Reportajes

Los derechos no caducan con la edad

Este viernes 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, Babestu, el Movimiento de Pensionistas y otros agentes sociales han reivindicado su derecho a acceder a unas condiciones de vida dignas con pensiones públicas dignas, servicios públicos universales, accesibles y vivienda.

2021-10-01T12:01:34+02:001 octubre 2021|Babestu, Bilbao, Día Internacional, Euskal Herria, Pensiones, Personas mayores|Comentarios desactivados en Los derechos no caducan con la edad

Por Babestu y Movimiento de Pensionistas

Las personas mayores somos ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y reivindicamos nuestro derecho a acceder a unas condiciones de vida dignas concretadas en pensiones públicas dignas, servicios públicos universales y accesibles y vivienda saludable. Queremos así mismo decidir cómo queremos vivir, cómo queremos ser cuidadas cuando no podamos hacerlo por nosotras mismas, y cómo queremos morir. Tal y como recoge la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 25.

En Euskal Herria existe una profunda preocupación por la situación que viven las personas mayores más frágiles, muchas de ellas usuarias de centros asistenciales y de servicio de ayuda a domicilio, por la insuficiencia de pensiones mínimas miserables y los recortes, privatización y encarecimiento de servicios públicos esenciales. Esta preocupación, en los últimos años se hace visible en la calle, tanto por las diferentes huelgas del sector socio-sanitario, como por la denuncia de diferentes asociaciones de familiares y el Movimiento de Pensionistas.

No podemos permanecer impasibles ante esta grave situación, por ello las asociaciones de familiares de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, junto con la Plataforma de Pensionistas reiteramos nuestras denuncias respecto al empeoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores y las deficiencias de las residencias, tanto públicas, privadas, como concertadas, así como en los Centros de Día.

La realidad del colectivo de personas mayores en Euskal Herria dista mucho de los discursos autosuficientes de DDFF y Gobierno:

La aplicación de la legislación vigente y los recortes de los últimos años no cubren la demanda social de servicios ni las necesidades de las personas usuarias como de las trabajadoras. No hay dotación de recursos económicos, ni impulso político, para garantizar la calidad de los servicios y las normativas sobre centros residenciales, se hacen sin consenso social alguno. La asistencia socio-sanitaria, como derecho universal. Es de todo, menos un derecho.

El sector socio-sanitario es un sector feminizado, la mayoría son mujeres, con unas condiciones precarias e indignas y con grandes brechas salariales con respecto a otros sectores masculinizados.

Los equipamientos socio-sanitarios, entre ellos las residencias, nacieron como un servicio público de Ayuntamientos y Diputaciones. Sin embargo, los afanes privatizadores y economicistas de las distintas administraciones, han derivado en un modelo de negocio y lucro, basado en criterios mercantiles que buscan la rentabilidad económica. Tal como reconoce la propia Comisaria Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

La gestión desde el inicio de la actual pandemia, ha convertido las residencias en centros de aislamiento, donde se han vulnerado y se siguen vulnerando sus derechos como personas. Las residencias no están garantizando la prestación socio-sanitaria permanente para los dependientes, de calidad y de atención integral, las 24 horas y 365 días del año.

Osakidetza, hace dejación de sus obligaciones, no realiza los controles sanitarios desde los centros de salud de barrios y localidades, en cada una de las residencias privadas, y/o concertadas. Esto permite que estas residencias den una asistencia sanitaria privada, a todas luces precaria.

Denunciamos la falta de coordinación socio-sanitaria, cuyos planes estratégicos no cumplen lo que en ellos se recogen. Solo se limitan al nombramiento de diferentes cargos, para premiar a los afines de los gobernantes, sin aportar nuevos recursos económicos y humanos de atención directa.

Exigimos la obligatoriedad de unidades socio-geriátricas y socio-sanitarias en los centros residenciales. Solicitamos un modelo de calidad con criterios claros de proceso y resultados, así como planes de atención individualizados, que sean de obligado cumplimiento, no recomendaciones.

Pedimos poder participar en los foros residenciales e institucionales, allí donde la sociedad civil pueda participar y donde se deciden los cuidados de las personas dependientes, por ejemplo, la gestión de las visitas y salidas a la calle. A día de hoy no hemos tenido ninguna invitación del Gobierno Vasco ni de las diputaciones forales a poder participar en ninguna mesa donde se escucha la voz de la sociedad civil en relación a las personas dependientes, y se lo hemos hecho saber insistentemente durante los últimos años.

Exigimos a las Administraciones que dejen de mirar hacia otro lado, y que a través del diálogo y la participación de los agentes sociales se abran a repensar un modelo de cuidados público, cercano, digno y de calidad, tal y como pidió el año pasado el Ararteko, que dote de recursos materiales, económicos y humanos suficientes para hacer cumplir el derecho universal y subjetivo a una asistencia socio-sanitaria.

Exigimos así mismo pensiones públicas dignas justas y suficientes que permita a las personas acceder a unas condiciones de vida dignas.

No queremos acabar sin recordar a las numerosas personas que han fallecido por COVID y de pena, en las residencias, una gran parte del total de fallecidos, así como a sus allegados por el sufrimiento añadido a las circunstancias en que se han dado estos decesos.

2021EKO URRIAREN 1A, ADINEKO PERTSONEN NAZIOARTEKO EGUNA

ESKUBIDEAK EZ DIRA ADINAREKIN IRAUNGITZEN

Adineko pertsonak eskubide osoko herritarrak gara, eta bizi-baldintza duinak izateko eskubidea aldarrikatzen dugu, pentsio publiko duinetan, zerbitzu publiko unibertsal eta irisgarrietan eta etxebizitza osasungarrietan oinarrituta. Era berean, erabaki nahi dugu nola bizi nahi dugun, nolako zaintza nahi dugun guk geure burua zaindu ezin dugunerako, baita nola hil nahi dugun ere, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunak 25. artikuluan jasotzen duen bezala.

