Reportajes

/, Coronavirus, Elecciones, Pensiones/Lo que esperan los Pensionistas de la CAV y Nafarroa de los partidos que se presentan estas elecciones

Lo que esperan los Pensionistas de la CAV y Nafarroa de los partidos que se presentan estas elecciones

El Movimiento de Pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca plantea una serie de reivindicaciones que aún siguen pendientes de anteriores procesos electorales que han sido incumplidas por los Gobiernos.

2020-07-01T10:04:45+02:001 julio 2020|Bilbao, Coronavirus, Elecciones, Pensiones|Comentarios desactivados en Lo que esperan los Pensionistas de la CAV y Nafarroa de los partidos que se presentan estas elecciones

Elecciones: vida, salarios y pensiones dignas

Nota de prensa: Nos encontramos en la campaña electoral que culminará el 12 de julio y de donde saldrá el nuevo parlamento de Gasteiz que elegirá al próximo gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. Un gobierno que en buena parte dirigirá y condicionará nuestras vidas los próximos cuatro años.

El movimiento de pensionistas de la CAV y Nafarroa llevamos movilizándonos todos los lunes desde el 15 de enero de 2018, salvo los algo más de tres meses que no nos lo ha impedido el coronavirus. Hemos conseguido algunas pequeñas mejoras, pero el grueso de nuestras reivindicaciones sigue pendiente, como siguen pendientes las promesas realizadas en procesos electorales que están siendo incumplidas por los Gobiernos.

La pandemia ha puesto al descubierto, con su secuela de fallecidos y contagiados, las graves deficiencias del sistema sanitario, en especial de la atención a las personas mayores en residencias o en casa. Exigimos, al Gobierno de la CAV y las DDFF, de una vez por todas una información veraz y clara de todo lo sucedido y una red pública y universal de servicios socio sanitarios de atención a la dependencia integrada en Osakidetza y aumentar en proporción al PIB la inversión en sanidad pública, equiparándonos con países de similar renta per cápita a la nuestra; un plan con objetivos y plazos para revertir los recortes y la privatización de servicios, mejorar las condiciones de trabajo, eliminar las sobrecargas de trabajo y mejorar la calidad de los servicios.

Demandamos de los partidos que se presentan a estas elecciones un compromiso con nuestras reivindicaciones. 1.080 euros de pensión mínima. Subida garantizada a todas las pensiones al menos del IPC. Superar la brecha de género. Pensiones de viudedad con el 100%. No penalización de las jubilaciones anticipadas con 40 años cotizados. Complementar por parte del Gobierno de la CAV las pensiones mínimas hasta 1080 euros, sólo hace falta voluntad política.

Engrosar la caja de la seguridad social para el mantenimiento de las pensiones de hoy y del futuro exige, entre otras medidas, un SMI de 1.200 euros, empleos de calidad dignamente renumerados, acabar con la precariedad y el desempleo que afecta principalmente a jóvenes y mujeres, tomando medidas efectivas para eliminar la discriminación laboral y salarial de estas.

Para mejorar las pensiones, el empleo y los salarios es imprescindible la derogación inmediata de la reforma laboral de 2010 y 2012 y los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y de 2013.

Demandamos garantizar el sistema público de seguridad social basado con la creación de empleo de calidad que mejoran las cotizaciones y las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores y trasferencias de los presupuestos públicos en caso de necesidad, no préstamos.

Hoy más que nunca es imprescindible un reparto equitativo de la riqueza, básico para cualquier alternativa de reactivación económica. La salida a la crisis sanitaria y económica, como estamos comprobando no son ni recortes de servicios, ni reducción de salarios y pensiones se requiere una profunda reforma fiscal que termine con los privilegios de las rentas de capital, la economía sumergida, los paraísos fiscales y el fraude empresarial; un sistema tributario progresivo en función de los ingresos y la riqueza y que grave los movimientos especulativos de capital.

En cualquier caso, el movimiento de pensionistas de la CAV y Nafarroa seguiremos con nuestras movilizaciones, de un modo autónomo o en colaboración con otros sectores o movimientos sociales hasta conseguir unas reivindicaciones que son comunes a la mayoría social.

