Reportajes

//El Gobierno Vasco apoya claramente a la universidad privada mientras somete a 10 años de recortes a la UPV/EHU

El Gobierno Vasco apoya claramente a la universidad privada mientras somete a 10 años de recortes a la UPV/EHU

El pasado mes de abril por ejemplo se cerraron las calefacciones en medio de una ola de frío sin poder hacer frente a la factura energética.

2022-09-14T10:39:35+02:0014 septiembre 2022|UPV|Comentarios desactivados en El Gobierno Vasco apoya claramente a la universidad privada mientras somete a 10 años de recortes a la UPV/EHU

Por ELA Sindikatua

Las buenas palabras del Lehendakari y de los representantes políticos que hoy se han escuchado en el acto de apertura del curso académico de la UPV no se corresponden con la realidad. Y es que, tal y como ha denunciado hoy ELA con la concentración celebrada ante el Paraninfo, lugar donde se ha celebrado el acto, la financiación del ejecutivo de Gasteiz es cada vez menor.

En Europa, la media de la financiación destinada por los estados a las universidades públicas es del 0,91% del PIB. En el Estado español, la financiación se sitúa por debajo de la media europea, con un 0,82% del PIB. En el caso de la CAPV, lo destinado por el Gobierno Vasco se sitúa por debajo de la mitad de esa media y lejos de la financiación del Estado español, siendo del 0,40% del PIB. Además, ha sufrido en la última década un reducción del 0,10%.

Asimismo, se ha reducido la financiación que el Gobierno Vasco dedica a la UPV en sus Presupuestos Generales, pasando del 3,17% en 2012 al 2,59% en 20221, lo que supone un 0,58% menos. Estos datos ponen de manifiesto que el Gobierno Vasco no apuesta por una universidad pública de calidad. Por su parte, el equipo rectoral da por bueno ese declive y no ha realizado una defensa eficaz de los intereses de la universidad pública ni de sus trabajadores y trabajadoras.

Esta falta de financiación se refleja en el peso de las aportaciones del Gobierno Vasco en los presupuestos de la UPV/EHU, que han pasado de representar el 76,50% en 2012 al 73,65% en 2022. Un descenso del 2,85% en los diez años.

Todo ello incide directamente en la calidad educativa que proporciona la universidad y en las condiciones laborales. En los últimos meses, el Gobierno Vasco y el equipo rectoral, entre otros, han llevado a cabo los siguientes recortes unilaterales, en contra de las reivindicaciones de los sindicatos:

– En noviembre del año pasado, la oficina de control económico del Gobierno Vasco intervino la UPV/EHU, fecha en la que el gerente tuvo que cerrar el presupuesto anual.

– En abril se cerraron las calefacciones en medio de una ola de frío sin poder hacer frente a la factura energética.

– En agosto, por primera vez en su historia, se han cerrado los campus durante dos semanas.

– En agosto se conoce la paralización de las obras de la nueva facultad de Medicina por falta de financiación, con más de 10 años de retraso.

– La pérdida salarial en los últimos años ha sido del 16%.

– Empeora la retribución de los investigadores en contra de las sentencias ganadas por ELA en los juzgados y con el visto bueno y firma del resto de sindicatos.

– Esta misma semana nos comunican que a partir del año que viene quieren eliminar unilateralmente las primas de jubilación e incumplir el acuerdo vigente.

Mientras, el Gobierno Vasco apoya claramente a la universidad privada, permitiendo la creación de Euneiz y financiándola con 64 millones de euros, o creando una nueva sede del Basque Culinary Center con 24 millones de euros y cediendo suelo público.

ELA tiene claro que para poder tener una educación de calidad y un empleo de calidad en la UPV/EHU, será necesario un incremento en la financiación, siendo ésta la única vía para alcanzar la excelencia real.

Ante los recortes, ELA impulsará las iniciativas y movilizaciones necesarias en favor de la educación y el empleo de calidad en la UPV/EHU.

