Reportajes

//Ibermática convoca huelga para los días 3, 8 y 10 de noviembre

Ibermática convoca huelga para los días 3, 8 y 10 de noviembre

El beneficio de la empresa en 2021 fue un 55% superior al del año anterior y las previsiones de crecimiento para los próximos años son también muy positivas.

2022-11-03T11:39:12+01:003 noviembre 2022|Ibermática|Comentarios desactivados en Ibermática convoca huelga para los días 3, 8 y 10 de noviembre

Hace casi un año que el Comité Intercentros de Ibermática (en adelante, C.I.) denunció el convenio colectivo de empresa, cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre del 2021, con el objeto de iniciar la negociación para su renovación. Desde entonces han tenido lugar catorce reuniones y dos actos de conciliación en la autoridad laboral (SIMA) con la dirección sin haberse conseguido avances significativos.

Destacar la buena situación económica de la empresa, tal y como ha publicado la dirección repetidamente: el beneficio en 2021 ha sido un 55% superior al del año anterior (que, a su vez, fue un 22% superior al de 2019) y las previsiones de crecimiento para los próximos años son también muy positivas.

El CI ha hecho diferentes propuestas de diferentes fórmulas que, bajo la premisa de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de la plantilla, permitieran a la empresa amortiguar el impacto de la inflación sobre sus costes laborales.

Por el contrario, la dirección no ha hecho ningún esfuerzo por acercar posturas en este tiempo, proponiendo mejoras salariales que, en el contexto actual, llevan a la plantilla a la pérdida de poder adquisitivo. Además de no haber hecho propuestas que supongan mejoras importantes en otras cuestiones.

El anuncio, a finales de agosto, de la venta del 100% de la empresa a Ayesa ha supuesto un nuevo factor de incertidumbre entre la plantilla, que se une a la preocupación por el bloqueo del convenio. Por ello, los pasados 22 y 26 de septiembre, se organizaron asambleas en los diferentes centros de trabajo para informar a la plantilla del estado de la negociación y votar si se aceptaba la última propuesta de la dirección o, en caso contrario, convocar una jornada de huelga.

La participación en las asambleas fue de las más altas en la historia de la compañía, votando casi el 90% de los asistentes a favor de rechazar la propuesta de la dirección e ir a la huelga.

En este ínterin de tiempo la empresa ha intentado hacer ver que quiere negociar, pero esas intenciones no se han plasmado en una propuesta en la mesa de negociación. Por ello, todos los centros de Ibermática secundarán una jornada de huelga los días 3,8 y 10 de noviembre donde se realizarán diferentes movilizaciones.

Ibermaticako batzordeak hitzarmenaren negoziazioetako blokeoa salatzen du eta greba egunen deialdia egin dute azaroak 3,8 eta 10 erako

Ia urtebete igaro da Ibermatica-ko Zentroen arteko Batzordeak (aurrerantzean, ZB) enpresaren hitzarmen kolektiboa berritzeko negoziazioak hasi zituenetik. Harrezkero, hamalau bilera egin dira zuzendaritzarekin eta SIMAN beste bi bilera baina ez da aurrerapen esanguratsurik lortu. Enpresaren egoera ekonomiko ona azpimarratzekoa da.

Enprezaren zuzendaritzak argitaratu duen moduan, 2021eko irabaziak aurreko urtekoa baino % 55 handiagoak izan dira (2019koa baino % 22 handiagoa izan ziren era berean), eta datozen urteetarako hazkunde-aurreikuspenak ere oso positiboak dira.

ZB-k akordioa lortzeko proposamen asko egin ditu eta formula desberdinak planteatu ditu langileen eros ahalmena mantentzeko helburuarekin eta baita ere inflazioak enpresaren lan-kostuetan duen eragina arintzeko.

Aitzitik, zuzendaritzak ez du inolako ahaleginik egin akordioa lortzeko eta egin dituzten soldata proposamenek eros ahalmenaren galera ekarriko die langileei. Gainera, ez dute beste gai batzuetan hobekuntza garrantzitsurik ekarriko duen proposamenik egin ezta ere.

Abuztuaren amaieran, enpresaren % 100 Ayesari saldu zaiola iragartzeak ziurgabetasun-faktore berri bat ekarri du langileen artean, eta horrek bat egiten du hitzarmena blokeatzearen inguruko kezkarekin. Hori dela eta, irailaren 22an eta 26an batzarrak antolatu ziren lantoki ezberdinetan, langileei negoziazioaren egoeraren berri emateko eta zuzendaritzaren azken proposamena onartzen ote zen bozkatzeko edo, bestela, greba-eguna deitzeko.

Asanblada hauetako parte-hartzea historikoa izan da Ibermatican, inoiz biana jende gehiago hartu baitu parte hauetan. Bertaratuen ia % 90ek zuzendaritzaren proposamena atzera bota eta grebara joatearen alde bozkatu zuten.

Enpresa saiatu da negoziaziorako borondatea adierazten baina orain arte borondate hori ez da proposamen batean azaldu eta Ibermatica enpresako zentro guztiak greba egingo dute azaroaren 3,8 eta 10 ean.

Suscríbete a nuestro Boletín