Reportajes

/, Reportajes/Exigen justicia y reparación para las «madres protectoras», sus hijas e hijos

Exigen justicia y reparación para las «madres protectoras», sus hijas e hijos

La Red de Resistencia contra el SAP ha mostrado su rechazo ante la aportación de dinero público a las empresas Bizgarri (Bizkaia) y Babesten (Guipuzkoa y Araba), pues consideran que "torturan a los niños y niñas y a sus madres protectoras mediante puntos de encuentro carcelarios (Puntos de Encuentro Familiares)".

2023-05-07T17:42:47+02:007 mayo 2023|Red de Resistencia contra el SAP, Reportajes|Comentarios desactivados en Exigen justicia y reparación para las «madres protectoras», sus hijas e hijos

Por Laura Fontalba

En el Día de la Madre, la Red de Resistencia contra el SAP se ha concentrado ante el Ayuntamiento de Bilbao para exigir la resignificación de este día, dar reconocimiento a los cuidados y a la sostenibilidad de la vida, y exigir justicia y reparación para las «madres protectoras» y sus hijas e hijos.

La Red de Resistencia contra el SAP ha aprovechado este día para denunciar la aplicación del «falso SAP» (Síndrome de Alienación Parental), asegurando que este sólo sirve para criminalizar a las madres que actúan como protectoras ante las agresiones de los progenitores a sus hijos e hijas. La Red ha explicado que el SAP siempre está presente en las instituciones administrativas y judiciales, lo que da lugar a una «violencia institucional» sobre las madres, y un bloqueo directo al bienestar y las libertades de estas y sus hijos e hijas.

Asimismo, han denunciado la actitud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco que emplea un instrumento llamado Balora, a fin de medir la desprotección de los niños, el cual siempre sostiene la presencia del «Síndrome de Alienación Parental SAP», para hacer referencia al ítem de «instrumentalización en conflicto de las figuras parentales». Además, han mostrado su rechazo ante la aportación de dinero público a las empresas Bizgarri (Bizkaia) y Babesten (Guipuzkoa y Araba), pues consideran que «torturan a los niños y niñas y a sus madres protectores mediante puntos de encuentro carcelarios (Puntos de Encuentro Familiares)».

La Red de Resistencia contra el SAP, junto a las madres protectoras, actúa contra todas estas situaciones a fin de terminar con las agresiones de todo tipo (incluidas las sexuales) que los progenitores ejercen sobre los niños y las niñas; y exigir que el SAP y todos sus seudónimos sean suprimidos del Balora.

Con la concentración de hoy, la Red ha reafirmado sus reivindicaciones a fin de conseguir entornos familiares y afectivos libres de violencias. Han exigido que en los tribunales se tengan en cuenta los informes de los profesionales sanitarios y educativos que atienden a niños y niñas agredidos, y que estos sólo se vean obligados a declarar una vez; que la palabra de las mujeres deje de cuestionarse, y que se creen programas de «justicia restaurativa» dirigidos a madres, niños y niñas víctimas de violencia machista y abusos sexuales. Asimismo, han exigido al Gobierno y a los organismos públicos que se imparta formación permanente a todas las personas que intervienen en violencias machistas y/o agresiones sexuales a menores, y que se revisen todas las sentencias y actuaciones administrativas que incluyen la aplicación del SAP y sus derivados.

GASaren aurkako Erresistentzia Saretik, amen eguna nabarmendu nahi dugu zainketak eta bizitzaren iraunkortasuna aitortuz, merkataritza-mezutik aldenduz, baina, batez ere, ama babesleen beharrezko egia, justizia eta erreparazioa exijitzen; izan ere,  gure seme-alaben eta gure askatasunaren eta bizitzaren defentsan gure bikoteen edo bikote ohien eraso matxistei aurre egiten diegu.

GAS faltsuaren aplikazioa salatzen dugu (Gurasoen Alienazio Sindromea) eta bere deribatuena, behin eta berriz gizartean eta legez salatuak izan diren kontrukto moduan, nazioarteko mailan zein nazionalean; hala ere, erakunde administratiboek eta judizialek erabiltzen dute, eta gaur egun oraindik ere justifikatzen jarraitzen dute beren haurrak babestu eta aita erasotzaileen eta seme-alaben arteko harremana salatzen duten amen kriminalizazioa. Indarkeria instituzionala salatzen dugu, batez ere ama babesleen eta euren seme alaben  ongizatea eta askatasuna bermatu beharrean,  erasoen eta birbiktimizazioen jarraipena eragiten ari direlako.