EHU-UPVko ikasturtearen irekiera ekitaldian entzun diren Lehendariaren eta ordezkari politikoen hitz onak ez datoz bat errealitatearekin. EHUri eskaintzen zaion finantzaketa gero eta murritzagoa baita, eta hori salatzeko elkarreratzea egin du ELAK, Bilboko Bizkaia Aretoan; bertan baitzen ekitaldia.

Europan unibertsitate publikoak finantzatzeko bataz beste estatu bakoitzak BPGren %0,91 bideratzen dute. Espainiar Estatuari dagokionez, Europako bataz bestearen behetik dago: BPGaren %0,82koa da. EAEren kasuan, Eusko Jaurlaritzak unibertsitate publikoa finantzatzeko diru kopuruarena batez bestekoaren behetik dago, baita espainiar estatuko finantzaketatik ere: BPGaren %0,40koa da, eta azken urteetan murriztuz joan da: azken hamarkadan %0,10eko murriztu da.

Era berean, Eusko Jaurlaritzak bere Aurrekontu Orokorretan EHUri eskaintzen dion finantzaketa murriztu egin da: 2012an %3,17koa zen, 20221an %2,59koa; %0,58 gutxiago alegia. Datu horiek agerian uzten dute Eusko jaurlaritzak ez duela kalitatezko unibertsitate publiko baten aldeko apustua egiten. Errektoretza taldeak ontzat eman du gainbehera hori, eta ez du ez unibertsitate publikoaren ez bertoko langileen interesen aldeko defentsa eraginkorrik egin.

Finantzaketa falta islatzen da Eusko Jaurlaritzaren ekarpenek EHUren aurrekontuetan duten zenbatekoan: 2012an Jaurlaritzaren ekarpenak % 76,50koak ziren, 2022an %73,65ekoak. Hamar urteetan % 2,85 txikiagotu dira.

Horrek guztiak eragin zuzena du bai unibertsitatearen hezkuntza kalitatean, bai lan baldintzetan. Azken hilabeteotan, besteak beste, Eusko Jaurlaritzak eta Errektoretza taldeak honako murrizketa hauek eraman dituzte aurrera aldebakarrez, sindikatuon aldarrikapenen kontra:

– Iazko azaroan, Eusko Jaurlaritzako kontrol ekonomikoko bulegoak UPV/EHU esku hartu zuen, eta gerenteak data horretan itxi behar izan zuen urteko aurrekontua.

– Apirilean, berogailuak itxi ziren, hotz bolada baten erdian, energia fakturari aurre egin ezinik.

– Abuztuan, lehen aldiz, kanpusak itxi dira bi astez.

– Abuztuan jakin da Medikuntza fakultate berriko lanak gelditu egin direla finantziazio nahikorik ez dagoelako, 10 urte baino gehiagoko atzerapena izanik.

– Soldata galera azken urteotan %16koa izan da.

– Ikertzaileen ordainsaria okertu egin da, epaitegietan ELAk irabazitako epaien kontra eta gainerako sindikatuen oniritzi eta sinadurarekin.

– Aste honetan bertan jakinarazi digute datorren urtetik aurrera erretiro primak aldebakarrez kendu nahi dituztela.

Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak unibertsitate pribatuak babesten ditu: Euneiz sortzea ahalbidetu du 64 milioi euroko laguntzarekin, edo Basque Culinary Centerren egoitza berrirako bat 24 milioi euro eta lurzoru publikoa laga ditu.

ELAk argi dauka EHUko kalitatezko hezkuntza eta kalitatezko enplegurako finantziaketa beharrezkoa izango dela, hori baita bide bakarra benetazko bikaintasuna lortzeko. Murrizketen aurrean, ELAk beharrezko diren ekimen eta mobilizazioak bultzatuko ditu EHUn kalitatezko hezkuntza eta enpleguaren alde.

Suscríbete a nuestro Boletín