Reportajes

//El 11 de mayo, Iruña y Bilbao se movilizarán por una alternativa ecosocial justa

El 11 de mayo, Iruña y Bilbao se movilizarán por una alternativa ecosocial justa

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, Emakumeen Mundu Martxa y Gune Ekosozialista convocaron manifestación para Iruñea a las 12:00 desde la Plaza del Castillo y para Bilbo, a las 17:00 desde el Sagrado Corazón.

2024-03-11T14:03:39+01:0011 marzo 2024|Reportajes|Sin comentarios

Por Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, Emakumeen Mundu Martxa y Gune Ekosozialista

Más de 40 agentes sociales organizados por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se reunieron el pasado 30 de septiembre en un encuentro en Ozaeta bajo el lema «Su txikien itsasoa» o “Mar de fueguitos”, con el objetivo de construir unas reivindicaciones comunes que transformara todos esos pequeños grandes fueguitos en un mar de cambio social. A partir de estas reflexiones, las transformaciones que se deberían dar para cambiar el modelo económico y político hacia una transición ecosocial justa se resumen en 7 ejes.

Las movilizaciones hoy presentadas están convocadas por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, Emakumeen Mundu Martxa y la organización Gune Ekosozialista, pero se trata de un espacio de confluencia que se ha creado con el apoyo de más movimientos sociales y organizaciones, y que seguirá trabajando esta confluencia durante las próximas semanas.

Necesitamos una alternativa ecosocial justa. La situación actual nos lleva a una profunda crisis ecológica y a vidas cada vez más precarias. Seguimos atadas a un sistema basado en los combustibles fósiles y en el paradigma del crecimiento infinito. Los recortes, la mercantilización y los altos precios niegan una alimentación sana o derechos tan básicos como la salud, pensiones justas o una vivienda digna. Los servicios públicos se están destruyendo. Los cuidados son fundamentales, pero en la actualidad un sistema público de cuidados no está garantizado. El machismo y el racismo van en aumento. Proliferan las guerras y el autoritarismo. La otra cara de esta realidad son la patronal y grandes empresas, los fondos financieros, los grandes supermercados, los bancos, que acumulan cada vez mayores ganancias. Las políticas públicas que promueven los gobiernos actuales y las políticas institucionales son insuficientes para cambiar esta dirección. A menudo profundizan en ella.

Es necesaria una alternativa ecosocial, ecológica y socialmente justa. Los 7 ejes para trabajar por esto son:

– Necesitamos un planeta habitable para todas y para ello tenemos que hacer frente a la emergencia climática y a la crisis ecológica.

– El modelo económico y social debe tener como objetivo garantizar vidas habitables, no garantizar el negocio y los beneficios de unos pocos.

– Dignificar y redistribuir los trabajos, especialmente los trabajos esenciales. También repartir la riqueza, y que para ello, quien más tenga más pague.

– No queremos dejar en manos del mercado los ámbitos esenciales para la vida. La soberanía alimentaria, las telecomunicaciones o la energía son imprescindibles y hay que apostar por ello desde el ámbito público.

– Queremos todos los derechos para todas las personas porque todas tenemos derecho a una vida digna. Debemos acabar con el machismo, el racismo… y con todos los ejes de opresión y discriminación que atraviesan nuestras sociedades. Pedimos abandonar la propia Ley de Extranjería.

– Decimos no a la guerra y al gasto militar y pedimos la desmilitarización de nuestra sociedad y de nuestra economía.

– Todas estas transformaciones que hay que realizar no se pueden dejar en manos del mercado. Necesitamos planificaciones públicas sólidas y democráticamente construidas.

Por ello, las promotoras de esta iniciativa hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones del 11 de mayo en Bilbo y en Iruñea.

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak, Emakumeen Mundu Martxak eta Gune Ekosozialistak manifestazioak deitu ditugu maiatzaren 11rako Bilbo eta Iruñean Alternatiba Ekosozial Justua aldarrikatzeko. Iruñekoa, 12:00etan abiatuko da Gaztelu Plazatik eta Bilbokoa, 17:00etan Jesusen Bihotzetik.

