Reportajes

/, Coronavirus/Más de 70 pequeños comercios del Casco Viejo de Bilbao se unen para defender la economía local del barrio

Más de 70 pequeños comercios del Casco Viejo de Bilbao se unen para defender la economía local del barrio

"Con la mayoría de las persianas bajadas, ¿qué respuesta van a dar las instituciones públicas? ¿Qué medidas proponen?"

2020-05-11T11:29:39+02:0011 mayo 2020|Bilbao, Coronavirus|Comentarios desactivados en Más de 70 pequeños comercios del Casco Viejo de Bilbao se unen para defender la economía local del barrio

Nota de prensa: En los últimos años, franquicias y grandes multinacionales han expulsado a pequeños comercios del barrio. La crisis del 2008 y la economía basada en el turismo, han conllevado el cierre de 170 pequeños comercios en los últimos 10 años.

Ahora, las medidas de aislamiento para hacer frente a la crisis sanitaria han obligado al suspenso de la actividad laboral. En consecuencia, estamos ante una nueva crisis económica que afectará, sobre todo, a los negocios más pequeños.

Con la mayoría de las persianas bajadas, ¿qué respuesta van a dar las instituciones públicas? ¿Qué medidas proponen? Las medidas anunciadas hasta la fecha han creado un estado de incertidumbre e insatisfacción entre las y los comerciantes:

– Las ayudas directas puede que lleguen tarde, o ni siquiera lleguen.

– No se asegura que las ayudas sean para todos/as.

– La escasez de ayudas lleva a competir entre los y las comerciantes (como ha ocurrido con las ayudas de Lanbide)

– El Gobierno Estatal ha inyectado liquidez a los bancos para ofrecer préstamos al 0%. Sin embargo, la demanda ha triplicado la oferta de préstamos. Se dan ayudas a los bancos y no directamente a quien lo necesita.

Por lo tanto, las y los aquí firmantes apostamos por una economía basada en las pequeñas tiendas, talleres y bares. Creemos que este modelo económico es de gran importancia para el desarrollo y bienestar de nuestro barrio, haciéndolo más humano y sostenible:

– Fortalece las relaciones vecinales

– La cercanía facilita el apoyo y cuidado mutuo

– Permite conocer la problemática del barrio

– Se redistribuye la riqueza. Según diversos estudios el 50% de los beneficios del comercio a pequeña escala retorna al propio municipio, a través de:

+ La compra de producto local

+ Los salarios de los y las trabajadoras

+ El dinero gastado en otros comercios de la zona

– Es empleo de mayor calidad:

+ Mejores condiciones laborales y salariales

+ Facilita la participación y toma de decisión en el negocio

Además, exigimos que las instituciones tengan en cuenta los postulados anteriormente mencionados a la hora de implementar medidas públicas de apoyo al comercio y, por tanto, diseñen ayudas que respondan a las necesidades reales tanto del pequeño comercio como de la hostelería.

 

Gure auzoko ekonomia defendatu dezagun

Azken urteetan, frankiziek eta multinazional handiek gure auzoko saltoki txikiak kanporatu dituzte. Hain zuzen ere, 2008ko krisiak eta turismoa ardatz izan duen ekonomia ezartzeak, 170 saltoki txiki ixtera behartu ditu azken 10 urteetan.

Oraingoan, osasun krisiari aurre egiteko isolamendu neurriek lan jarduera etetera behartu dutenez, beste krisi ekonomiko baten aurrean gaude; batez ere negozio txikienei eragingo diena.

Pertsiana gehienak jaitsita dauden honetan, zer erantzun emango dute erakunde publikoek? Zer neurri proposatuko dituzte? Orain arte iragarritako neurriek ziurgabetasun eta asegabetasun egoera sortu dute merkatarien artean:

– Laguntza zuzenak berandu heldu daitezke, edo agian heldu ere ez dira egingo.

– Ez digute ziurtatu laguntzak guztiontzat izango direnik.

– Laguntzen eskasiak merkatarien artean lehiatzera garamatza (Lanbideren laguntzekin gertatu den bezala).

– Estatuko Gobernuak likidezia injektatu die bankuei, %0ko maileguak eskaintzeko. Ordea, eskariak hirukoiztu egin du maileguen eskaintza. Laguntzak zuzenean behar dutenei eman beharrean, bankuei ematen zaizkie.

Beraz, hemen sinatzen dugunok denda, tailer eta taberna txikietan oinarritutako ekonomiaren aldeko apustua egiten dugu. Uste dugu ekonomia eredu hau gure auzoaren garapenerako eta ongizaterako garrantzia handikoa dela, auzoa gizatiarragoa eta jasangarriagoa egiten duen heinean:

– Auzokideen arteko harremanak indartzen ditu.

– Hurbiltasunak elkar babestea eta zaintzea errazten du.

– Aberastasunabirbanatuegitenda.Hainbatikerketarenarabera,eskalatxikikomerkataritzaren irabazien %50 udalerrira itzultzen da berriro. Nola?

+ Tokiko produktuen erosketen bidez

+ Langileen soldaten bidez

+ Inguruko beste saltoki batzuetan gastatutako diruaren bidez

– Kalitatezkoenpleguada:

+ Lan eta soldata baldintza hobeak

+ Langileak negozioaren erabaki-gunean parte hartzea errazten du

Horrez gain, exijitzen dugu erakundeek kontuan har ditzatela arestian aipatutako postulatuak merkataritzari laguntzeko neurri publikoak ezartzeko orduan, eta, beraz, diseinatu ditzatela merkataritza txikiaren zein ostalaritzaren benetako premia errealei erantzungo dieten laguntzak.

 

FIRMAN:

Suscríbete a nuestro Boletín