Reportajes

/, Muerto/Aquilino, 40 años, sin hogar y tras una “vida de mierda”, murió mientras dormía en Doña Casilda

Aquilino, 40 años, sin hogar y tras una “vida de mierda”, murió mientras dormía en Doña Casilda

Su muerte nos brinda la oportunidad de mirarnos de manera honesta en el espejo y de preguntarnos si tenemos la voluntad y la capacidad de atender a personas dejando atrás conceptos e ideas como la voluntad de cambio, la inserción y el merecimiento.

2022-05-11T10:56:00+02:0011 mayo 2022|Bilbao, Muerto|Comentarios desactivados en Aquilino, 40 años, sin hogar y tras una “vida de mierda”, murió mientras dormía en Doña Casilda

Por Plataforma «Bestebi» contra la exclusión residencial y a favor de las «Personas sin hogar»

La plataforma lamenta y denuncia el reciente fallecimiento de un vecino de Bizkaia. Una vez más, una persona muere en las calles de Bizkaia. Desde ‘BesteBi’, nos sumamos al dolor de su familia y amistades.

El pasado 3 de mayo, aparecía muerto en el parque de Doña Casilda, Aquilino.

Aquilino de 40 años, no tuvo una vida fácil y aunque muchas personas digan que todas las vidas tienen momentos de felicidad que hacen que esta merezca la pena, la suya fue una vida de mierda. Así como su vida, tampoco él era una persona fácil. En esta rueda del merecimiento en la que estamos inmersos y de la que, aunque queramos somos incapaces de salir, podríamos decir que se merecía la vida de mierda que tenía.

Su muerte nos brinda la oportunidad de mirarnos de manera honesta en el espejo y de preguntarnos si tenemos la voluntad y la capacidad de atender a personas con vidas de mierda como la de Aquilino, atenderlas desde un enfoque que vaya más allá de la etiqueta de baja exigencia, atenderlas desde la compasión y el compromiso con los derechos humanos y el igualitarismo, dejando atrás conceptos e ideas como la voluntad de cambio, la inserción y el merecimiento.

Gracias Aquilino por darnos esta oportunidad.

La sociedad vasca del siglo XXI no ha superado aún una de las mayores y más duras situaciones de exclusión social: no tener un hogar donde vivir. Según el último recuento de Personas Sin Hogar, realizado en marzo de 2020, 2.797 personas no tienen hogar en Euskadi.

La exclusión social se mantiene en Euskadi como un fenómeno estructural y creciente. En concreto el sinhogarismo va creciendo año a año; según un estudio del propio Gobierno Vasco presentado recientemente, desde 2012, el número de personas en situación de exclusión residencial ha ido creciendo paulatinamente, tanto en centros como en calle; desde las 1.704 de 2012 a las 2.797 de 2020.

Desde la plataforma BesteBi volvemos a solicitar a las administraciones vascas el desarrollo efectivo de la cartera de servicios sociales y la reelaboración de una estrategia global para erradicar el sinhogarismo en Euskadi. Instamos a las instituciones públicas a poner en marcha esa estrategia con objetivos e indicadores claros, con presupuesto adecuado y con unos planes de actuación pensados a nivel local.

También pedimos a la sociedad, a cada una de las personas de Euskadi, que amplíen su mirada hacia las personas sin hogar, que no las conviertan en invisibles. Que les reconozcan como personas, como conciudadanos y conciudadanas, con sus derechos y su dignidad.

A los medios de comunicación les pedimos que difundan éstas noticias, que se hagan eco de estas situaciones tan injustas que se dan aún, hoy día. Y también mensajes positivos que luchen contra la discriminación y el estigma que sufren las personas sin hogar.

Ojalá no tengamos que salir nunca más en recuerdo de una persona muerta en la calle; ojalá sea efectivo algo tan básico como lo recogido en el artículo 25.1. de la ‘Declaración Universal de los Derechos Humanos’ (DUDH) de la ONU:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».

