Reportajes

//LAB presenta su nueva Estrategia Antirracista

LAB presenta su nueva Estrategia Antirracista

“No solamente por el deber de contribuir a reparar la deuda colonial, sino porque dichas compañeras realizan una gran aportación social y política en Euskal Herria, que merece ser reconocida y puesta en valor”.

2023-06-03T11:59:12+02:003 junio 2023|Antirracista|Comentarios desactivados en LAB presenta su nueva Estrategia Antirracista

Con información de LAB Sindikatua

El sindicato LAB ha presentado su nueva estrategia antirracista en Bilbo, durante la cual han intervenido, entre otras, Josefina Txefi Roco, responsable de la recién creada Secretaría Antirracista de LAB, la coordinadora general Garbiñe Aranburu, Houssine Yagoubi, presidente del comité de empresa de Huerta de Peralta y delegado de LAB y Jannet Carmona, delegada del sector de la limpieza en Bilbo. Estas dos últimas personas han compartido sus testimonios en nombre de otras muchas personas racializadas y/o migrantes que también forman parte de LAB.

El sindicato LAB decidió en su último congreso de junio de 2022 crear una Secretaría de Antirracista dentro de su apuesta por un nuevo sindicalismo. La situación administrativa, la raza o la religión de las personas, entre otras cuestiones, se utilizan día a día para vulnerar, discriminar y chantajear a las trabajadoras migradas y/o racializadas. Así, el sistema capitalista-colonial y patriarcal crea sujetos de primera, segunda o tercera y se lucra de dichas desigualdades, generando, además, falsas rivalidades entre las trabajadoras.

LAB defiende que todas las personas deberían tener los mismos derechos y oportunidades, por lo que, como sindicato, busca ser capaz de poder leer bien todas esas situaciones y construir herramientas útiles para la defensa de derechos y la organización colectiva de y desde las trabajadoras migradas y/o racialidadas. No solamente por el deber de contribuir a reparar la deuda colonial, sino porque dichas compañeras realizan una gran aportación social y política en Euskal Herria, que merece ser reconocida y puesta en valor.

Tal y como han subrayado en la presentación, el nuevo sindicalismo de LAB no sería posible sin compañeros y compañeras como los y las de Huerta de Peralta, a aquellas de la sección de trabajadoras de hogar, a las de las plataformas de reparto, a las limpiadoras…

El sindicato LAB ya cuenta con un Plan Estratégico de sindicalismo antirracista que ha sido fruto de un proceso colectivo y que trabajará de manera integral en cuatro dimensiones principales:

1.- Consciencia sindical antirracista: Disponerse a desarrollar una conciencia sindical antirracista es el primer paso para tener herramientas que nos ayuden a identificar y desmontar en nuestras prácticas cotidianas la presencia de prejuicios, sesgos y racismo. Esto involucra a todas y cada una de las personas que forman LAB. Al mismo tiempo, se dará espacio para que las trabajadoras migradas y racializadas como sujeto político tengan su lugar de encuentro, articulación y reconocimiento dentro de LAB y puedan crear su propia red desde la cual tener mayor visibilidad y portavocía en los diferentes sectores, territorios y luchas.

2.- Antirracismo dentro de todo el sindicato: El antirracismo tiene que traducirse en lo concreto: estructura, organización, formas de funcionamiento… Ello implicará revisar y adaptar varias cuestiones en aras a facilitar la accesibilidad, la presencia y la participación de las trabajadoras migradas y racializadas. Para ello, además, se promoverán procesos y materiales de formación política y técnica dirigidas a implementar el antirracismo y a detectar y desmontar prejuicios, privilegios, miedos y zonas de comodidad.

3.- Acción socio-sindical antirracista: Impulsar una acción socio-sindical antirracista que parta de las condiciones y realidades concretas de estas trabajadoras que serán las sujetas protagonistas, recreando y explorando nuevas formas de lucha y de organización colectiva.

4.- Incidencia social y política: LAB quiere realizar una aportación social y política para construir una Euskal Herria de acogida con derechos y oportunidades para todas. En ese sentido, realizaremos propuestas y exigiremos medidas políticas.

