Reportajes

/, Iniciativa Legislativa Popular, Pobreza, Renta Básica Incondicional/Con una Renta Básica Incondicional todas las personas salimos ganando

Con una Renta Básica Incondicional todas las personas salimos ganando

Este ingreso sería de 900€ mensuales para las personas adultas (o menores de 18 años emancipadas), del 30% de esa cantidad (270€ en este caso) para las personas menores de 14 años, y del 50% (450€) para las personas de entre 14 y 18 años no emancipadas.

2021-03-11T11:30:13+01:0011 marzo 2021|Bilbao, Iniciativa Legislativa Popular, Pobreza, Renta Básica Incondicional|Comentarios desactivados en Con una Renta Básica Incondicional todas las personas salimos ganando

Presentación en Bilbao frente al Gobierno vasco de la Iniciativa Legislativa Popular en favor de una Renta Básica Incondicional, así como las iniciativas que se están llevando a cabo tanto en Bizkaia como en Araba y Gipuzkoa.

Según explican desde la Asamblea de Bizkaia, compuesta  por más de medio centenar de personas con trayectorias diversas en el ámbito de la lucha contra la pobreza, la exclusión y en favor de los derechos humanos, con esta ILP quieren lograr, una nueva herramienta, una “nueva vacuna”, en definitiva una nueva ley que sirva para acabar con la pobreza, repartir el empleo y compartir los trabajos, poner la vida en el centro, lograr mayor autonomía para decidir, vivir de forma más sostenible y para redistribuir la riqueza.

¿En qué consiste esta Renta Básica Incondicional que se propone para su debate social y parlamentario?

La Renta Básica Incondicional consistiría en una cantidad mínima, calculada en base al umbral de pobreza en la CAPV, en forma de un ingreso individual, universal e incondicional que recibirían todas las personas residentes en la CAPV.

Este ingreso sería de 900€ mensuales para las personas adultas (o menores de 18 años emancipadas), del 30% de esa cantidad (270€ en este caso) para las personas menores de 14 años, y del 50% (450€) para las personas de entre 14 y 18 años no emancipadas.

Su carácter universal e incondicional significa que todas las personas residentes en la CAPV tendrían derecho a percibirla, con independencia de si tienen o no empleo, de con quienes convivan, de sus otras fuentes de renta o patrimonio y de su estatus administrativo.

“Hoy más que nunca es urgente y necesaria una Renta Básica Incondicional y no se trata de si se puede o no se puede. Se trata de si se quiere o no se quiere”. Por eso llaman a participar a la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil.

Una vez aprobada esta ILP en la Mesa del Parlamento, ahora toca pasar el trámite administrativo de la junta electoral. Una vez aceptada, se podrá comenzar con la recogida de las 10.000 firmas necesarias para su discusión parlamentaria.

A partir de ahí, empezarán a moverse en los pueblos y barrios de las ciudades, centros de trabajo y universidades para hacer diferentes movilizaciones, con el objetivo de conseguir muchas más de 10.000 firmas para que la exigencia de una RBI sea apoyada por la mayoría de la ciudadanía y escuchada por una mayoría en el parlamento.

Para ello la asamblea provincial de Bizkaia de la ILP por una RBI ya está comenzando a organizarse por comarcas, a realizar presentaciones de la iniciativa en diferentes comarcas, a realizar reuniones con múltiples organizaciones y a preparar toda la red necesaria para llegar hasta el último rincón de Bizkaia.

Animan a las organizaciones de la sociedad civil, así como a personas individuales interesadas en esta iniciativa a seguir sumándose, a tomar parte en las Asambleas que están funcionando en los tres territorios, a fin de apoyar el proceso iniciado y sumar fuerzas que obliguen a los partidos políticos con representación parlamentaria a apoyar esta medida como UN DERECHO FUNDAMENTAL para el conjunto de la ciudadanía. “Con una Renta Básica Incondicional todas las personas salimos ganando”.

