Reportajes

/, Babestu, Resicencias/Presentan “Zaintza Babesten” por una vida digna y respetuosa con las personas mayores

Presentan “Zaintza Babesten” por una vida digna y respetuosa con las personas mayores

Las asociaciones Babestu Araba, Babestu Bizkaia, Gipuzkoako Senideak e Irauli Zaintza forman esta federación para luchar contra el negocio de los cuidados.

2022-12-29T13:16:11+01:0029 diciembre 2022|Ancianos, Babestu, Resicencias|Comentarios desactivados en Presentan “Zaintza Babesten” por una vida digna y respetuosa con las personas mayores

Por Zaintza Babesten Federazioa

Las asociaciones Babestu Araba, Babestu Bizkaia, Gipuzkoako Senideak e Irauli Zaintza, que representamos a familiares y usuarios y usuarias del sistema de cuidados de las personas mayores y dependientes, con años de experiencia en su defensa, hemos decidido conformar la Federación de Euskal Herria Zaintza Babesten, para trabajar, desde la autonomía de cada organización, con el objetivo de aunar fuerzas en la lucha por una vida digna y respetuosa con los derechos de las personas mayores y dependientes.

Entendemos que el servicio de cuidados es un derecho universal y subjetivo de las personas, no puede ser un negocio, y las administraciones deben garantizar la atención digna y de calidad de las personas dentro del sistema de cuidados en Euskal Herria.

En junio de 2021 nos reunimos con representantes de la Consejería de Políticas Sociales y solicitamos participar en los foros donde se tratan temas de cuidados. No obtuvimos respuesta en tal sentido, así que solicitamos una nueva reunión, que tuvo lugar el pasado octubre. Desde entonces, nos han invitado a dos actos, pero siguen sin darnos opción a participar en foros donde se toman decisiones, por lo que concluimos que no tienen ninguna intención de dar pasos hacia el cambio de modelo que exigimos en Zaintza Babesten.

El decreto de julio de 2019, de centros residenciales para personas mayores, ni se ha cumplido ni sirve para cambiar el actual modelo. La información que se les da a las familias, pese a ser un derecho, es, en muchos centros, prácticamente nula.

En las residencias no se hacen reuniones con las familias. Según los resultados de la encuesta que realizamos, solo un 14% dice que existe una comisión de residentes y familiares. Algo tan básico como el Plan de Atención Individualizada no se hace ni con los y las usuarias ni con las familias, ya que, según la citada encuesta, el 51,10% de las familias no sabe lo que es el plan.

Las residencias públicas están destinadas a desaparecer, porque la política de PNV y PSE es que la gestión de cuidados quede en manos privadas. En las residencias privadas y en las mal llamadas concertadas, la calidad asistencial cada vez es peor. Lo mismo ocurre con la ayuda a domicilio.

Las ratios actuales no permiten ofrecer unos cuidados de calidad, como vienen denunciando las trabajadoras de Bizkaia en las últimas movilizaciones. Hay residencias donde las auxiliares limpian las instalaciones y se encargan de la colada. La conflictividad laboral es muy alta y son continuas las huelgas reivindicando mejoras laborales, las cuales cuentan con nuestro apoyo y avalan nuestras denuncias. Como dato más sangrante se debe resaltar que en Araba no hay convenio de residencias privadas y se rigen por el convenio estatal.

Las inspecciones son con previo aviso y no recogen la información que usuarios y familiares pueden darles. No denuncian las cláusulas abusivas en los contratos, y desde las Diputaciones se pide a las familias que las denuncien en Kontsumobide. Las inspecciones deben revisar esos contratos y exigir la eliminación de esas cláusulas, porque todas y todos los usuarios de residencias reciben ayuda de dinero público.

En cuanto a los costes, si los precios ya son altísimos, las subidas resultan inasumibles: subidas del IPC, cuando la mayoría de residentes son perceptores de pensiones muy bajas.

