Reportajes

//El 1 de mayo: «Antolatu, borrokatu, irabazi»

El 1 de mayo: «Antolatu, borrokatu, irabazi»

ELA asegura que las luchas sociales son las que mantienen vivas las alternativas frente a un mundo capitalista deshumanizado y anuncia manifestaciones en Bilbao e Iruña para el 1 de mayo.

2024-04-18T13:02:45+02:0018 abril 2024|Reportajes|Sin comentarios

Comunicado de ELA

ELA afronta el Primero de Mayo de 2024 bajo el lema «Antolatu, borrokatu, irabazi (Organizar, luchar, ganar)», ideas que condensan un mensaje claro y directo. Así lo ha resumido Mitxel Lakuntza (secretario general de ELA), en la rueda de prensa ofrecida en Bilbao junto a la también miembro de la ejecutiva del sindicato Ane Zelaia. El secretario general ha recordado que hay cuatro cuestiones principales que resumen la coyuntura socioeconómica: el aumento de beneficios empresariales; el empeoramiento de las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora (pérdida de poder adquisitivo, empeoramiento de los servicios públicos, vivienda, precariedad…); la complicidad de los gobiernos; y la falta de oposición y propuesta alternativa desde la izquierda institucional.

Ante esta realidad, Lakuntza defiende una orientación radicalmente diferente de las políticas públicas. «La única posición coherente para conseguir un cambio social es mediante la confrontación política, social y sindical contra los intereses patronales y los poderes económicos. Rehuir esa confrontación es rehuir los cambios que necesita la clase trabajadora. Los consensos en el espacio de la izquierda deberían producirse en la oposición a las políticas actuales, para defender una alternativa social, feminista y ecologista».

Los resultados en la negociación colectiva y la lucha contra la precariedad reafirman la apuesta del modelo de contrapoder de ELA. A pesar de que los salarios de la mayoría de la clase trabajadora todavía continúan por debajo de la inflación acumulada durante los últimos años (en una gran parte a las y los trabajadores de las administraciones públicas), los convenios colectivos negociados en nuestro territorio tuvieron un incremento salarial superior a los estatales (un 4,6% frente a un 3,5%). El incremento medio en los convenios firmados por ELA fue todavía mayor, de un 6,5%. «Los logros para la clase trabajadora no vienen ni de las instituciones ni de las mesas de diálogo social; solo la organización colectiva y la lucha sindical nos permiten avanzar», ha enfatizado Lakuntza. «La conclusión es evidente: a más lucha sindical y más huelgas, más y mejores convenios».

Ane Zelaia: «Aumenta el mayor gasto militar mientras hacen recortes sociales«

Ane Zelaia, por su parte, ha recordado que el Primero de Mayo es «una cita anual para imaginar y comprometerse con un mundo mejor», y para ello «hay que ser consciente de las trágicas consecuencias que provoca un sistema capitalista, heteropatriarcal y racista». En esa línea, Zelaia ha mostrado «la preocupación de ELA por el auge del belicismo, con un mayor incremento del gasto militar, a la vez que se imponen de nuevo las políticas de austeridad en lo social. Es una auténtica irresponsabilidad para favorecer a la industria armamentística». En este Primero de Mayo, ELA vuelve a pedir el alto el fuego y el derecho a un Estado del pueblo palestino. El genocidio que el ejército israelí está cometiendo con la población de Gaza y Cisjordania se apoya en la complicidad de los poderes políticos y económicos de Occidente.

A su vez, Zelaia advierte sobre el anuncio por parte de la Comisión Europea de la vuelta a las políticas de recortes y que «las actuales políticas europeas ni son verdes, ni sociales ni orientadas a la paz». «El poder económico no para de incrementar sus beneficios; hay una relación directa entre el encarecimiento de la vida para la mayoría y el incremento de los beneficios de las grandes empresas y la banca (59.400 millones de beneficios en 2023, solo en el IBEX 35, 14.120 millones de euros las empresas cotizadas en la CAPV) a la vez que el precio de los alimentos se ha incrementado en un 30% en los últimos tres años».

«Todo esto -continúa- se produce con una complicidad política: el reparto de la riqueza está fuera de las políticas de los gobiernos de Gasteiz e Iruña. La falta de inversión en la sanidad pública, la dificultad de acceder a una vivienda, el sistema de cuidados privado y precarizado… Son la muestra más evidente de la falta de políticas sociales de nuestros gobiernos».

ELA también quiere reconocer el compromiso de los y las trabajadoras que se implican cada día en las tareas militantes de las diferentes luchas sociales. «Esas luchas -subraya Lakuntza- son las que mantienen vivas las alternativas frente a un mundo capitalista deshumanizado; son esas luchas las que abren el horizonte y las que hacen una Euskal Herria mejor».