Bizitegi-bazterketaren aurkako eta etxerik gabeko pertsonen aldeko «Bestebi plataformak, Bizkaiko bizilagun baten heriotza deitoratu eta salatu du»

Beste behin ere, pertsona bat hil da Bizkaiko kaleetan. BesteBi ‘plataformatik bat egiten dugu bere familia eta lagunen minarekin.

Joan den maiatzaren 3an, Aquilino hilda agertu zen Casilda Iturrizar parkean.

40 urteko Aquilinok ez zuen bizitza erraza izan, eta nahiz eta jende askok esan bizitza guztiek zoriontasun-uneak dituztela eta horrek merezi duela, berea mierda-bizitza izan zen. Bere bizitza bezala, bera ere ez zen pertsona erraza. Merezimenduaren gurpil honetan murgilduta gaude, eta bertatik irteteko gai ez garen arren, esan genezake zuen merituaren bizitza merezi zuela.

Haren heriotzak aukera ematen digu ispiluan zintzo begiratzeko, eta gure buruari galdetzeko ea badugun borondatea eta gaitasuna Aquilinoren moduko bizitza duten pertsonak artatzeko, eskakizun baxuko etiketatik haratago doan ikuspegi batetik artatzeko, giza eskubideekiko eta berdinzaletasunarekiko errukitik eta konpromisotik artatzeko, aldatzeko borondatea, gizarteratzea eta merezimendua bezalako kontzeptuak eta ideiak atzean utzita.

Eskerrik asko Aquilino aukera hau emateagatik.

XXI. mendeko euskal gizarteak oraindik ez du gainditu gizarte-bazterkeriako egoera handienetako eta gogorrenetako bat: bizitzeko etxerik ez izatea. 2020ko martxoan egindako Etxerik Gabeko Pertsonen azken zenbaketaren arabera, 2.797 pertsonek ez dute etxerik Euskadin.

Gizarte-bazterkeria egiturazko fenomenoa gero eta handiagoa da Euskadin. Zehazki, etxegabetasuna urtez urte hazten ari da; Eusko Jaurlaritza berak aurkeztu berri duen azterlan baten arabera, 2012tik hona, egoitza-bazterkeriako egoeran dauden pertsonen kopuruak gora egin du pixkanaka, bai zentroetan, bai kalean; 1.704tik 2012an, 2.797ra 2020an.

BesteBi plataformatik berriz ere eskatzen diegu euskal administrazioei gizarte-zerbitzuen zorroa benetan garatzeko eta estrategia global bat berriro lantzeko, Euskadin etxegabetasuna desagerrarazteko. Erakunde publikoei eskatzen diegu estrategia hori abian jar dezatela helburu eta adierazle argiekin, aurrekontu egokiarekin eta toki-mailan pentsatutako jarduera-planekin.

Era berean, euskal gizarteari, Euskadiko pertsona bakoitzari, etxerik gabeko pertsonenganako begirada zabaltzeko eskatzen diogu, pertsona horiek ikusezin bihur ez ditzaten. Pertsona gisa, herrikide gisa, beren eskubide eta duintasunarekin aitortzea.

Komunikabideei eskatzen dieguna, berri horiek zabaltzekoa da, gaur egun oraindik gertatzen diren egoera bidegabe horien berri jakinaraz dezatela. Baita mezu positiboak ere, etxerik gabeko pertsonek jasaten duten diskriminazioaren eta estigmaren aurka borrokatzeko.

Nahiago genuke kalean hildako pertsona baten oroimenez inoiz gehiago ateratzea; NBEko Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren (GDU) 25.1. artikuluan esandakoa egia izan zedila:

«Pertsona orok du osasuna eta ongizatea ziurtatuko dizkion bizi-malla egokirako eskubidea, bai eta familiari ere, eta, bereziki, elikadurari, jantziei, etxebizitzari, laguntza medikoari eta beharrezko gizarte-zerbitzuei dagokienez; era berean, eskubidea du aseguruak izateko langabeziaren, gaixotasunaren, baliaezintasunaren, alarguntasunaren, zahartzaroaren edo biziraupen-bitartekoak galtzearen kasuetan, bere borondatearekin zerikusirik ez duten inguruabarrengatik.»

Suscríbete a nuestro Boletín