Salatzen dugu Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Politika Sailak Euskal Herriko haurren babesgabetasuna neurtzeko Balora izeneko tresna bat defendatzen duela eta bere taxonomian honela diola hitzez hitz: «Gurasoen Alienazio Sindromearen agerpena» » instrumentalizazioa Gurasoen arteko gatazkan» itemari dagokionez. Hori bera da beti aipatzen dutena, epaitegietan eta Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako Foru Aldundietako haurren zerbitzuetan. Sindromea, existitzen ez dena eta Legeak debekatzen dueña 8/2021 Lege Organikoaren bitartez, ekainaren 4koa, haurrak eta nerabezaroa  indarkeriaren aurrean babestekoa, Rhodes Legea bezala  ezagunagoa.

Europako funtsen diru publikoaren erabilera salatzen dugu Bizkaian Bizgarri bezalako enpresa pribatuak sortzeko eta Babesten Gipuzkoan eta Araban, horiek egiten duten gauza bakarra delako haurrak eta haien ama babesleak topagune (pefs)  kartzelarioetan torturatzea.

Nahikoa da! exijitu eta esaten dugu, eta ama babesleekin batera jarduten dugu aitek seme-alabei egiten dizkieten mota guztietako erasoen aurka, besteak beste, sexu-erasoak. Salatzen dugu GAS faltsuaren aplikazioarekin, askotan, emakumeek zaintza galtzen dutela eta beren haurrengandik arrankatu egiten dituztela.

Eta, batzuetan, kondenatuak eta espetxeratuak izaten dira, seme-alabak abusatu dituzten aitei seme-alabak ematera behartzen dituzten ebazpen judizialak ez betetzeagatik. Exijitzen dugu GAS faltsua eta bere izenorde guztiak Baloratik ezabatu behar direla.

GAS faltsuaren aurkako Erresistentzia Saretik eta ama babesleekin:

– Jarduten dugu indarkeriarik gabeko ingurune familiarra eta afektiboa lortzeko.

–  Jarduten dugu sexu-erasoa edo beste edozein eraso jasan duten haurrak artatzen dituzten Osasun-arloko eta heziketa-arloko profesionalen txostenak seriotasunez kontuan har ditzaten auzitegietan.

– Jarduten dugu emakumeen hitza zalantzan jar ez dadin. Izan ere, txosten sozial eta psikologikoak ez dira emakumeen sinesgarritasunean edo sinesgarritasunik ezan oinarritu behar, baizik eta salatutako egitateetan.

– Jarduten dugu erasoa jasan duten haurrek behin bakarrik deklaratzeko, giro eroso batean, proba prekonstituida deitzen den horretan, eta horrela lekukoekiko eta akusatuekiko zuzeneko harremana saihestuko da prozedura penal osoan.

– Jarduten dugu indarkeria matxistaren edo sexu-abusuen biktimak diren edo bizi izan dutenen amentzako eta haurrentzako benetako justizia errestauratiboa lortzeko hezkuntza-programak abian jartzeko, salatuak izan edo ez, edo oraintsuko edo iraganeko gertaerak izan, helduarora iritsi direnak barne. Exijitzen dugu helburua ez izatea seme-alabak ustezko aita abusatzailearekin rebinkulatzea, gaur egun egiten ari den bezala.

–  Jarduten dugu Gobernuan eta erakunde publikoetan adingabeen indarkeria matxistetan eta/edo sexu-erasoetan esku hartzen duten pertsona guztiei etengabeko prestakuntza ematea exijitzeko.

– Jarduten dugu Gobernuan eta erakunde publikoetan GAS faltsua eta horren deribatuak ezarri dituzten administrazio-epai eta -jarduera guztiak berrikustea exijitzeko, 2021ean hiru Batzar Nagusietan onartu zen bezala.

– Jarduten dugu GAS faltsua eta bere sinonimo guztiak ezabatzeko, indarrean dagoen Legean eta aho batez sinatutako akordioetan oinarrituta.

– Jarduten dugu topaguneen funtzioak birpentsatzeko, kontuan hartuta horiek kudeatzen dituen arduradunetakoren batek ere publikoki aitortu duela genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak eta beren seme-alabak rebiktimizatzen dituztela eta ez dituztela euren seme-alabak babesten.

– Jarduten dugu imajinario kolektiboa eta indarkeriaren kultura aldatzeko, hasierako etengabeko eta kalitatezko prestakuntzarekin hezkuntzaren, gizartearen eta osasunaren esparruan.

– Jarduten dugu komunikabideei exijitzeko gizarte-erantzukizunaren kargu egitea eta genero-ikuspegia duten eta sexu-erasoetan eta indarkeria matxistetan jantziak diren adituekin lantzea.

ABUSUAREN ETA INDARKERIA INSTITUZIONALAREN AURKA!!

NAHIKOA DA INDARKERIA BIKARIOAZ!!

GAS FALTSUARI ETA BERE DERIBATUEI EZ!!

Suscríbete a nuestro Boletín