Reportajes

/, Cuidados, Euskal Herria, Feminismo, Huelga, LAB/Huelga en los servicios sociales de la CAV para el 4 de marzo por el reconocimiento de los trabajos de cuidados

Huelga en los servicios sociales de la CAV para el 4 de marzo por el reconocimiento de los trabajos de cuidados

Porque “hay que abandonar el modelo que no cuida, dejando a un lado el negocio y la privatización”, el sindicato LAB precisa que son las instituciones quienes deben aprobar normas que publifiquen y garanticen la calidad de los servicios sociales.

2021-02-26T12:43:52+01:0026 febrero 2021|Bilbao, Cuidados, Euskal Herria, Feminismo, Huelga, LAB|Comentarios desactivados en Huelga en los servicios sociales de la CAV para el 4 de marzo por el reconocimiento de los trabajos de cuidados

La pandemia ha dejado claro lo importantes que son los servicios sociales para el mantenimiento de la vida. Hasta ahora, sin embargo, se han considerado como posibilidades para hacer negocio por parte de los poderes económicos. Ha sido evidente que, en los últimos años, tanto la calidad de vida de las y los usuarios como de los trabajadores y trabajadoras ha ido a peor, debido a la avaricia que genera la privatización. En este contexto, el secretario de la Federación de Servicios Públicos Gorka Berasategi ha realizado un llamamiento a participar en la huelga del 4 de marzo.

El sistema de servicios sociales necesita todo un cambio de modelo. Trabajadoras, usuarias y familiares de usuarias llevamos años interpelando a diferentes administraciones. Hay que abandonar el modelo que no cuida, dejando a un lado el negocio y la privatización. Las instituciones deben aprobar normas que publifiquen y garanticen la calidad de los servicios sociales. Es necesario, a su vez, tener en cuenta la opinión de trabajadores, trabajadoras y personas usuarias.

Los servicios sociales cada vez son menos públicos y cada vez más privados. La falta de reconocimiento en estos trabajos hace que aumente la precariedad. Cargas laborales insostenibles, temporalidad, salarios bajos… las patronales tienen bloqueada la negociación colectiva. Es imprescindible, por tanto, hacer públicas las reivindicaciones de estos trabajadores y trabajadoras; es por ello por lo que hacemos un llamamiento a participar en la huelga de los servicios sociales convocada para el próximo 4 de marzo y defender, entre otras, estas reivindicaciones:

– Publificar todos los servicios sociales, subrogando a todas las trabajadoras.

– Modificar el modelo de servicios sociales, facilitando y generalizando el acceso, regulando los sistemas de atención y fomentando la autonomía de las personas.

– Fomentar la participación de usuarios y usuarias, y trabajadoras.

– Son necesarias decisiones para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores,       desbloqueando los convenios colectivos y actualizando debidamente los decretos de ratios.

– Se debe regular el conjunto de servicios sociales, cumpliendo con la exigencia del Parlamento Vasco, elaborando y aprobando los correspondientes decretos, con la participación de usuarios y usuarias, y trabajadoras.

– Garantizar una dotación presupuestaria suficiente para el desarrollo del sistema público vasco de servicios sociales y de cuidados, de gestión directa, comunitario, universal, gratuito y de calidad.

Por LAB Sindikatua

Martxoaren 4rako greba deitu dugu EAEko zerbitzu sozialetan zaintza lanak aitortzea eskatuz

Pandemiak argi utzi du gizarte zerbitzuak zein garrantzitsuk diren bizitza mantentzeko. Orain arte, ordea, negozioa egiteko aukeratzat hartu izan dira botere ekonomikoen aldetik. Nabarmena izan da azken urteetan bai erabiltzaile zein langileen bizi kalitatea okerrera joan dela, pribatizazioak sortzen duen diru-gosea dela eta. Testuinguru honetan, Gorka Berasategi Zerbitzu Publikoen Federazioko idazkariak adierazpenak egin ditu Bilbon martxoaren 4ko greban parte hartzeko deialdia luzatuz.

Gizarte zerbitzuen sistemak eredu aldaketa oso bat behar du. Urteak daramatzagu langile, erabiltzaile eta erabiltzaileen senitartekoak administrazio ezberdinak interpelatzen. Zaintzen ez duen eredua alde batera utzi behar da, negozioa eta pribatizazioa alboratuz. Gizarte zerbitzuak publifikatu eta zerbitzu hauen kalitatea bermatuko dituzten arauak onartu behar dira instituzioetan. Langile eta erabiltzaileen iritzia kontutan hartzea beharrezkoa da.

Gizarte zerbitzuak geroz eta gutxiago dira publiko eta geroz eta gehiago pribatu. Lan hauetan aitortza faltak prekarietatea areagotzea eragiten du. Lan zama jasanezinak, behin-behinekotasuna, soldata baxuak…patronalek negoziazio kolektiboa blokeatuta daukate. Ezinbestekoa da beraz langile hauen aldarrikapenak azalaraztea; horregatik dei egin nahi  dugu hurrengo martxoak 4ean deituta dagoen gizarte zerbitzuen greban parte hartzera, beste batzuen artean aldarrikapen hauen alde egiteko:

– Gizarte zerbitzu guztiak publifikatu, langile guztiak subrogatuz.

– Gizarte zerbitzuen eredua aldatu behar da; besteak beste, sarbidea erraztu eta orokortuz, arreta sistemak arautu eta pertsonen autonomia sustatu.

– Erabiltzaile eta langileen parte hartzea sustatu.

– Langileen lan baldintzak hobetzeko erabakiak hartu behar dira, lan hitzarmenak desblokeatuz eta ratioen dekretuak behar bezala eguneratuz.

– Gizarte-zerbitzuen multzoa arautu behar da, Eusko Legebiltzarraren eskakizuna betez, dagozkion dekretuak eginez eta onartuz, erabiltzaileen eta langileen parte-hartzearekin.

– Behar besteko aurrekontu-hornidura bermatu behar da, gizarte-zerbitzuen eta zainketa-zerbitzuen euskal sistema publikoa aurrera eramateko, kudeaketa zuzenekoa, komunitarioa, unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa.

Suscríbete a nuestro Boletín