Reportajes

/, Euskal Herria, Pensiones/El Proyecto de Ley de Regulación de Planes de Pensiones de Empleo, un “brindis al sol”

El Proyecto de Ley de Regulación de Planes de Pensiones de Empleo, un “brindis al sol”

Para pensionistas vascos, garantizar unas pensiones dignas, justas y suficientes, se requiere un empleo de calidad y un salario digno que genere cotizaciones sociales suficientes, no impulsar sistemas complementarios de capitalización.

2022-03-21T12:23:39+01:0021 marzo 2022|Bilbao, Euskal Herria, Pensiones|Comentarios desactivados en El Proyecto de Ley de Regulación de Planes de Pensiones de Empleo, un “brindis al sol”

Por Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH)

Tras leer el texto del proyecto de Ley no encontramos justificación alguna para impulsar desde el ámbito público el denominado segundo pilar del Sistema de Pensiones. Los recursos públicos que se van a destinar al desarrollo de los Fondos de Pensiones regulados en el Proyecto de Ley estarían mucho mejor empleados en el Sistema Público de Reparto.

Sin entrar a cuestionar la falta de equidad fiscal que prima las rentas de capital respecto a las de trabajo, abordar el desarrollo del denominado segundo pilar del Sistema de Pensiones del Estado con una creciente deuda pública y con las premisas comentadas es probablemente un “brindis al sol”, que sólo servirá para justificar nuevos recortes de las Pensiones Públicas.

De otra parte, el Proyecto de Ley en esencia contribuye a la centralización de las relaciones laborales y el control de los Planes de Pensiones colectivos que no compartimos.

Ante la tramitación del Proyecto de Ley el MPEH exigimos:

La retirada del Proyecto de Ley y que las aportaciones a planes y fondos de pensiones coticen sin deducciones a la Seguridad Social como salarios y tributen como rentas de trabajo.

Un proyecto de ley como este no puede ser tramitado con carácter de urgencia para eludir el debate social y parlamentario.

Rechazamos que reforma tras reforma se instaure un sistema público de pensiones de mínimos y se impulse como alternativa un sistema de pensiones complementario, para quien se lo pueda permitir, con el señuelo de alcanzar una pensión digna.

Lege-proiektuaren testua irakurri ondoren, ez dugu inolako justifikaziorik aurkitzen eremu publikotik Pentsio Sistemaren bigarren zutabea deiturikoa bultzatzeko. LPan araututako Pentsio-Funtsak garatzeko erabiliko diren baliabide publikoak askoz hobeto erabiliko lirateke Banaketa-Sistema Publikoan.

Mundu guztiak daki pentsio duinak, bidezkoak eta nahikoak bermatzeko kalitatezko enplegua eta gizarte-kotizazio nahikoak sortuko dituen soldata duinak behar direla, eta ez kapitalizazio-sistema osagarriak bultzatzea.

Zalantzan jarri gabe kapital-errentek lan-errenten aldean duten zerga-ekitate eza, zor publiko gero eta handiagoarekin eta aipatutako premisekin Estatuko Pentsio-Sistemaren bigarren zutabea deiturikoaren garapenari ekitea, ziurrenik eguzkitan egindako brindisa da, Pentsio Publikoen murrizketa berriak justifikatzeko soilik balioko duena.

Bestalde, Lege-Proiektuak, funtsean, lan-harremanak zentralizatzen eta partekatzen ez ditugun Pentsio-Plan kolektiboak kontrolatzen laguntzen du.

Lege-proiektuaren izapidetzearen aurrean, honako hau eskatzen dugu:
Lege-Proiektua erretiratzea eta pentsio-plan eta -funtsetara egindako ekarpenek Gizarte Segurantzari kenketarik egin gabe kotizatzea soldata gisa, eta lan-errenta gisa ordaintzea zergak.

Horrelako lege-proiektu bat ezin da presaz izapidetu eztabaida soziala eta parlamentarioa saihesteko.

Ez dugu onartzen erreformaz erreforma gutxieneko pentsioen sistema publiko bat ezartzea eta pentsio osagarrien sistema bat alternatiba gisa bultzatzea, pentsio duin bat lortzeko amuarekin.

Suscríbete a nuestro Boletín