Reportajes

/, Desahucios, Ley, Vivienda/Agentes sociales y sindicales vascos se suman a la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda

Agentes sociales y sindicales vascos se suman a la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda

La PAH (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca) junto con otras 150 organizaciones sociales y sindicales a nivel estatal han puesto en marcha una iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda.

2021-03-20T12:01:29+01:0020 marzo 2021|Bilbao, Desahucios, Ley, Vivienda|Comentarios desactivados en Agentes sociales y sindicales vascos se suman a la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda

Por primera vez desde hace 43 años el Gobierno español tiene que presentar una Ley de Vivienda estatal que haga efectivo el derecho a la vivienda. Hasta ahora, se han aprobado leyes de vivienda autonómicas, pero todas ellas, incluida la nuestra, han sido recortadas por el Tribunal Constitucional alegando que invaden competencias estatales o el derecho de propiedad.

Por ello se ha constituido, en el Estado y en Euskadi, esta iniciativa unitaria por el derecho a la vivienda, para conseguir que esta ley reconozca la vivienda como un derecho subjetivo de las personas y nadie tenga que vivir en la calle. Una ley que haga respetar el derecho internacional que prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional previa. Que amplíe el parque público de alquiler social, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Que regule los alquileres en función de los ingresos e impida la especulación. Que garantice los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para acabar con la brecha digital. Que facilite una segunda oportunidad efectiva para los deudores hipotecarios, y establezca medidas contra los abusos financieros e inmobiliarios. Y que acabe con una fiscalidad que beneficia a los especuladores y a las rentas más altas.

Actualmente, 32.000 personas no tienen un hogar. 12 millones de personas están en riesgo de exclusión social. Más de un millón de personas han sido desahuciadas desde 2008. La vivienda es hoy un problema social agravado por la pandemia, la especulación, y el escaso parque público. Una de cada tres personas tiene que dedicar más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda y suministros básicos. Los jóvenes no pueden acceder a un techo que les permita emanciparse. Muchos pensionistas sufren problemas de accesibilidad en sus viviendas. Miles de familias son desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas y los abusos bancarios, o por no poder pagar alquileres, o porque no les prorrogan los contratos. No es aceptable que haya personas que viven en infraviviendas, se vean obligadas a ocupar pisos deshabitados, a dormir en la calle, o a ser excluidos de un contrato de alquiler por racismo o por tener un trabajo precario.

En Euskadi, precisan, hay un motivo más para movilizarse. Después de 5 años de aprobarse la Ley de Vivienda Vasca sigue sin desarrollo y sin aplicación. “No es casualidad que PNV y PSE-EE, que integran el Gobierno Vasco, se estén oponiendo en el parlamento estatal a sacar adelante una Ley Estatal de Vivienda que controle los alquileres especulativos e impida a la iniciativa privada especular con un bien de primera necesidad”, denuncian.

Al ser la mayoría del pueblo quienes sufren el problema de la vivienda, aseguran que ye es hora de que se les oiga y se los atienda. Movimientos de vivienda, sindicatos obreros, pensionistas, ONGs, y decenas de organizaciones vascas no están dispuestas a permitir que sea la Banca, las grandes inmobiliarias, y los fondos de inversión especulativos, quienes dicten el texto de esta ley. Por ello, contra las presiones de los especuladores, los impulsores de esta iniciativa llaman la ciudadanía a participar, apoyar y movilizarse como única garantía de que esta ley responda a sus necesidades e intereses.

En Euskadi se han adherido a esta Iniciativa: Pentsionistak Araba, ELA, CCOO, LAB, UGT, CNT, Argilan-ESK, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK),Stop Desahucios de Euskadi, Donostialdeko Maizterren Sindikatua – Sindicato de Inquilinas, Movimiento Nadie sin Hogar, Inquilinos de Azora, Alokairu – Benta Berri, SOS Racismo Gipuzkoa – Gipuzkoako SOS Arrazakeria, Red Ciudadana de Acogida – Hiritarron Harrera Sarea, Duintasuna Elkartea, Gipuzkoako Erretiratu edo Pentsiodunen Elkartea (GEPE), Bizilagunekin, CaritasAalza – Larratxo, Pobreza Cero – Zero Pobrezia Donostia, Coordinadora Araba de Pensionistas, SOS Racismo Araba – Arabako SOS Arrazakeria, Por una Vida Digna – Bizitza Duinaren Alde, Arabako Pentsionistak, Galdakaoko boluntarioen gizarte elkartea.


