Reportajes

//Es hora de que PNV, PSOE, Bildu y Podemos tomen cartas en el asunto

Es hora de que PNV, PSOE, Bildu y Podemos tomen cartas en el asunto

El Movimiento de Pensionistas se ha dirigido a los partidos políticos para demandar que los 1.080 euros son imprescindibles para poder tener una vejez digna.

2023-03-16T12:50:46+01:0016 marzo 2023|Reportajes|Comentarios desactivados en Es hora de que PNV, PSOE, Bildu y Podemos tomen cartas en el asunto

Por Laura Fontalba

Hoy, el Movimiento de Pensionistas ha comenzado su cuarto día de ayuno-encierro entregando cartas a diversos partidos políticos a fin de que estos actúen frente a su reivindicaciones. La manifestación dio comienzo en la Plaza Moyua y terminó ante Sabin Etxea.

El principal objetivo ha sido entregar cartas a los responsables políticos de PNV, PSOE, EH Bildu y Podemos para hacerles llegar de forma directa su demanda más fundamental: una pensión mínima de 1.080 euros repartida en 14 pagas. Tal y como el movimiento viene advirtiendo desde años atrás, se trata de una reivindicación respaldada por la Carta Social Europea (CSE), y es un ingreso básico para asegurar vidas dignas en la vejez de los y las pensionistas.

«Garantizar los ingresos mínimos necesarios para las personas mayores y pensionistas es también responsabilidad de los gobiernos e instituciones de la CAV y Navarra», ha asegurado el movimiento. Es por ello que, hoy, han sido los partidos los destinatarios de las cartas que recogen las reivindicaciones más fundamentales del movimiento, como es la subida a 1.080 euros.

De hecho, tal y como han indicado: «Pensiones, salarios y servicios públicos son los paganos de un desigual reparto de la riqueza que a través de las políticas públicas hace que los ricos sean cada vez más ricos a costa de la mayoría social». Una situación que lleva a las personas pensionistas a concentrarse en los umbrales de pobreza y pobreza severa, lo que, unido a los continuos incrementos económicos de los recursos más básicos, les expone a grandes dificultades para costearse una vida digna.

Por todo ello, el movimiento cree que los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra deberían responsabilizarse y tomar de inmediato cartas en el asunto. «Pensión mínima de 1.080 euros ¡ya!», han sentenciado a gritos los y las pensionistas.

Komunikatua:

Alderdi politiko bakoitzaren zuzendaritza:

Idazki honen bidez, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak (MPEH) zuengana jotzen dugu. Gure funtsezko eskaeretako bat planteatzeko asmoz, bost urte baino gehiago daramatzagu borrokan, 1.080 €-ko gutxie neko pentsioa 14 ordainsaritan. Gure ustez, aldarrikapen hori Europako Gutun Sozialean (CSE) eza rritako nahikotasun-irizpideen araberakoa da, oinarrizko diru-sarrera da pentsiodun batek zahartzaroan bizitza duina izan dezan, eta, gainera, pentsioen genero-arrakala murrizteko neurri eraginkorral da. Aldarrikapen horrek isla izan du Bosgarren Azken Xedapenean. 21/2021 Legearen gutxieneko pentsioen nahikotasuna; horren arabera, Estatuko gobernuak aurten berrikusi behar ditu gutxie- neko pentsioen zenbatekoak, hirugarren adinekoentzako nahikotasun ekonomikoa bermatzeko, baina ez da gauzatu. LGSa duela gutxi 1080 eurora igotzeak argudio gehiago ematen dizkigu Gutxieneko Pentsio- rako 1080 euroak berehala bidaltzeko.

Adinekoentzako eta pentsiodunentzako gutxieneko diru-sarrerak bermatzea EAEko eta Na- farroako gobernu eta erakundeen ardura ere bada, eta hala eskatu dugu behin eta berriz, gutxie- neko pentsioa 1080 eurotan osatzeko eskatuz. Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemari buruzko 14/2022 Legean arautegi propioarekin onartu behar zen proposamen aldarrikatzaile hori atzera bota du EAEko Legebiltzarraren gehiengoak. Pentsiodunok, lan-bizitza oso baten ondoren, ikusten ari gara nola erreforma bakoitzaren ondoren gure pentsioak murrizten ari direla, eta, beraz, gero eta zailagoa da bizi-maila duina ber- matzea eta, bereziki, batez besteko pentsioak gizonena baino % 36 txikiagoak dituzten emakume erretiratuentzat.

EAEn eta Nafarroan, Arope Adierazlearen 11. txostenaren arabera, 190.000 pentsalari baino gehiago daude (153.000 EAEn eta 38.000 Nafarroan) pobrezia-mugaren azpitik, hilean 688€ baino gutxiago sartuta, eta 89.000 baino gehiago pobrezia larrian (72.000 EAEn eta 17.000 Nafarroan) 458€ baino gutxiagoko pentsioekin. 170.000 pentsio EAEn eta 62.000 Nafarroan, 1.000 eurotik behera daude.

Bada, gaur egun, oinarrizko baliabideen eta energiaren eta elikagaien prezioen igoera finan- tza-oligopolioen eta energiaren onurak handitzeko erabiltzen ari diren honetan, oro har, pertsonek eta, bereziki, adinekoek eta pentsalariek gure bizi-baldintzak okertzen dituztela ikusten dugu. Gero eta zailagoa da etxebizitzetan erosotasun baldintzak mantentzea, osasuna, elikadura osasuntsua eta arreta- eta zaintza-zerbitzuak bermatzea.

Pentsioak, soldatak eta zerbitzu publikoak, politika publikoen bidez aberatsak gehiengo so- zialaren kontura gero eta aberatsago bihurtzen dituen paganoak dira. Arrazoi horiengatik, EHPMK, gutxieneko pentsioan zentratuta, astebeteko baraualdia eta itxialdia egitea erabaki du martxoaren 13tik 18ra, eta, horrekin batera, egunero mobilizazioak egitea honako hauetarako: EAEko eta Nafarroako gobernuei gutxieneko pentsioak 1080 eurora arte osatzea eskatzea.

Berehala 1080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzea. Amaitzeko, eskatzen dizuegu beharrezkoak diren erabakiak har ditzazuela aldarrikapen horiei erantzuteko. Zuen esanetara gauzkazue planteatu nahi dizkiguzuen gai guztietarako, eta eske- rrak ematen dizkizuegu gure eskaerak bermatzeko hartu ditugun eta hartu ditugun ekimenengatik.

Jaso ezazue agur bero bat. 1080 euroko gutxieneko pentsioa!

Suscríbete a nuestro Boletín