Siendo esta la situación, consideramos necesario unirnos en una federación, porque juntos seremos más fuertes de cara a continuar con el trabajo que veníamos haciendo hasta ahora.

Babestu Araba, Babestu Bizkaia, Gipuzkoako Senideak eta Irauli Zaintza elkarteok adinekoak eta mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko sistemako erabiltzaileak eta beraien senideak ordezkatzen ditugu. Haien defentsan dugun esperientzia abiapuntutzat hartuta, Euskal Herriko Zaintza Babesten federazioa eratzea erabaki dugu, erakunde bakoitzaren autonomia errespetatuz helburu hau izango duena: indarrak batzea, adinekoen eta mendekotasuna duten pertsonen bizitza duinaren alde eta haien eskubideen alde lan egiteko.

Gure ustez, zaintza-zerbitzua pertsonen eskubide unibertsal eta subjektiboa da; ezin da negozioa izan. Administrazioek pertsonen arreta duina eta kalitatezkoa bermatu behar dute Euskal Herriko zaintza-sistema guztian.

2021eko ekainean, Gizarte Politiketako Saileko ordezkariekin elkartu ginen, eta zaintzaren inguruko gaiak lantzen diren foroetan parte hartzea eskatu genuen, baina ez genuen erantzunik jaso. Beste bilera bat eskatuta, aurtengo urrian bildu dira gurekin. Hala ere, urritik hona bi ekitalditara gonbidatu bagaituzte ere, ez digute inolako aukerarik ematen erabakiak hartzen diren guneetan parte hartzeko. Beraz, gure ondorioa da ez dutela asmorik Zaintza Babesten elkarteak eskatzen duen eredu-aldaketa abiarazteko.

Adinekoen egoitza-zentroei buruzko 2019ko uztaileko dekretua ez da bete, eta, gainera, ez du balio egungo eredua aldatzeko. Zentro askotan senideoi ematen diguten informazioa hutsaren hurrengoa da, eskubide bat bada ere.

Egoitza publikoak desagertze-bidean daude, EAJren eta PSEren politika zainketen kudeaketa esku pribatuetan uztea da eta. Egoitza pribatuetan, baita gaizki deitutako itunduetan ere, asistentziaren kalitatea gero eta eskasagoa da, eta berdin gertatzen da etxez etxeko laguntzarekin.

Bizkaiko langileek azken mobilizazioetan salatu duten bezala, gaur egungo ratioekin ezin da kalitatezko zaintzarik bermatu, Egoitza batzuetan, gerokultoreek instalazioak garbitzen dituzte eta lixibaz arduratzen dira. Lan-gatazka handiak daude, eta lan-hobekuntzak aldarrikatzen dituzten grebak (gure babesa daukatenak eta gure salaketekin bat egiten dutenak) etengabeak dira. Daturik gordinena da Araban ez dagoela egoitza pribatuen hitzarmenik eta estatuko hitzarmenaren menpe daudela.

Ikuskapenak aldez aurretik abisatuta egiten dira, eta ez dute jasotzen erabiltzaileek eta senideek eman dezaketen informazioa. Ez dira salatzen kontratu batzuetako neurriz kanpoko klausulak, eta Foru Aldundiek Kontsumobiden salatzeko eskatzen diete familiei. Ikuskapenek kontratu horiek berrikusi eta klausula horiek ezabatzeko exijitu behar dute, zeren egoitzetako erabiltzaile guztiek diru publikoaren laguntza jasotzen duten.

Kostuei dagokionez, esan beharra dago berez oso altuak direla, eta etengabeko igoerak (Kontsumorako Prezioen Indizearen araberakoak) ordaindu ezinak direla, egoiliar gehienek oso pentsio baxuak jasotzen dituztelako.

Egoera honetan gaudela, beharrezkotzat jotzen dugu federazio batean elkartzea, batuta indartsuagoak izango garelako egiten ari garen lana aurrera eramateko.

Suscríbete a nuestro Boletín