Reportajes

/, Euskal Herria, manifestación, Pensiones/Pensionistas vascos llamados a ocupar las calles el 13 de febrero contra el Pacto de Toledo

Pensionistas vascos llamados a ocupar las calles el 13 de febrero contra el Pacto de Toledo

El Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria está llamado a movilizarse en Bilbao, Donostia, Gasteiz, Iruña y en otros numerosos pueblos, el próximo día 13 de febrero en defensa de pensiones públicas, dignas, justas y suficientes.

2021-02-09T13:09:41+01:009 febrero 2021|Bilbao, Euskal Herria, manifestación, Pensiones|Comentarios desactivados en Pensionistas vascos llamados a ocupar las calles el 13 de febrero contra el Pacto de Toledo

Exigen al Gobierno del Estado garantizar por ley sus justas demandas. Rechazan los recortes recogidos en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Piden derogar las reformas laborales de 2010y 2012, y los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Así como las recomendaciones regresivas incluidas en el Pacto y la decisión del Congreso de ratificarlas desechando los votos particulares de ERC, EHBildu, BNG, Mas País Equo y Compromís.

Aseguran que esto es posible si la mayoría que ha posibilitado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 tiene la voluntad política de hacerlo. A juicio de los pensionistas, una vez realizada la votación del Congreso, “la pelota está en el tejado del Gobierno” y a él le interpelarán directamente con esta movilización.

Gracias a su lucha, afirman que han puesto en evidencia las “grandes mentiras” de que la Seguridad Social pública es insostenible, de que sean necesarias reformas como las de 2011 y 2013 que solo trajeron recortes y que hay una imposibilidad de revalorizar las pensiones con el IPC real con carácter permanente.

Tras comprobar cómo el Pacto de Toledo rechazó sus principales reivindicaciones, tras la votación del Congreso, aspectos como el factor de sostenibilidad, las pensiones de miseria y las reformas de 2011 y 2013 siguen vigentes y señalan que se abre la puerta a nuevas reformas como penalizar la jubilación anticipada, ampliar los años de cotización para el cálculo de la pensión, aumentar la edad de jubilación, impulsar planes privados de pensiones y EPSVs incentivados con dinero público, y que además se corre el riesgo de desnaturalizar y recortar la pensión de viudedad si no se garantizan pensiones mínimas dignas.

“Las reformas realizadas hasta la fecha se han inspirado en el ideario neoliberal que sentencia que las personas pensionistas tienen pensiones muy altas y viven demasiado tiempo. Pero el problema de las pensiones está en los ingresos no en los gastos y garantizarlas para nuestra generación y las venideras requiere más y mejor empleo y redistribuir equitativamente la riqueza que trabajadoras y trabajadores generamos con nuestro trabajo”.

Por todo ello exigen en primer lugar al Gobierno del Estado, al Congreso y también a los Gobiernos de la CAV y Navarra y a sus Parlamentos que hagan “lo que sea necesario” para que sus reivindicaciones sean garantizadas. Y el camino, explican, pasa por garantizar los ingresos del sistema de pensiones mediante la creación de empleo en cantidad y de calidad suficientes y mediante las aportaciones comprometidas por el Estado como garante del sistema, en modo de transferencias para asegurar la suficiencia de todas las pensiones.

Sus reivindicaciones son:

– Pensión Mínima de 1080 euros en el objetivo de equipararla al 60% del salario medio.

– Garantizar por Ley la revalorización automática de las pensiones en función como mínimo del incremento del coste de la vida.

– Derogación de los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013.

– Derogar el factor de sostenibilidad, los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años de cotización.

– Acabar con la brecha de género, entre otras medidas, incrementando hasta el 100% de la base reguladora la pensión de viudedad.

– Afianzar la solidaridad intergeneracional del sistema.

– Eliminar las desgravaciones fiscales de planes y fondos de pensiones.

– Derogar las Reformas Laborales de 2010 y 2012.

– Establecer el SMI en 1200 euros previsto en la Carta Social Europea y una profunda reforma fiscal para que realmente paguen más los que más tienen e ingresan.

Además, el Movimiento de Pensionistas quiere ser consultados en este proceso de reforma para que se garanticen pensiones públicas dignas, justas y suficientes.

Por todo lo expuesto, el Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria invita a las personas, organizaciones sociales y sindicales a compartir con ellas la movilización del próximo día 13 de febrero. Celebrar 3 años de movilización continua y renovar su compromiso en defensa de unas pensiones públicas, dignas, justas y suficientes. Sin perder de vista el seguir exigiendo con carácter de urgencia medidas sanitarias y socio-sanitarias que pongan freno a la situación dramática a la que estamos asistiendo, sobre todo en las residencias.

