Reportajes

/, Bizkaia, EPSV/La Coordinadora de Pensionistas marcha en Bilbao contra los planes privados de empresa

La Coordinadora de Pensionistas marcha en Bilbao contra los planes privados de empresa

“No estamos en contra del ahorro privado, pero sí de que se desgrave de la base imponible del IRPF en detrimento de quienes tienen bajos niveles de renta”.

2022-04-28T15:28:22+02:0028 abril 2022|Bilbao, Bizkaia, EPSV|Comentarios desactivados en La Coordinadora de Pensionistas marcha en Bilbao contra los planes privados de empresa

Por Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia (CPB-BPK)

Junto con los sucesivos recortes en el Sistema Público de Pensiones (SPP) vemos cómo se acelera la aprobación, comprometida con Bruselas antes del 30 de junio, de la Ley sobre el Impulso de los Planes de Pensiones Privados de Empresa basada en el modelo privatizador de la protección social vasca (EPSV). Es decir, que frente a la Seguridad Social como eje vertebrador de nuestro actual Sistema de Protección Social y su caracterización como modelo de garantía de rentas, de reparto, solidario, de prestación definida, público, … se fomenta un modelo de capitalización, de acumulación individual, obligatorio, con beneficios fiscales y basado en el ahorro finalista.

Se comprueba una vez más que las Administraciones Públicas y Gobiernos Vasco y Central en vez de comprometerse con el bienestar social de sus ciudadanos sin exclusiones, centran sus esfuerzos en diseñar nuevas bases de desarrollo del Sistema Complementario de Previsión Social. En Euskadi preparan, con las llamadas EPSV de Empleo preferentes, unas desgravaciones fiscales más atractivas que las actuales y en el Estado, además de la fiscalidad hay que añadir la recuperación de las reducciones de cotizaciones sociales -parte empresarial- a la Seguridad Social y esa disminución de ingresos tributarios servirán para convertirlos en ganancias de las entidades gestoras vía comisiones.

Partidos y sindicatos mayoritarios participan de esta fiesta elitista y segregadora. Es normal que surja la sensación de agravio comparativo y que el refuerzo de la desigualdad venga acompañado de pérdida de justicia y equidad tanto social como fiscal. No estamos en contra del ahorro privado, pero sí de que se desgrave de la base imponible del IRPF en detrimento de quienes tienen bajos niveles de renta. Hay que cerrar dos vías injustas de nuestra fiscalidad: fraude o evasión fiscal y desgravaciones o elusión fiscal. Además de gravar la capacidad de pago hay que eliminar incentivos y beneficios fiscales a Planes de Pensiones Privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos y elitistas.

Desde esta Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia (CPB) denunciamos el empeño de privatizar nuestro Sistema de Protección Social Público. La jubilación es un derecho colectivo no individual y nuestro SPP de la Seguridad Social cubre, sin riesgos individuales, y cohesiona al conjunto de la sociedad, no excluye a nadie. Reclamamos que no se valide esa Ley y que los sindicatos se abran a un cambio de rumbo para agrupar a todas/os en un modelo social inclusivo, integrador y que responda al Bien Común.

Gizarte Segurantzako Pentsioen Sistema Publikoaren defentsan

Pentsioen Sistema Publikoan egindako murrizketekin batera, euskal gizarte babesaren pribatizazio ereduan (BGAE) oinarrituriko Enpresen Pentsio-plan Pribatuen Sustapen Legearen onarpena, zeina Bruselarekin ekainaren 30a baino lehenagorako hitzartu den, nola bizkortu den ikus dezakegu. Hau da, gure egungo Gizarte Babes Sistemaren ardatz gisa Gizarte Segurantza eta berme-errentaren eta banaketaren eredu solidarioaren, prestazio zehatzekoaren eta publikoaren ordez, kapitalizazio eredu bat sustatzen da, banakako pilatzekoa, derrigorrezkoa, onura fiskalekoa eta aurrezte finalistan oinarritutakoa.

Berriro ere frogatu da Administrazio Publikoak eta bai Euskal Gobernuak bai Gobernu Zentralak bazterketarik gabe euren herritarren gizarte ongizateaz arduratu ordez, beraien esfortzuak Gizarte Aurreikuspeneko Sistema Osagarriaren garapenerako oinarri berrien diseinuan bideratzen dituztela. Euskadin, enplegu lehentasunekoak deituriko BGAEekin, oraingoak baino erakargarriagoak diren zerga-arintzeak prestatzen ari dira, eta Estatuan, fiskalitateaz gain, Gizarte Segurantzako gizarte kotizazioen – alderdi enpresariala – murrizketen berreskuratzea gehitu beharra dago; horiek horrela, sarrera zergadun horien murrizketak irabaziak sortuko ditu erakunde kudeatzaileentzat komisioen bitartez.

Hainbat alderdi eta sindikatu nagusi festa elitista eta bereizle horren parte dira. Hortaz, normala da konparaziozko bidegabekeria sentsazioaren sorrera, eta berdintasun eza indartzeak dakarren justiziaren eta zuzentasunaren galera dela soziala dela fiskala. Ez gaude aurrezpen pribatuaren aurka, baina, errenta maila baxua dutenen kalterako, hori PFEZren zerga-oinarritik desgrabatzearen aurka gaude. Gure fiskalitatean bidegabekoak diren bi bide itxi behar dira: iruzurra edo zerga-ihesa eta zerga-arintzeak edo saiheste fiskala. Ordain-gaitasuna zergapetzeaz gain, zerga-pizgarriak eta onura fiskalak deuseztatu behar dira pentsio plan pribatuentzat eta mutualitate edo BGAEentzat; bidegabekoak, atzeragarriak eta elitistak baitira.

Bizkaiko Pentsiodunen Koordinatzailetik (BPK) gure Gizarte Babes Sistema Publikoa pribatizatzeko ahalegina salatzen dugu. Erretiratzea eskubide kolektiboa da, ez banakakoa, eta gure Gizarte Segurantzako PSPak gizartea biltzen eta bateratzen du banakako galzoririk gabe, ez du inor kanpoan uzten. Hortaz, honako hau eskatzen dugu: lege hori ez onartzea eta sindikatuak guztion ongizaterako gizarte eredu inklusibo eta integratzaile bat sortzeko norabide aldaketa birpentsatu dezaten.

Suscríbete a nuestro Boletín