Reportajes

/, ESK, Oferta Empleo Público/ESK denuncia presuntas irregularidades en una OPE de la Diputación Foral de Bizkaia

ESK denuncia presuntas irregularidades en una OPE de la Diputación Foral de Bizkaia

Según las pruebas que el sindicato ha puesto a disposición de la Fiscalía, todo parece indicar que hubo una acción concertada por varios funcionarios de alto rango de la institución foral por la que resultó beneficiado un funcionario interino de la misma.

2021-11-03T11:31:45+01:003 noviembre 2021|Bilbao, ESK, Oferta Empleo Público|Comentarios desactivados en ESK denuncia presuntas irregularidades en una OPE de la Diputación Foral de Bizkaia

El sindicato ESK ha denunciado las presuntas irregularidades cometidas en la vigente Oferta Público de Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia de las que ha resultado beneficiario un funcionario interino de la propia institución foral.

El pasado 22 de septiembre el sindicato ESK presentó escrito de denuncia penal ante la Fiscalía Provincial de Bizkaia tras tener conocimiento de una serie de hechos, presuntamente constitutivos de delito, referidos a la vigente convocatoria de empleo público de la Diputación Foral de Bizkaia.

Los hechos denunciados afectan, en concreto, al proceso selectivo para proveer tres plazas de la especialidad de veterinaria. Según las pruebas que el sindicato ha puesto a disposición de la fiscalía, todo parece indicar que hubo una acción concertada por varios funcionarios de alto rango de la institución foral por la que resultó beneficiado un funcionario interino de la misma.

Los hechos puestos en conocimiento de la fiscalía hacen referencia a la primera de las pruebas del ejercicio práctico. Si bien la formulación de esta prueba ya llama la atención en relación a las otras dos pruebas de este mismo ejercicio, al referirse a una explotación ganadera realmente existente en el Territorio Histórico, las alarmas se encendieron al comprobar que la respuesta dada por buena no coincidía con la aplicación de la normativa de referencia publicada por la propia Diputación Foral de Bizkaia.

El ejercicio práctico de esta especialidad fue convocado para el pasado 30 de noviembre de 2020. Semanas antes del mismo, el 29 de octubre del mismo año, alguien accedió al registro de explotaciones animales gestionado por la diputación y en el mismo resolvió cuestiones relativas a la citada primera prueba práctica. Esta actuación quedó grabada en la aplicación   SITRAN MAPA, base de datos dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las actuaciones sobre el expediente de la explotación ganadera objeto de la prueba práctica fueron eliminadas el 25 de noviembre de 2020, a escasos días de la celebración de la prueba.

En la documentación aportada a la fiscalía queda patente que un funcionario no miembro del tribunal evaluador participó tanto en la redacción como en la corrección de este ejercicio práctico de una manera absolutamente irregular.

Se desconocen por nuestra parte a día de hoy tanto la identidad de quién resolvió el supuesto práctico en la aplicación informática como de las quien o quienes accedieron a la misma. Lo que está fuera de cualquier duda es que el mismo acceso se tuvo que hacer por alguien con acceso a la misma, esto es, funcionario o funcionaria de la Diputación Foral de Bizkaia. De la misma manera, está fuera de cualquier duda que el único funcionario interino de esta institución que participó en el proceso selectivo es la única persona que aprobó esta prueba.

En este proceso selectivo el sindicato ESK ve un patrón común con otros procesos sobre los que pesan sospechas de fraude. Nuevamente nos encontramos con tribunales calificadores compuestos en su mayo r parte por funcionariado de la misma institución y nuevamente, observamos poco rigor tanto en la elaboración de las pruebas como en el establecimiento de criterios objetivos para su corrección.

El sindicato ESK reclama a la Diputación Foral de Bizkaia que paralice de manera cautelar la adjudicación definitiva de las tres plazas de la especialidad de veterinaria hasta el total esclarecimiento de los hechos denunciados.

ESK-k Bizkaiko Foru Aldundiaren Lan Eskaintza Publikoan ustez izandako irregulartasunak salatu ditu. Foru Aldundiko bitarteko funtzionario bat izan da irregulartasun horien onuradun.

Joan den irailaren 22an, ESK sindikatuak salaketa penala aurkeztu zuen Bizkaiko Probintzia Fiskaltzaren aurrean, ustez delitu diren hainbat gertakariren berri izan ondoren, Bizkaiko Foru Aldundian indarrean dagoen enplegu publikorako deialdiari buruz.

Salatutako gertakariak, zehazki, albaitaritzako espezialitateko hiru lanpostu betetzeko hautaketa-prozesuari buruzkoak dira. Sindikatuak fiskaltzaren esku jarri dituen frogen arabera, badirudi foru-erakundeko goi-mailako hainbat funtzionariok hitzartutako ekintza bat izan zela, eta bitarteko funtzionario bat izan zela onuraduna.

Fiskaltzari jakinarazitako egitateak ariketa praktikoaren lehenengo frogari buruzkoak dira. Proba honen formulazioa deigarria da, izan ere  Lurralde Historikoan benetan existitzen den abeltzaintzako ustiategi bat aipatzen zen. Horretaz gain ontzat emandako erantzuna ez zetorrela bat Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratutako erreferentziazko araudiaren aplikazioarekin ikusteak alarma gorria piztu zituen.

Espezialitate honetako ariketa praktikoa 2020ko azaroaren 30erako deitu zen. Aste batzuk lehenago, urte bereko urriaren 29an, norbait sartu zen diputazioak kudeatutako animalia-ustiategien erregistroan, eta ebatzi egin zituen bertan lehen proba praktikoari buruzko gaiak. Jarduera hori Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren mendeko SITRANen (Animalien Trazabilitate Sistema Integralean) erregistratu zen. Proba praktikoaren xede den abeltzaintzako ustiategiaren espedienteari buruzko jarduketak 2020ko azaroaren 25ean ezabatu ziren, proba egiteko egun gutxi falta zirenean.

Gure aldetik, gaur egun ez dakigu nork ebatzi zuen aplikazio informatikoan proba praktikoa, ezta nork erabili zuen ere.  Zalantzarik gabe, bertarako sarbidea duen norbaitek egin behar izan zuen, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionario batek. Era berean, inolako zalantzarik gabe, hautaketa-prozesuan parte hartu zuen erakunde horretako bitarteko funtzionario bakarra da proba hori gainditu zuen pertsona bakarra.

Fiskaltzari emandako dokumentazioan argi geratzen da epaimahai ebaluatzaileko kide ez den funtzionario batek modu erabat irregularrean parte hartu zuela ariketa praktiko horren idazketan eta zuzenketan.

Hautaketa-prozesu horretan, ESK sindikatuak eredu bera hauteman du iruzurraren susmopean dauden beste prozesu batzuekin. Berriz ere, epaimahai kalifikatzaileko kide gehienak erakunde bereko funtzionarioak dira, eta, berriz ere, ez dugu zorroztasun handirik ikusi probak egitean ezta horiek zuzentzeko irizpide objektiboak ezartzean ere.

ESK sindikatuak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu egin dio kautelaz geldiarazi dezala albaitaritzako espezialitateko hiru plazen behin betiko esleipena, salatutako gertakariak erabat argitu arte.

Suscríbete a nuestro Boletín