Euskal Herrian kezka handia dago adineko pertsona ahulenek bizi duten egoeragatik. Horietako asko zentro asistentzialen eta etxez etxeko laguntza-zerbitzuen erabiltzaileak dira, gutxieneko pentsio ziztrinak nahikoak ez direlako edota oinarrizko zerbitzu publikoen murrizketengatik, pribatizazioagatik eta prezio garestiengatik. Kezka hori, azken urteotan, agerian geratu da kalean, bai sektore soziosanitarioaren grebetan, bai senideen elkarteen eta Pentsiodunen Mugimenduaren salaketetan.

Ezin gara geldirik egon egoera larri honetan. Horregatik, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako senideen elkarteek, Pentsiodunen Plataformarekin batera, gure salaketak berretsi beharrean gaude, adinekoen bizi-baldintzek okerrera egin dutelako eta egoitza publiko, pribatu zein itunduetan, eta eguneko zentroetan, gabezia handiak daudelako.

Euskal Herriko adinekoen kolektiboaren errealitatea oso urrun dago Foru Aldundien eta Gobernuaren diskurtso harroputzetatik:

Indarrean dagoen legeria aplikatzeak eta azken urteetako murrizketek ez diote zerbitzuen gizarte-eskariari erantzuten, ezta erabiltzaileen eta langileen beharrei ere. Ez dago baliabide ekonomikorik, ezta bultzada politikorik ere, zerbitzuen kalitatea bermatzeko, eta egoitza zentroei buruzko araudiak inolako adostasun sozialik gabe egiten dira. Asistentzia soziosanitarioa, eskubide unibertsal gisa, beste edozer da eskubide bat izan ezik.

Sektore soziosanitarioa sektore feminizatua da. Langile gehienak emakumeak dira, baldintza kaskar eta duingabeak dituzte eta soldata arrakala handia dute beste sektore maskulinizatu batzuekin alderatuta.

Ekipamendu soziosanitarioak, egoitzak besteak beste, udalen eta aldundien zerbitzu publiko gisa sortu ziren. Hala ere, zenbait administrazioren pribatizazioek eta irabazi-asmoek negozio eta irabazi eredu bat ekarri dute, errentagarritasun ekonomikoa bilatzen duten merkataritza irizpideetan oinarriturik. Hala aitortu du Europako Kontseiluko Giza Eskubideen Europako Komisarioak berak.

Egungo pandemia hasi zenetik, kudeaketa txarrak isolamendu-zentro bihurtu ditu zahar-egoitzak, eta bertan pertsonen eskubideak urratzen jarraitzen dute. Egoitzek ez dute bermatzen mendekoen etengabeko prestazio soziosanitarioa, urteko 24 ordu eta 365 egunetan kalitatezkoa eta arreta integralekoa izan beharko lukeena.

Osakidetzak bere betebeharrak alde batera uzten ditu. Auzo eta herrietako osasunzentroetatik ez ditu egoitza pribatu eta itunduetako pertsonen osasun-kontrolak bideratzen. Hori dela eta, egoitza horiek osasun-asistentzia pribatua ematen dute, prekarioa inondik ere.

Koordinazio soziosanitarioaren falta salatzen dugu, plan estrategikoek ez baitute betetzen bertan jasotzen dena. Kargu batzuk izendatzera mugatzen dira, agintarien lagunak saritzeko, zuzeneko arretarako baliabide ekonomiko eta giza baliabide berririk eman gabe.

Egoitza-zentroetan unitate soziologeriatrikoak eta soziosanitarioak ezar ditzatela eskatzen dugu. Prozesu- eta emaitza-irizpide argiak dituen kalitate-eredu bat eskatzen dugu, baita banakako arreta-planak ere, nahitaez bete beharrekoak, ez gomendioak.

Egoitzetako eta erakundeetako foroetan parte hartu ahal izatea eskatzen dugu, hau da, gizarte zibilak parte har dezakeen eta mendekotasuna duten pertsonen zaintzaz erabakitzen den lekuetan. Bisitei eta kaleko irtereei buruzko iritzia eman nahi dugu, adibidez. Gaur egun, ez dugu Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien gonbidapenik jaso, gizarte zibilaren ahotsa entzun beharko litzatekeen mahaietan parte hartzeko, nahiz eta hala eskatu diegun behin eta berriro azken urteetan.

Administrazioei eskatzen diegu beste alde batera begiratzeari uzteko, eta, elkarrizketaren bidez eta gizarte-eragileen partaidetzaz, zaintza publikoaren eredu hurbil, duin eta kalitatezkoa birpentsatzeko, Arartekoak iaz eskatu zuen bezala. Eta eredu horrek baliabide material, ekonomiko eta giza baliabide nahikoak eduki behar ditu, laguntza soziosanitarioa jasotzeko eskubide unibertsal eta subjektiboa beteko bada.

Halaber, pentsio publiko duin, justu eta nahikoak eskatzen ditugu, pertsona nagusi guztiek bizi-baldintza duinak izan ditzaten.

Ez dugu amaitu nahi egoitzetan COVID-19agatik edo penaz hil diren pertsonen aipamenik egin gabe. Haien gertukoak ere gogoan ditugu, heriotza horiek gertatu diren inguruabarrei gehitutako sufrimenduagatik.

Suscríbete a nuestro Boletín