09-08T19:20:34+02:008 septiembre 2020|Bilbao, Coronavirus, Pensiones|Comentarios desactivados en ¿Qué piensan hacer el Lehendakari y Diputados Generales con el repunte de muertes en residencias?

La situación de las residencias de personas mayores dependientes es alarmante.

Nota de prensa: Después de la enorme incidencia en la primera oleada de la Pandemia desde marzo, donde los fallecimientos en las Residencias de Dependientes fue de 40% con relación al total de decesos, Las Asociaciones de familiares de usuarios, Babestu de Bizkaia y Araba, Familiares de Residentes de Usuarios de Residencias y Centros de Día de Araba, Senideak e Irauli Zaintza de Gipuzkoa y el Movimiento de Pensionistas de La Comunidad Autónoma Vasca, mostramos nuestra indignación ante los fallecimientos y contagios de este mes de Agosto de personas usuarias y trabajadoras de las residencias y centros de día.

Por medio de este escrito, demandamos al Lehendakari en su calidad de Director de la Emergencia Sanitaria (mando único) y a los Diputados Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa una explicación pública de lo que está sucediendo en los servicios residenciales de personas mayores dependientes y qué piensan hacer al respecto.

Los datos emitidos hasta la fecha por las diputaciones forales en relación a contagiados y fallecidos, denota un repunte alarmante, sobre todo entre personas mayores y residentes en residencias públicas, privadas y concertadas.

Estos datos, son inaceptables. Nos resulta incomprensible que los centros residenciales tras más de seis meses de pandemia sigan siendo puntos de contagio. Es evidente que los protocolos de prevención, detección temprana, e inspección, o no se realizan o no funcionan; que las medidas de protección interpersonal no son suficientes; que las instalaciones, en muchas residencias, no están siendo utilizadas para preservar de manera eficaz el contagio; que no se ha dotado a los centros de los recursos materiales y de personal necesarios para garantizar la salud de las personas usuarias…

A lo largo de estos meses, tanto desde las Asociaciones de Familiares como desde las Organizaciones Sindicales y el Movimiento de Pensionistas, hemos pedido por todos los medios de los que disponemos que se adoptaran medidas inmediatas para que no se volviera a repetir lo sucedido en la fase más crítica de la pandemia; la segunda ola ha venido, sigue sin haber una reflexión autocrítica de las actuaciones, y, sus efectos, siguen siendo los mismos. Por otra parte hay una solicitud de Comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento por parte de las 3 Asociaciones de Familiares, que quedó interrumpida con la disolución del Parlamento Vasco y que es importante que se materialice a la mayor brevedad posible.

Esta nota la hemos hecho llegar a los responsables institucionales antes mencionados para recabar las explicaciones que demandamos y poder darles nuestra opinión al respecto.

Las medidas que hemos pedido de manera reiterada no pueden esperar ni un día más. Esperamos sus respuestas a lo que pedimos y manifestaremos nuestra indignación ante las DDFF y Lehendakaritza.

Mendekotasuna duten adinekoen egoitzen egoera kezkagarria da.

Prentsa oharra: Martxoaz geroztik Pandemiaren lehen boladan izandako eragin izugarriaren ondoren, mendekoen egoitzetan izandako heriotzak, heriotza guztien % 40 izan baitziren, egoitzetako erabiltzaileen senideen elkarteek: Bizkaiko eta Arabako Babestu elkarteek, Arabako egoitzetako eta eguneko zentroetako erabiltzaileen senitartekoek, Gipuzkoako Senideak eta Irauli Zaintza eta Euskal Autonomia Erkidegoko Pentsiodunen Mugimenduak. gure erabateko haserrea agertzen dugu, abuztuan egoitza eta eguneko zentroetako erabiltzaile eta langileen artean gertatu diren heriotz eta kutsaketen aurrean

Idazki honen bidez, Lehendakariari, Osasun Larrialdietako zuzendaria den aldetik (aginte bakarra), eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ahaldun nagusiei, mendekotasuna duten adinekoen egoitza-zerbitzuetan gertatzen ari denaren azalpena eta horren inguruan zer egiteko asmoa duten, publikoki azaltzeko eskatzen diegu.

Orain arte foru-aldundiek kutsatuei eta hildakoei buruz emandako datuek erakusten dute gorakada kezkagarria izan dela, batez ere adinekoen eta egoitza publiko, pribatu eta itunduetako egoiliarren artean.

Datu horiek onartezinak dira. Ulertezina egiten zaigu sei hilabete baino gehiagoko pandemiaren ondoren egoitza-zentroak kutsatzeko guneak izaten jarraitzea. Agerikoa da prebentzioko, detekzio goiztiarreko eta ikuskapeneko protokoloek ez dutela funtzionatzen edo ez direla ezartzen; pertsonen arteko babes-neurriak ez direla nahikoak; instalazioak, egoitza askotan, ez direla erabiltzen kutsatzea modu eraginkorrean zaintzeko; zentroei ez zaizkiela eman erabiltzaileen osasuna bermatzeko behar diren baliabide materialak eta langile-kopuru nahikoa.

Hilabete hauetan zehar bai Senideen Elkarteek, bai Erakunde Sindikalek eta Pentsiodunen Mugimenduak, eskura ditugun bitarteko guztien bidez, pandemiaren fase kritikoenean gertatutakoa berriro ez errepikatzeko berehalako neurriak hartzeko eskatu dugu; bigarren olatua etorri da, oraindik ere ez da jarduketen hausnarketa autokritikorik egin, eta ondorioak berberak dira. Bestalde, Senideen 3 Elkarteek Legebiltzarreko Gizarte Politiken Batzordean agertzeko eskaera bat egin zuten. Eskaera hori eten egin zen Eusko Legebiltzarra desegin zenean, eta garrantzitsua da lehenbailehen gauzatzea.

Ohar hau lehen aipatutako erakundeetako arduradunei helarazi diegu, eskatzen ditugun azalpenak jasotzeko eta gure iritzia eman ahal izateko.

Behin eta berriz eskatu ditugun neurriek ezin dute egun bat gehiago itxaron. Beraien erantzunaren zain gaude eskatzen dugunaren aurrean, eta gure haserrea adieraziko diegu Foru-Aldundiei eta Lehendakaritzari.

Suscríbete a nuestro Boletín