Sindikatuak arrazakeriaren aurkako estrategia aurkeztu du Bilbon, eta bertan parte hartu dute, besteak beste, Idazkaritza Antirrazista sortu berriaren arduradun Josefina Txefi Rocok, Garbiñe Aranburu koordinatzaile orokorrak, Huerta de Peraltako enpresa komiteko presidente eta LABeko ordezkari Houssine Yagoubik, eta Jannet Carmonak, garbiketa sektoreko ordezkaria Bilbon. Azken bi horiek beren lekukotzak partekatu dituzte LAB osatzen duten beste hainbat pertsona arrazializatu edota migratzaileen izenean.

LABek Idazkaritza Antirrazista sortzea erabaki zuen 2022ko ekainean, azken Biltzar Nagusian, sindikalismo berri baten aldeko apustuaren baitan.

Pertsonen administrazio-egoera, arraza edo erlijioa, besteak beste, egunero erabiltzen dira langile migratuen edota arrazializatuen eskubideak urratu, diskriminatu eta xantaia egiteko. Horrela, sistema kapitalista-kolonialak eta patriarkalak lehen, bigarren edo hirugarren mailako subjektuak sortzen ditu, eta desberdintasun horietatik etekinak ateratzen ditu, langileen artean lehia faltsuak sorrarazten dituelarik.

LABek pertsona guztiek eskubide eta aukera berberak izan beharko lituzketela defendatzen du. Beraz, sindikatu gisa, egoera horiek guztiak ondo irakurtzeko gai izatea eta langile migratuen edota arrazializatuen eskubideak eta antolaketa kolektiboa defendatzeko tresna baliagarriak sortzea du helburu. Zor koloniala konpontzen laguntzeko ez ezik, lankide horiek Euskal Herrian ekarpen sozial eta politiko handia egiten dutelako eta hori aitortu eta balioetsi behar dela uste duelako hartu du bide hori LABek.

Bada, aurkezpenean azpimarratu dutenez, LABen sindikalismo berria ez litzateke posible izango Huerta de Peraltako lankideen, etxeko langileen atalekoen, banaketa-plataformetakoen, garbitzaileen eta beste askoren ekarpenik izan ezean.

LAB sindikatuak arrazakeriaren aurkako sindikalismoa jorratzeko plan estrategiko bat dauka jada, prozesu kolektibo baten emaitza izan da eta lau dimentsio nagusi jorratuko ditu modu integralean:

1.- Kontzientzia sindikal antirrazista: Kontzientzia sindikal antirrazista garatzea da aurreiritzien, joeren eta arrazakeriaren presentzia identifikatzen zein eguneroko praktiketan halakoak desmuntatzeko lagungarri diren tresnak izateko lehen urratsa. Horrek LAB osatzen duten pertsona guzti-guztiak inplikatzen ditu. Aldi berean, subjektu politiko gisa migratutako eta arrazializatutako langileek LABen barruan elkartzeko, artikulatzeko eta aitortzeko lekua izan dezatela ahalbidetuko da, sare propioa sortu ahal izateko eta, hala, sektore, lurralde eta borroka guztietan ikusgarritasun eta bozeramailetza handiagoa izateko.

2.- Antirrazismoa sindikatu osoaren baitan: Antirrazismoak gai zehatzetan izan behar du isla: egituran, antolaketan, funtzionatzeko moduetan… Hala, hainbat gai berrikusi eta egokitu beharko dira langile migratuen eta arrazializatuen irisgarritasuna, presentzia eta parte-hartzea errazte aldera. Horretarako, gainera, prestakuntza politiko eta teknikorako prozesuak eta materialak sustatuko dira, antirrazismoa ezarri eta aurreiritziak, pribilegioak, beldurrak eta erosotasun-eremuak detektatu eta desmuntatzeko.

3.- Ekintza sozio-sindikal antirrazista: Ekintza sozio-sindikal antirrazista bultzatzea, langile horien baldintza eta errealitate zehatzetatik abiatuta, beraiek izango baitira protagonista, borroka eta antolaketa kolektiborako modu berriak birsortuz eta esploratuz.

4.- Eragin soziala eta politikoa: LABek ekarpen sozial eta politikoa egin nahi du guztiontzako eskubideak eta aukerak izango dituen Euskal Herria eraikitzeko. Ildo horretan, proposamenak egin eta neurri politikoak exijituko ditu.

Suscríbete a nuestro Boletín