Duela 43 urtetik lehen aldiz, Espainiako Gobernuak etxebizitzarako eskubidea burutuko duen ESTATUKO ETXEBIZITZA LEGEA aurkeztu behar du. Orain arte, etxebizitza lege autonomikoak onartu dira, baina guzti horiek, gurea barne, murriztu egin ditu KONSTITUZIO AUZITEGIAK, Estatuaren eskumenak edo jabetza eskubidea urratzen dituztela argudiatuz.

Horregatik, ESTATUAN eta EUSKADIN ETXEBIZITZA-ESKUBIDEAREN ALDEKO EKIMEN BATERATUA eratu dugu, lege honek etxebizitza pertsonen eskubide subjektibo gisa onar dezan eta inork kalean bizi behar ez izan dezan. Aurretik bizileku-alternatibarik gabeko etxegabetzeak debekatzen dituen nazioarteko zuzenbidea errespetarazten duen legea. Alokairu sozialeko parke publikoa zabaltzen duena, gutxienez estatuko aurrekontuaren %2a bideratuz. Alokairuak diru-sarreren arabera arautu eta espekulazioa eragotzi ditzana. Uraren, argiaren, gasaren eta telekomunikazioen oinarrizko hornidurak bermatuko dituena, arrakala digitalarekin amaitzeko. Hipoteka-zordunentzat bigarren aukera eraginkorra erraztu eta finantza- eta higiezin-abusuen aurkako neurriak ezartzen dituena. Eta espekulatzaileei eta errenta handienei mesede egiten dien fiskalitatearekin amaituko duena.

Gaur egun, 32.000 pertsonak ez dute etxerik. 12 milioi pertsona gizarte-bazterketako arriskuan daude. 2008tik milioi bat pertsona baino gehiago etxegabetu dituzte. Etxebizitza arazo soziala da gaur egun, pandemiak, espekulazioak eta parke publiko urriak areagotuta. Hiru pertsonatik batek diru-sarreren %40 baino gehiago etxebizitza-gastuetarako eta oinarrizko horniduretarako zuzendu behar du. Gazteek ezin dute emantzipatzeko moduko tokirik eskuratu. Pentsiodun askok irisgarritasun-arazoak dituzte beren etxebizitzetan. Milaka familia kaleratuak izan dira hipotekei eta bankuen gehiegikeriei aurre egin ezin dietelako, alokairuak ordaindu ezin dituztelako edo kontratuak luzatzen ez dizkietelako. Ez da onargarria pertsona batzuk infraetxetan bizitzea edo hutsik dauden etxebizitzak okupatzera edo kalean lo egitera behartuak egotea edo alokairu-kontratu batetik baztertuak izatea arrazakeriagatik edo lan prekarioa izateagatik.

EUSKADIN mobilizatzeko arrazoi bat gehiago dugu. EUSKAL ETXEBIZITZAREN LEGEA onartu zenetik 5 urte igaro ondoren, ez da garatu ezta aplikatu ere. Ez da kasualitatea EAJ eta PSE-EE, EUSKO JAURLARITZA osatzen dutenak, Kongresuan alokairu espekulatiboak kontrolatuko dituen eta ekimen pribatuari premia biziko ondasun batekin espekulatzea eragotziko dion ESTATUKO ETXEBIZITZA LEGEA aurrera ateratzearen aurka agertzea.

Herriaren gehiengoa gara etxebizitzaren arazoa pairatzen dugunak eta bada garaia entzun gaitzaten eta arreta eman diezaguten. Etxebizitza mugimenduak, langile sindikatuak, pentsiodunak, GKEak eta hamarnaka euskal erakunde ez gaude prest bankuak, higiezin handiak eta inbertsio funts espekulatiboak izan daitezen lege honen testua diktatuko dutenak. Espekulatzaileen presioen aurka, herritarrak ekimen honetan parte hartzera, Iaguntzera eta mobilizatzera deitzen ditugu, lege honek, gaur egun, gure beharrei eta gure interesei erantzungo dienaren berme bakarra baita.

Suscríbete a nuestro Boletín