 

Hauteskundeak: bizitza, soldata eta pentsio duinak

Prentsa oharra: Uztailaren 12an amaituko den hauteskunde-kanpainan gaude, eta hortik aterako da Euskal Autonomia Erkidegoko hurrengo gobernua aukeratuko duen Gasteizko legebiltzar berria. Gobernu horrek, hein handi batean, gure bizitzak zuzenduko eta baldintzatuko ditu datozen lau urteetan.

EAEko eta Nafarroako pentsiodunen mugimenduak astelehenero mobilizatzen ari gara 2018ko
urtarrilaren 15etik, koronabirusak azkenaldian eragotzi digun hiru hilabete baino gehixeagoan izan ezik. Hobekuntza txiki batzuk lortu ditugu, baina gure aldarrikapen gehienak gauzatzeke daude oraindik, gobernuek betetzen ez dituzten hauteskunde-prozesuetan egindako promesek jarraitzen duten bezala.

Pandemiak agerian utzi ditu, hildakoen eta kutsatuen ondorioekin, osasun-sistemaren gabezia
larriak, batez ere zahar-egoitzetan edo etxean dauden adinekoei ematen zaien arretari dagokionez. EAEko Gobernuari eta foru-aldundiei eskatzen diegu, behingoz, gertatutako guztiari buruzko informazio egiazkoa eta argia eman dezatela eta Osakidetzan integratutako mendekotasunari arreta emateko zerbitzu soziosanitarioen sare publiko eta unibertsala garatu dezatela, eta BPGren proportzioan handitu dezatela osasun publikoko inbertsioa, errenta per capita antzekoa duten herrialdeekin parekatuz; murrizketak eta zerbitzuen pribatizazioa lehengoratzeko helburuak eta epeak dituen plan zehatz bat; zerbitzuen kalitatea hobetzeko lan-baldintzak hobetzea, langainkargak ezabatzea.

Hauteskunde hauetara aurkezten diren alderdiei gure aldarrikapenekiko konpromisoa eskatzen
diegu. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Pentsio guztiei gutxienez KPIaren igoera bermatua. Genero arrakalaz bukatu. % 100eko alarguntza-pentsioak. 40 urte kotizatuta dituzten erretiro aurreratuak ez zigortzea. EAEko Gobernuak gutxieneko pentsioak 1.080 eurora osatzea, eta horretarako borondate politikoa baino ez da behar.

Gizarte Segurantzaren kutxa sendotzeko edo betetzeko gaur egungo eta etorkizuneko pentsioei eusteko, besteak beste: 1.200 euroko LGS bat eskatzen du, kalitate duintasunez ordaindutako enpleguak, batez ere gazteei eta emakumeei eragiten dien prekarietatearekin eta langabeziarekin amaitzea, horien lan eta soldata-diskriminazioa ezabatzeko neurri eraginkorrak hartzea beharbeharrezko da.

Pentsioak, enplegua eta soldatak hobetzeko, ezinbestekoa da 2010eko eta 2012ko lan erreforma berehala indargabetzea, baita 2011ko eta 2013ko pentsio-erreformen alderdi atzerakoiak ere.

Gizarte Segurantzaren sistema publikoa bermatzea exijitzen dugu, kalitatezko enplegua sortuz, langileen kotizazioak eta bizi-baldintzak hobetzeko eta, behar izanez gero, aurrekontu publikoetatik transferentziak egitea, mailegurik gabe.

Gaur egun, inoiz baino gehiago, ezin baztertuzkoa da aberastasuna modu bidezkoan banatzea, oinarrizkoa baita ekonomia suspertzeko edozein hautabidetarako. Osasun- eta ekonomia-krisitik irtetea, ikusten ari garen bezala, ezin da egin zerbitzu publikoak murriztuz, ezta soldaten eta pentsioen murrizketen bidetik etorri; zerga-erreforma sakon bat ezinbestekoa da, capital errenten, ezkutuko ekonomiaren, zerga-paradisuen eta enpresa-iruzurraren pribilegioekin amaitu behar da; diru-sarreren eta aberastasunaren araberako zerga-sistema progresiboa ezarri behar da, eta kapitalaren espekulazio-mugimenduei zergak jarri behar zaizkie.

Nolanahi ere, EAEko eta Nafarroako pentsiodunen mugimenduak mobilizazioekin jarraituko dugu, modu autonomoan edo beste sektore edo mugimendu sozialekin elkarlanean, gehiengo sozialarekin komunak diren aldarrikapenak lortu arte.

Suscríbete a nuestro Boletín