Reportajes

/, ELA, Feminismo, IMQ, Limpiadoras/Limpiadoras IMQ: Una victoria feminista y pionera que va más allá del ámbito laboral

Limpiadoras IMQ: Una victoria feminista y pionera que va más allá del ámbito laboral

La sentencia admite por primera vez la lucha contra la brecha salarial en el sector de la limpieza, que desde ELA llevaban años intentando colocar en el centro de la negociación colectiva.

2022-03-04T17:39:52+01:004 marzo 2022|Bilbao, ELA, Feminismo, IMQ, Limpiadoras|Comentarios desactivados en Limpiadoras IMQ: Una victoria feminista y pionera que va más allá del ámbito laboral

Por ELA Sindikatua

Os escribimos desde el sindicato ELA para haceros conocedoras de una sentencia que obtuvimos el pasado 1 de marzo, pionera no solo para el sindicalismo, sino para el feminismo, en general.

Consideramos así importante compartir con vosotras, compañeras y referentes feministas de distintos ámbitos de Euskal Herria, esta victoria feminista y de clase. Entendemos que va más allá de un logro laboral.

Así, esta sentencia es fruto de una demanda que teníamos interpuesta contra la Mutua IMQ por el despido efectuado a 76 trabajadoras de la limpieza. Debido a la trayectoria sindical y de lucha de estas trabajadoras durante los últimos años en contra de la brecha salarial, (además de otras conquistas: pluses, reconocimientos, etc, logradas a pulso en años precedentes), IMQ decidió en noviembre internalizar el servicio de limpieza (subcontratado a través de la empresa Gizatzen) y no subrogar a las trabajadoras.

La sentencia recoge y reconoce los argumentos de que estas trabajadoras han sido despedidas por haber ejercido su derecho a dignificar sus condiciones de trabajo y, al tratarse de una cuestión de derechos fundamentales (el derecho a la sindicalización lo es) se indemniza a las trabajadoras con una cantidad de 1.000€ a cada una, y una cuantía de 40.000€ a ELA, por considerar que es la organización que organiza y acompaña al colectivo.

Pero la sentencia va más allá, y admite por primera vez una reivindicación, la lucha contra la brecha salarial en el sector de la limpieza, que desde ELA llevamos años intentando colocar en el centro de la negociación colectiva.

De esta manera, se trata de equiparar los salarios establecidos en convenios que afectan a colectivos feminizados como el de la limpieza de edificios y locales con salarios que afectan a colectivos masculinizados como el de limpieza viaria, con diferencias salariales entre unos y otras de hasta 10.000€ en algunos casos. Así, hemos conseguido activar múltiples conflictos y huelgas en torno a esta reivindicación; por ejemplo, en la limpieza de Guggenheim, la limpieza de los ayuntamientos de Bermeo, Urduliz, Elorrio, Gorliz, Ermua, universidad de Deusto, limpieza de comisarías y juzgados de Gipuzkoa, juzgados de Bizkaia, etc.

La sentencia admite esta argumentación en su noveno fundamento de derecho, donde literalmente se dictaminan frases como “colectivo afectado es fundamentalmente integrado por mujeres”, “repercusión de las decisiones empresariales pueden tener en los ámbitos vulnerables, tendentes a la precariedad e inestabilidad”, “se trata de una profesión con una brecha de género de alrededor del 20%”, y por último, “Si los despedidos han pretendido reivindicar los derechos que restringen la diferencia entre el varón y la mujer y el despido incide mayoritariamente en el colectivo femenino nuestra conclusión vuelve a ser la declaración de nulidad del despido por esta nueva vía. Existe una discriminación por razón de sexo.

Es decir, los despidos se declaran nuevamente y por segunda vez, nulos por entenderse que existe una discriminación por razón de sexo.

Concluimos, por tanto, que esta sentencia puede marcar un precedente para otros colectivos feminizados y precarizados como las residencias de personas adultas, el servicio de ayuda domicilio (SAD), los centros de día, etcétera, donde las mujeres trabajadoras están protagonizando sendas luchas y huelgas como la de las residencias de Gipuzkoa que cumplen ya más de 250 días en huelga.

Por ello, os adjuntamos la sentencia y esperamos que os sea de utilidad y contribuya a alimentar una necesaria memoria obrera feminista.