Baldintzarik gabeko Oinarrizko Errentaren aldeko Legegintzako Herri-ekimena Aurkeztea, Bilbon, Eusko Jauralitzaren aurrean

Gaur, Bizkaiko Batzarrean, Baldintzarik Gabeko Oinarrizko Errentaren aldeko Legegintzako Herri Ekimena aurkezten ari gara Bilbon, bai eta Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan hartzen ari garen ekimenak ere.

Pobreziaren, bazterkeriaren eta giza eskubideen aldeko borrokan ibilbide desberdinak dituzten berrogeita hamar pertsona baino gehiagok osatzen dugu Bizkaiko Batzarra.

LHE honekin, tresna berri bat lortu nahi dugu, txerto berri bat, azken finean, lege berri bat:

– Pobreziarekin bukatzeko

– Enplegua banatzeko eta lana partekatzeko

– Bizitza erdigunean jartzeko

– Erabakitzeko autonomia gehiago lortzeko

– Modu jasangarriagoan bizitzeko

– Aberastasuna birbanatzeko

Zertan datza gizartean eta Legebiltzarrean eztabaidatzeko proposatzen dugun Baldintzarik Gabeko Oinarrizko Errenta?

Proposatzen dugun Baldintzarik Gabeko Oinarrizko Errenta gutxieneko kopuru bat izango litzateke, EAEko pobrezia-atalasearen arabera kalkulatua, EAEn bizi diren pertsona guztiek jasoko genukeen diru-sarrera indibidual, unibertsal eta baldintzarik gabeko gisa.

Diru-sarrera hori hilean 900 eurokoa izango Iitzateke pertsona helduentzat (edo emantzipatuta dauden 18 urtetik beherakoentzat), zenbateko horren% 30ekoa (270 €kasu honetan) 14 urtetik beherakoentzat, eta% 50ekoa (450 €) emantzipatu gabeko 14 eta 18 urte bitartekoentzat.

Unibertsalak eta baldintzarik gabeak izateak esan nahi du EAEn bizi diren pertsona guztiek izango Iuketela hura jasotzeko eskubidea, lana izan edo ez izan, norekin bizi diren eta beste errenta- edo ondare-iturri batzuk zein administrazio-estatusa zein den aintzat hartu gabe.

Gaur inoiz baino gehiago premiazko eta beharrezkoagoa da baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bat. Kontua ez da posible den ala ez. Kontua da nahi den ala ez.

Legebiltzarreko Mahaian LPZ onartu ondoren, orain hauteskunde batzordearen administrazio tramitea pasatu behar da. Onartu ondoren, Legebiltzarrean eztabaidatzeko beharrezkoak diren 10.000 sinadurak biltzen hasi ahal izango da.

Hortik aurrera, hiri, herri eta auzoetan mugitzeko unea izango da, Iantokietara eta unibertsitateetara iristeko unea, mobilizazio desberdinak egiteko, 10.000 sinadura baino gehiago lortzeko, BGOE baten eskakizuna herritarren gehiengoak babestu eta legebiltzarrean gehiengo batek entzun dezan.

Horretarako, ILPren Bizkaiko batzar probintziala, Baldintzarik Gabeko Oinarrizko Errenta baten bidez, hasia da eskualdeka antolatzen, hainbat eskualdetan ekimenaren aurkezpenak egiten, hainbat erakunderekin bilerak egiten eta Bizkaiko azken txokora iristeko behar den sare guztia prestatzea.

Hemendik, gizarte zibileko erakundeak animatzen jarraitu nahi dugu, bai eta ekimen honetan interesa duten norbanakoak ere, hiru lurraldeetan funtzionatzen ari diren batzarretan parte hartzera, hasitako prozesuari babesa emateko eta Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoak neurri hori babestera behartuko dituzten indarrak batzeko, herritar guztientzako OINARRIZKO ESKUBIDE gisa. Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta batekin pertsona guztiok irabazten dugu.

Suscríbete a nuestro Boletín