Reportajes

//La Renta Básica Incondicional en manos de 75 parlamentarios

La Renta Básica Incondicional en manos de 75 parlamentarios

Los y las 75 parlamentarias tienen en su voto la posibilidad de iniciar un proceso que destierre la pobreza y mejore la autonomía personal de todas, empoderando a la población de la CAPV.

2022-02-16T17:39:50+01:0016 febrero 2022|Renta Básica Incondicional|Comentarios desactivados en La Renta Básica Incondicional en manos de 75 parlamentarios

La Junta Electoral de la CAE  comunicó ayer a la Comisión Promotora de la ILP la certificación de haber superado las 10.000 firmas exigidas para que la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica Incondicional para la Comunidad Autónoma de Euskadi, sea tramitada en el Parlamento Vasco como una proposición de ley.

Desde que entregamos el pasado 4 de enero las 22.075 firmas en la sede parlamentaria de Gasteiz, ya sabíamos que cubriríamos, con creces, la exigencia legal de las 10.000 firmas. Por ello, llevamos semanas trabajando en lo que hemos llamado FASE PARLAMENTARIA DE LA ILP.

En esta nueva fase nuestros esfuerzos están puestos en convencer a los grupos parlamentarios que voten favorablemente a la ILP, en el Pleno parlamentario, que la Mesa del Parlamento ha de convocar, seguramente en breve. Pero también a los sindicatos y a otros movimientos sociales, de la importancia de extender la información y el debate sobre la necesidad de una RBI, en nuestra comunidad, así como de los beneficios (y carencia absoluta de perjuicios) que su implantación produciría, sobre todo entre los sectores más vulnerables y vulnerados

Quisiéramos, de una manera tan humilde como rotunda, exponer una reflexión fundamental: AHORA ES EL MOMENTO DE LA RBI. No nos sirven excusas, como que no es el momento (¿cuando mejor?) o que ahora no toca. La RBI no solo está madura, sino que además está en la calle. Los y las 75 parlamentarias tienen en su voto la posibilidad de iniciar un proceso que destierre la pobreza y mejore la autonomía personal de todas, empoderando a la población de la CAPV.

Hemos iniciado una ronda de reuniones con dichos grupos, teniendo ya acordadas con ELKARREKIN-PODEMOS, mañana jueves día 17, y con EAJ-PNV y EH BILDU el siguiente jueves 24. De todas estas reuniones daremos una información puntual y suficiente, que sirva para alcanzar el objetivo de conseguir conocer, lo más claramente posible, qué opina, cada grupo parlamentario sobre la RBI y sobre la ILP.

Con el mismo objetivo de permitir que la ciudadanía sepa qué opiniones tienen  los agentes sociales de referencia – como los sindicatos – hemos concertado reuniones con UGT el próximo viernes 18, con ESK  y LAB, el martes 22 y con Steilas el viernes 25..

Esperamos que el fruto de las 22.075 firmas de la ciudadanía y del debate con los diferentes grupos parlamentarios de, cómo resultado, una votación favorable en el Parlamento vasco, que le permita continuar su tramitación parlamentaria.

BALDINTZARIK GABEKO OINARRIZKO ERRENTAREN UNEA DA

75 pertsonak beren esku dute herritarren benetako autonomia- eta askatasun-maila handitzea eta Euskadiko pobreziarekin amaitzea

EAEko Hauteskunde Batzordeak Euskal Autonomia Erkidegorako Oinarrizko Errenta Baldintzagabearen aldeko Legegintzako Ekimena Eusko Legebiltzarrean lege-proposamen gisa izapidetzeko eskatzen diren 10.000 sinadurak gainditu izanaren ziurtagiria jakinarazi zion atzo LEPren Batzorde Sustatzaileari.

Joan den urtarrilaren 4an 22.075 sinadura entregatu genituenetik, bagenekien 10.000 sinaduren legezko eskakizuna aise beteko genuela. Horregatik, asteak daramatzagu Herri Administrazioen Legebiltzar FASEA deitu dugun horretan lanean.

Fase berri honetan, gure ahaleginak honako hauek dira: Legebiltzarreko Mahaiak, segur aski laster deituko duen osoko bilkuran, PLEren aldeko botoa ematen duten legebiltzar-taldeak konbentzitzea. Baina baita sindikatuei eta beste gizarte-mugimenduei ere, gure erkidegoan OHS baten beharrari buruzko informazioa eta eztabaida zabaltzearen garrantziaz, bai eta hori ezartzeak ekarriko lituzkeen onurez (eta erabateko kalterik ezaz) ere, batez ere sektore ahulenen eta urratuenen artean.

Modu apal bezain irmoan, funtsezko gogoeta bat azaldu nahi genuke: orain RBIren MOMENTUA DA. Ez digute aitzakiarik ematen, hala nola ez dela unea (noiz hobe?) edo orain ez dela tokatzen. RBI heldua izateaz gain, kalean dago. 75 legebiltzarkideek aukera dute pobrezia uxatu eta guztien autonomia pertsonala hobetuko duen prozesu bati ekiteko, EAEko biztanleak ahaldunduz.

Bilera-sorta bat hasi dugu talde horiekin, eta ELKARREKIN-PODEMOS alderdiarekin adostu dugu, bihar, osteguna, hilak 17, eta EAJ-PNV eta EH BILDU alderdiekin, berriz, hurrengo ostegunean, hilak 24. Bilera horiei guztiei buruzko informazio zehatza eta nahikoa emango dugu, talde parlamentario bakoitzak RBIri eta ILPri buruz zer iritzi duen ahalik eta argien jakiteko.

Helburu berarekin, herritarrek jakin dezaten zer iritzi dituzten erreferentziazko gizarte-eragileek – Sindikatuek, esaterako – Bilerak hitzartu ditugu UGTrekin datorren ostiralean, hilaren 18an, ESK eta LABekin asteartean, hilaren 22an, eta Steilasekin ostiralean, hilaren 25ean.

Espero dugu herritarren 22.075 sinaduren eta talde parlamentarioekin izandako eztabaidaren ondorioz, emaitza gisa, Eusko Legebiltzarrean aldeko bozketa egitea, izapidetzen jarraitzeko.

Suscríbete a nuestro Boletín