GORA BORROKA FEMINISTA!

ELA sindikatutik idazten dizuegu pasadan martxoaren 1ean jaso genuen epai baten berri emateko. Uste dugu epai hori aitzindaria dela ez bakarrik sindikalismoari dagokionez, baita feminismoarentzat ere.

Horrela, garrantzitsua iruditzen zaigu zuekin, Euskal Herriko hainbat esparrutako kide eta erreferente feministekin, garaipen feminista eta klase garaipen hau partekatzea. Gure ustez, lanlorpenetik haratago doan garaipena da.

Horrela, epai hau IMQ Mutuaren aurka jarritako demanda baten emaitza da garbiketako 76 langile kaleratzeagatik. Emakume langile horiek azken urteetan soldata-arrakalaren aurka egindako ibilbide sindikala eta borroka ibilbidea dela eta, (aurreko urteetan lortutako beste lorpen batzuez gain: plusak, aintzatespenak, etab), IMQk azaroan erabaki zuen garbiketa-zerbitzua internalizatzea (Gizatzen enpresaren bidez azpikontratatua) eta langileak ez subrogatzea.

Epaiak jasotzen eta aitortzen ditu langile horiek beren lan-baldintzak duintzeko eskubidea erabiltzeagatik kaleratu izanaren argudioak, eta oinarrizko eskubideen elementua izanik (sindikalizatzeko eskubidea hala da), 1.000 €-ko kalte-ordaina ematen zaie langileei bakoitzari, eta 40.000 €-koa ELAri, kolektiboa antolatzen eta laguntzen duen erakundea izateagatik.

Baina epaia haratago doa, eta lehen aldiz aldarrikapen bat onartzen du, garbiketa sektoreko soldata-arrakalaren aurkako aldarria, ELAtik urteak daramatzaguna negoziazio kolektiboaren erdigunean jartzen saiatzen.

Horrela, kolektibo feminizatuei eragiten dieten hitzarmenetan ezarritako soldatak (hala nola eraikinen eta lokalen garbiketa) eta maskulinizatutako kolektiboei eragiten dieten soldatak (adibidez, bide-garbiketa) parekatu nahi dira, eta soldata batzuen eta besteen artean 10.000€ arteko aldeak daude kasu batzuetan. Horrela, aldarrikapen honen inguruan gatazka eta greba ugari aktibatzea lortu dugu; adibidez, Guggenheimen garbiketan, Bermeo, Urduliz, Elorrio, Gorliz, edo Ermuko udaletan, Deustuko Unibertsitatean, Gipuzkoako komisarien eta epaitegien garbiketan, Bizkaiko epaitegietan, etab.

Epaiak argumentazio hori onartzen du zuzenbideko bederatzigarren oinarrian, eta bertan, hitzez hitz, honako esaldi hauek ematen dira: eragindako kolektiboa funtsean emakumeek osatzen dute, enpresa-erabakien eragina prekarietatera eta ezegonkortasunera jotzen duten eremu ahuletan eragina izan dezakete, % 20 inguruko genero-arrakala duen lanbidea da, eta, azkenik, kaleratuek gizonen eta emakumeen arteko aldea murrizten duten eskubideak aldarrikatu nahi izan badituzte, eta kaleratzeak emakumeen kolektiboan eragiten badu, kaleratzea baliogabetzat jotzen da bide berri horretatik. Sexuagatiko diskriminazioa dago.

Hau da, kaleratzeak baliogabetzat jotzen dira berriro eta bigarrenez, sexuagatiko diskriminazioa dagoela ulertzen delako.

Beraz, ondorioztatzen dugu epai hau aurrekaria izan daitekeela feminizatutako eta prekarizatutako beste kolektibo batzuentzat, hala nola helduen egoitzentzat, etxeko laguntzazerbitzuarentzat, eguneko zentroentzat eta abarrentzat, non emakume langileak borroka eta greba gogorretan diharduten, Gipuzkoako egoitzen kasuan bezalaxe, 250 egun baino gehiagoko greban daudelarik.

Hori dela eta, honekin batera doakizue epaia, eta espero dugu baliagarria izango zaizuela eta langile-memoria feminista elikatzen lagunduko digula.

GORA BORROKA FEMINISTA!

Suscríbete a nuestro Boletín