Irailaren 30ean, Ozaetan, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak antolatuta 40 eragiletik gora bildu ziren “Su txikien itsasoa” lemapean egin ziren topaketetan, helburua su-txiki handi guzti horiek aldaketarako itsaso bihurtzeko zoru komuna eraikitzea zen. Hausnarketa horiek abiapuntu, zazpi ardatzetan laburtu dira alternatiba ekosozial justu baten alde eredu ekonomiko eta politikoan eman beharreko eraldaketak.

Mobilizazioen deitzaileak Euskal Herriko Eskubide sozialen Kartak, Emakumeen Mundu Martxa eta Gune Ekosozialista izanik ere, beste hainbat eragilek babesten dituzte gaur aurkeztutako mobilizazioak. Orain arteko bideari jarraiki, datozen hilabeteetan babesak biltzen eta lantzen, eta elkarrekin egindako prozesua eta sortutako konfluentzia jorratzen jarraituko dute.

Alternatiba ekosozial justua beharrezkoa da. Egungo egoerak krisi ekologiko sakonera eta bizitza eta lan gero eta prekarioagoetara garamatza. Erregai fosilei eta ekonomiaren hazkunde infinituaren logikari lotuta jarraitzen dugu. Murrizketek, merkantilizazioak eta prezio altuek elikadura osasuntsua, pentsio duinak edo etxebizitza duina izateko eskubidea ukatzen dute. Zerbitzu publikoak eraisten ari dira. Zaintza lanak funtsezkoak dira, baina egun zaintza sistema publikoa ez dago bermatuta. Matxismoa eta arrazakeria gorantz doaz. Gerrak eta autoritarismoa ugaritzen ari dira. Bitartean, gero eta irabazi handiagoak metatzen dituzte enpresariek, finantza-funtsek, supermerkatu handiek, banketxeek. Egungo gobernuek eta maila instituzionaletik sustatzen dituzten politika publikoak ez nahikoak dira norabide hau aldatzeko. Askotan bide berean sakontzen dute.

Alternatiba ekosozial bat beharrezkoa da. Ekologikoa eta sozialki justua. Honen alde lan egiteko 7 oinarrizko ardatzak oinarrizko adostu dituzte:

– Planeta bizigarri bat behar dugu guztiontzat eta horretarako larrialdi klimatikoari eta krisi ekologikoari aurre egin behar diogu.

– Eredu ekonomiko eta sozialaren helburua bizitza bizigarriak bermatzea izan behar da, ez negozioa bermatzea.

– Lanak, eta bereziki funtsezko lanak eta enpleguak, duindu eta birbanatu behar ditugu. Aberastasuna ere banatu behar da, eta gehien dutenek gehiago ordaindu behar dute horretarako.

– Bizitzarako funtsezkoak diren eremuak ez ditugu merkatuaren esku utzi nahi. Elikadura burujabetza, telekomunikazioak edo energia ezinbestekoak dira eta horren alde egin behar da eremu publikotik.

– Eskubide guztiak nahi ditugu pertsona guztientzat, denok dugulako bizitza duina izateko eskubidea. Diskriminazio matxista, arrazista edo ezein motakoekin amaitu behar da, eta lehentasunez, Atzerritartasun Legea bertan bera uztea ezinbestekoa da.

– Gerra eta gastu militarrari ezezkoa esaten diogu eta gure gizarteen eta ekonomiaren desmilitarizazioa eskatzen dugu.

– Egin behar diren eraldaketa guzti hauek ezin dira merkatuaren esku utzi. Plangintza publiko sendoak eta demokratikoki eraikiak behar ditugu.

Horregatik maiatzaren 11n Bilbon eta Iruñean egingo ditugun mobilizazio ekimenetan parte hartzeko deia luzatzen dugu ekimen honen sustatzaileok.

Deja tu comentario

Suscríbete a nuestro Boletín