HEGO EUSKAL HERRIko PENTSIODUNEN MUGIMENDUAren KOMUNIKATUA OTSAILAREN 13K0 MOBILIZAZIORA DEITUZ

Hego Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak kalean jarraitzen dugu pentsio publiko duinak eta nahikoak bermatzeko

OTSAILAREN 13AN, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñean eta beste hainbat herritan, kalera aterako gara:

– Toledoko Itunaren Gomendioak eta Kongresuak horiek berresteko hartutako erabakia, ERC, EHBildu, BNG, Mas País Equo eta Compromisen boto partikularrak baztertuz errefusatzen dugu – Estatuko Gobernuari gure eskari zuzenak legez bermatzea eskatzea; Tiren gomendioetan jasotako murrizketak baztertzea; 2010eko eta 2012ko Ian-erreformak eta 2011ko eta 2013ko pentsio-erreformen alderdi atzerakoiak indargabetzea.

Hori posible da 2021eko Plan Estrategikoa onartzea ahalbidetu duen gehiengoak horretarako borondate politikoa badu. Kongresuko bozketaren ondoren, pilota Gobernuaren teilatuan dago, eta hari zuzenean galdetzen diogu mobilizazio honekin.

Gure borrokari esker, agerian utzi ditugu gezur handiak: Gizarte Segurantza publikoa jasanezina dela, murrizketak ekarri zituzten 2011 eta 2013koak bezalako erreformak eta murrizketak beharrezkoak direla, eta pentsioak benetako eta era iraunkorrean KPIa errebalorizatzeko ezintasuna dagoela.

Toledoko Itunak gure aldarrikapen nagusiak baztertu ditu, eta Kongresuaren bozketaren ostean, jasangarritasun-faktoreak, miseria-pentsioek eta murrizketak ekarri zituzten 2011ko eta 2013ko erreformek indarrean jarraitzen dute, eta beste erreforma batzuei ateak irekitzen zaizkie, hala nola erretiro aurreratua zigortzea, pentsioa kalkulatzeko kotizazio-urteak luzatzea, erretiro-adina handitzea, diru publikoarekin sustatutako pentsio-plan pribatuak eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspen Erakundeak bultzatzea, eta pentsio minimoa eta alarguntasunarena desnaturalizatu eta murriztea.

Orain arte egindako erreformak ideia neoliberalean oinarritu dira, pentsiodunek pentsio oso altuak dituztela eta denbora gehiegi bizi direla adierazten baitu. Baina pentsioen arazoa diru-sarreretan dago, ez gastuetan, eta gure belaunaldirako eta etorkizunekoetarako horiek bermatzeak enplegu gehiago eta hobea eskatzen du, eta langileok gure lanarekin sortzen dugun aberastasuna ekitatez birbanatzea.

Horregatik guztiagatik, lehenik eta behin Estatuko Gobernuari eta Kongresuari eskatzen diegu, bai eta EAEko eta Nafarroako gobernuei eta haien parlamentuei ere, gure aldarrikapenak bermatuak izan daitezen beharrezkoa dena egin dezatela. Pentsio-sistemaren diru-sarrerak bermatzea, enplegu nahikoa eta kalitatezkoa sortuz eta Estatuak sistemaren bermatzaile gisa konprometitutako ekarpenen bidez, pentsio guztien nahikotasuna ziurtatzeko transferentzia gisa.

1.080 euroko gutxieneko pentsioa, batez besteko soldataren %60rekin parekatzeko. Pentsioen errebalorizazio automatikoa legez bermatzea, gutxienez bizi-kostuaren igoeraren arabera. 2011ko eta 2013ko pentsio-erreformen alderdi atzerakoiak indargabetzea. Jasangarritasun-faktorea eta 40 urteko kotizazioarekin erretiro aurreratuaren koefiziente murriztaileak indargabetzea. Genero-arrakalarekin amaitzea, besteak beste, alarguntza-pentsioa oinarri arautzailearen %100eraino handituz. Sistemaren belaunaldien arteko elkartasuna sendotzea. Pentsio-plan eta funtsen zerga-desgrabazioak ezabatzea. 2010eko eta 2012ko lan-erreformak indargabetzea. LGS Europako Gutun Sozialean aurreikusitako 1.200 eurotan ezartzea eta zerga-erreforma sakona egitea, gehien dutenek gehiago ordain dezaten.

Pentsiodunen Mugimenduari kontsulta egin nahi diogu erreforma-prozesu honetan, pentsio publiko duinak, bidezkoak eta nahikoak bermatzeko.

Gonbita egiten diegu pertsonei eta erakunde sozial eta sindikalei datorren otsailaren 13ko mobilizazioa gurekin partekatzeko, Pentsiodunen Mugimendua eta 2020ko urtarrileko Mobilizazioa eta Greba Orokorra etengabe mobilizatzeko 3 urte ospatzeko, eta pentsio publiko, duin, bidezko eta nahikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Era berean, larrialdiko neurri sanitarioak eta soziosanitarioak eskatzen jarraituko dugu, egoera dramatikoa geldiarazteko, batez ere egoitzetan.

Berdin dio nork gobernatu, guk pentsio publikoak defendatu!

Suscríbete a nuestro Boletín