Reportajes

/, Coronavirus, Pensiones/Con ya 40 fallecidos, Pensionistas y Babestu exigen en Bilbao residencias públicas, dignas y seguras

Con ya 40 fallecidos, Pensionistas y Babestu exigen en Bilbao residencias públicas, dignas y seguras

Al Diputado General de Bizkaia, Sr. Rementería, le exigen una explicación pública sobre ¿qué se ha hecho desde que en Junio se declaró a las residencias y centros de día, centros libres de Covid19?.

2020-09-19T12:36:28+02:0019 septiembre 2020|Bilbao, Coronavirus, Pensiones|Comentarios desactivados en Con ya 40 fallecidos, Pensionistas y Babestu exigen en Bilbao residencias públicas, dignas y seguras

Tras 6 meses de pandemia las residencias de Bizkaia siguen siendo un foco de contagio.

Nota de prensa: Con nuestra movilización de hoy la asociación de usuarios de residencias Babestu y el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia exigimos una explicación pública al Diputado General de Bizkaia, Sr. Rementería Maiz de las medidas adoptadas para mejorar los protocolos de actuación de la primera fase de la pandemia y porqué siguen produciéndose contagios y fallecimientos en esta segunda fase.

La segunda ola de la pandemia ha venido y sigue sin haber una reflexión autocrítica por parte del Diputado General y la situación de las residencias sigue siendo crítica ¿qué se ha hecho desde que en Junio se declaró a las residencias y centros de día, centros libres de Covid19?.

Tanto desde la asociación de usuarios Babestu como del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia hemos enviado en repetidas ocasiones nuestras demandas de adopción de medidas de prevención y atención de las personas usuarias y trabajadoras de las residencias y centros de día pero los problemas siguen sin resolverse. Por lo que observamos, las deficiencias estructurales del sistema sanitario y de atención a la dependencia siguen condicionando de manera negativa el impacto de la pandemia. En algunas residencias el personal se incorpora al trabajo sin los test necesarios.

Hoy y en la segunda ola de la pandemia son 40 las personas fallecidas y han sido centeneras las personas usuarias y trabajadoras contagiadas.

Nos resulta incomprensible que los centros residenciales tras más de seis meses de pandemia sigan siendo puntos de contagio. Es evidente que los protocolos de prevención, detección temprana, e inspección, o no se realizan o no funcionan; que las medidas de protección interpersonal no son suficientes; que las instalaciones, en muchas residencias, no están siendo utilizadas para preservar de manera eficaz el contagio; que no se ha dotado a los centros de los recursos materiales y de personal necesarios para garantizar la salud de las personas usuarias…

Si no se analizan con voluntad autocrítica actuaciones, protocolos y deficiencias será imposible tomar medidas para que lo que ha sucedido en el sector socio sanitario de atención a la dependencia y en los servicios residenciales, con motivo de la pandemia, no se vuelva a repetir.

Si la DFB parte de la premisa equivocada de que todo se ha hecho bien por parte de la institución Foral se seguirá actuando de manera unilateral y los cambios imprescindibles para que el sistema funcione garantizando la salud y los derechos de las personas usuarias, no serán compartidos con las personas usuarias y trabajadoras.

Es imprescindible un cambio sustancial del actual modelo de prestación de servicios socio sanitarios y de atención a la dependencia que requiere con urgencia el desarrollo de una red de servicios, pública y universal y demandamos crear un marco de análisis y propuestas en el que el MPB deseamos formar parte.

Sei hilabeteko pandemiaren ondoren, Bizkaiko egoitzek kutsatze-gune izaten jarraitzen dute.

Prentsa oharra: Gaurko mobilizazioarekin, Babestu egoitzen erabiltzaileen elkarteak eta Bizkaiko Pentsiodunen Mugimenduak azalpen publiko bat eskatzen diogu Rementería Maiz Bizkaiko diputatu nagusiari, pandemiaren lehen faseko jarduera-protokoloak hobetzeko hartutako neurriei buruz eta bigarren fase honetan kutsatzeak eta heriotzak zergatik gertatzen diren azaltzeko.

Pandemiaren bigarren olatua etorri da eta oraindik ez da hausnarketa autokritikorik egin Ahaldun Nagusiaren aldetik, eta egoitzen egoerak, kritikoa izaten jarraitzen du. Zer egin da ekainean egoitzak eta eguneko zentroak Covidl9tik zentro libre izendatu zirenetik?

Babestu erabiltzaileen elkarteak eta Bizkaiko Pentsiodunen Mugimenduak behin eta berriz eskatu digute egoitzetako eta eguneko zentroetako erabiltzaileei eta langileei arreta eta prebentzioa emateko neurriak hartzeko, baina arazoak konpondu gabe daude oraindik. Ikusten dugunez, osasun eta mendekotasunaren arretarako sistemaren egiturazko gabeziek pandemiaren eragina modu negatiboan baldintzatzen jarraitzen dute. Egoitza batzuetan, langileak behar diren testak egin gabe hasten dira lanean.

Gaur egun, pandemiaren bigarren olatuan 40 pertsona hil dira eta ehunka izan dira kutsatutako erabiltzaileak eta langileak.

Ulertezina egiten zaigu sei hilabete baino gehiagoko pandemiaren ondoren egoitza-zentroak kutsatzeko guneak izaten jarraitzea. Agerikoa da prebentzioko, detekzio goiztiarreko eta ikuskapeneko protokoloek ez dutela funtzionatzen; pertsonen arteko babes-neurriak ez direla nahikoak; egoitza askotako instalazioak, ez direla erabiltzen kutsatzea modu eraginkorrean zaintzeko; zentroei ez zaizkiela eman erabiltzaileen osasuna bermatzeko behar diren baliabide materialak ezta beharrezkoa den langile kopurua.

Jarduketak, protokoloak eta gabeziak borondate autokritikoz aztertzen ez badira, ezinezkoa izango da neurriak hartzea, pandemia dela-eta mendekotasunari arreta emateko sektore sozio sanitarioan eta egoitza-zerbitzuetan gertatu dena berriro gerta ez dadin.

BFAk, dena Foru Erakundeak ondo egin duela dioen aurreiritzia okerra abiapuntutzat hartuta, alde bakarretik jarduten jarraituko du, eta sistemak erabiltzaileen osasuna eta eskubideak bermatuz funtziona dezan ezinbestekoak diren aldaketak ez dira erabiltzaile eta Iangileekin partekatuko.

Ezinbestekoa da zerbitzu sozio sanitarioak eta mendekotasunari arreta emateko, egungo eredua nabarmen aldatzea, premiazkoa baita zerbitzu sare publiko eta unibertsal bat garatzea, eta azterketa eta proposamen esparru bat sortzea eskatzen dugu eta bertan Bizkaiko Pentsionisten Mugimenduak parte hartzeko prestutasuna agertzen du.

Suscríbete a nuestro Boletín