Reportajes

/, Euskal Herria, Navarra, Parlamento Vasco, Pensiones, Vitoria-Gasteiz/Pensionistas llevan sus reivindicaciones hasta los parlamentos de Gasteiz y Navarra

Pensionistas llevan sus reivindicaciones hasta los parlamentos de Gasteiz y Navarra

Hoy 25 de octubre en Iruña y el jueves 28 en Gasteiz se manifestarán para exigir un posicionamiento activo en defensa de las reivindicaciones que vienen reclamando desde hace más de tres años.

2021-10-25T14:28:09+02:0025 octubre 2021|Bilbao, Euskal Herria, Navarra, Parlamento Vasco, Pensiones, Vitoria-Gasteiz|Comentarios desactivados en Pensionistas llevan sus reivindicaciones hasta los parlamentos de Gasteiz y Navarra

Por Movimiento Pensionistas Euskal Herria.

Así como un posicionamiento en contra de los nuevos recortes incluidos en la reforma de pensiones en curso de 2021 y la privatización del Sistema Público de Pensiones.

Las reivindicaciones que desde hace más de tres años venimos reclamando en la calle no pueden esperar ni un día más. Demandamos derogar los recortes de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 (derogar sin apaños el Factor de sostenibilidad y los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados, jubilación a los 65 años, 15 años cotizados para el cálculo de la base reguladora de la pensión…); pensión mínima de 1080; medidas efectivas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones; 100% de la pensión del cónyuge para la pensión de viudedad.

Garantizar el sistema público de pensiones requiere derogar la reforma laboral de 2010 y 2012, crear empleo de calidad, establecer un SMI de 1200 euros y reducir la jornada de trabajo para repartir el trabajo y la riqueza y mejorar las cotizaciones a la Seguridad Social.

Gobiernos y Parlamentos de la CAV y Navarra tienen que hacer lo que sea necesario para garantizar a la ciudadanía vasca el acceso a unas pensiones públicas dignas, un empleo de calidad y unos servicios públicos universales y con este objetivo les urgimos a:

Complementar la pensión mínima a 1080 euros y establecer un SMI de 1200 euros.

Acabar con los recortes en prestaciones y servicios públicos que han multiplicado los efectos negativos de la pandemia especialmente en el ámbito sanitario y socio sanitario de atención a la dependencia; en los servicios de atención directa a las personas, (administraciones públicas y servicios bancarios); demandamos las dotaciones de personal necesarias e incrementar en los próximos presupuestos alcanzar el porcentaje del PIB en protección social que destinan países europeos de similar renta per cápita a la nuestra.

– Una política de producción y comercialización de la energía de carácter público que garantice a la ciudadanía el acceso a un servicio de primera necesidad.

Los recursos europeos y los próximos presupuestos deben ser dedicados prioritariamente a mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas no a engordar aún más los bolsillos de los que más tienen.

Cambiar una política fiscal que beneficia a las rentas de capital en detrimento de las rentas de trabajo y favorece la elusión fiscal y los paraísos fiscales.

Por estas razones nos vamos a movilizar el día 28 de Octubre en Gasteiz y el día 25 en Iruña. La movilización es nuestra garantía.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, PENSIONES PÚBLICAS SUFICIENTES, EMPLEO DIGNO Y SERVICIOS PÚBLICOS UNIVERSALES SE DEFIENDEN

MPEHren komunikatua, 25ean Iruñean eta 28an Gasteizen , EAEko eta Nafarroako Parlamentuen eta Gobernuen aurrean, egingo den mobilizaziorako

Gaur Urriaren 25ean Iruñean, eta datorren ostegunean 28an, Gasteizen manifestazioa egingo dugu, Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari eskatzeko jarrera aktiboa har dezatela MPEHk duela hiru urte baino gehiagotik eskatzen dituen aldarrikapenen alde eta 2021eko pentsioen erreforman sartutako murrizketa berrien eta Pentsioen Sistema Publikoaren pribatizazioaren aurka.

Duela hiru urte baino gehiagotik kalean eskatzen ari garen aldarrikapenek ezin dute egun bat gehiago ere itxaron. 2011ko eta 2013ko pentsio-erreformen murrizketak indargabetzea eskatzen dugu (iraunkortasun-faktorea eta erretiro aurreratuaren koefiziente murriztaileak (40 urte kotizatuta), erretiroa 65 urterekin, 15 urte kotizatuta pentsioaren oinarri arautzailea kalkulatzeko); 1080ko gutxieneko pentsioa; soldatetan eta pentsioetan genero-arrakalarekin amaitzeko neurri eraginkorrak; alarguntza-pentsiorako ezkontidearen pentsioaren % 100.

Pentsioen sistema publikoa bermatzeko, beharrezkoa da 2010eko eta 2012ko lan-erreforma indargabetzea, kalitatezko enplegua sortzea, 1200 euroko LGSa ezartzea eta lanaldia murriztea, lana eta aberastasuna banatzeko eta Gizarte Segurantzako kotizazioak hobetzeko.

EAEko eta Nafarroako gobernuek eta parlamentuek behar dena egin behar dute euskal herritarrei pentsio publiko duinak, kalitatezko enplegua eta zerbitzu publiko unibertsalak bermatzeko. Helburu horrekin, honako hau eskatzen diegu:

Gutxieneko pentsioa 1080 eurotan osatzea eta 1200 euroko LGSa ezartzea.

-Pandemiaren ondorio negatiboak biderkatu dituzten prestazio eta zerbitzu publikoen murrizketekin amaitzea, batez ere mendekotasuna artatzeko eremu sanitario eta soziosanitarioan; pertsonei zuzeneko arreta emateko zerbitzuetan (administrazio publikoak eta banku-zerbitzuak); beharrezkoak diren langile-zuzkidurak eskatzen ditugu, eta hurrengo aurrekontuetan gizarte-babeseko BPGren ehunekoa handitzea, gurera per capita antzeko errenta duten Europako herrialdeek bideratzen dutena.

Publiko izaerako energia ekoizteko eta merkaturatzeko politika bat, herritarrei oinarrizko premiako zerbitzu bat eskuratzea bermatuko diena.

Europako baliabideak eta hurrengo aurrekontuak pertsonen bizi-baldintzak eta lan-baldintzak hobetzera bideratu behar dira lehentasunez, eta ez gehien dituztenen poltsikoak loditzera.

-Kapital-errentei mesede egiten dien zerga-politika aldatzea, lan-errenten kaltetan, eta zerga-saihesteari eta paradisu fiskalei mesede egitea.

Horregatik, urriaren 28an Gasteizen mobilizatuko gara eta 25ean Iruñean. Mobilizazioa da gure bermea.

BERDIN DIO NORK GOBERNATU, GUK PENTSIO PUBLIKO NAHIKOAK, ENPLEGU DUINA ETA ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSALAK DEFENDATUKO DITUGU

Suscríbete a nuestro Boletín