Por eso, ELA hace un llamamiento a participar en las manifestaciones del Primero de Mayo en Bilbo e Iruña.

BILBAO. 11:30 h – Sagrado Corazón.

IRUÑA. 11:30 h – Plaza de la Cruz.

Komunikatua:

«Antolatu, borrokatu, irabazi» lelopean egingo du ELAk aurtengo Maiatzaren Lehena; lelo zuzen bezain argiarekin. Hala laburbildu du Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak, Ane Zelaia ELAko exekutibako kidearekin batera Bilbon eskainitako prentsaurrekoan. Idazkari nagusiak gogorarazi du lau gai nagusik laburbiltzen dutela egungo egoera sozioekonomikoa: enpresen etekinak handitu dira; langileen lan eta bizi baldintzek okerrera egin dute (erosteko ahalmenaren galera, zerbitzu publikoen okertzea, etxebizitza, prekaritatea…); gobernuen konplizitatea; eta ezker instituzionalaren oposizio eta proposamen alternatiboen falta.

Errealitate horren aurrean, Lakuntzak defendatu du bestelako politika publikoak. “Patronalaren interesen eta botere ekonomikoen kontrako borroka politiko, sozial eta sindikala egitea da aldaketa soziala lortzeko jarrera koherente bakarra. Borroka hori alboratzen bada, langile klaseak beharrezkoak dituen aldaketak baztertzen dira. Ezkerreko espazioetan adostasunak lortu beharko lirateke egungo politikei aurre eginez, alternatiba sozial, feminista eta ekologista bat defendatzeko».

Negoziazio kolektiboko emaitzek eta prekarietatearen aurkako borrokak berresten dute ELAren kontrabotere ereduaren aldeko apustua. Nahiz eta langile klasearen gehiengoaren soldatek urteotan metatutako inflazioaren azpitik jarraitu (zati handi batean administrazio publikoetako langileei dagokienez), gure lurraldean negoziatutako hitzarmen kolektiboek estatukoek baino soldata igoera handiagoa izan dute (%4,6 zehazki, %3,5 aldean). ELAk sinatutako hitzarmenen batez besteko hazkundea are handiagoa izan zen: % 6,5. «Langileentzako lorpenak ez datoz ez erakundeetatik, ez elkarrizketa sozialeko mahaietatik; antolaketa kolektiboak eta borroka sindikalak bakarrik uzten digute aurrera egiten», nabarmendu du Lakuntzak. «Ondorioa agerikoa da: zenbat eta borroka sindikal eta greba gehiago, orduan eta hitzarmen gehiago eta hobeak».

Ane Zelaia: gastu militarrak gora, murrizketa sozial larriagoak

Bestalde, Ane Zelaiak gogorarazi duenez, Maiatzaren Lehena «mundu hobe bat irudikatzeko eta konprometitzeko urteroko hitzordua da», eta, horretarako, «sistema kapitalista, heteropatriarkal eta arrazista batek eragiten dituen ondorio tragikoez jabetu behar gara». Ildo horretan, Zelaiak adierazi du «ELA kezkatuta dagoela belizismoaren gorakadagatik, gastu militarra gehiago handitu delako, eta, aldi berean, arlo sozialean austeritate politikak nagusitzen direlako. Benetako arduragabekeria da, armagintzaren mesedetan». Maiatzaren Lehenean ere ELAk berriro aldarrikatu Palestinako herriaren Estatua izateko eskubidea eta su etena. Israelgo armada Gaza eta Zisjordaniako biztanleekin egiten ari den genozidioa Mendebaldeko botere politiko eta ekonomikoen konplizitatean oinarritzen da.

Era berean, Zelaiak ohartarazi du Europako Batzordeak iragarri duela murrizketa politiketara itzuliko dela, eta «Europako egungo politikak ez direla berdeak, ez sozialak, ez bakera bideratutakoak». «Botere ekonomikoak etekinak pilatzen ditu; lotura zuzena dago gehiengoaren bizitzaren garestitzearen eta enpresa handien eta bankuen mozkinen handitzearen artean (59.400 milioiko mozkinak 2023an, IBEX 35ean bakarrik, 14.120 milioi euro EAEn kotizatutako enpresek), eta, aldi berean, elikagaien prezioa % 30 garestitu da hiru urteotan».

«Hori guztia -jarraitu du- konplizitate politiko batekin gertatzen da: aberastasunaren banaketa Gasteizko eta Iruñeko gobernuen politiketatik kanpo dago. Osasun publikoan inbertsiorik ez egitea, etxebizitza eskuratzeko zailtasuna, zaintza sistema pribatua eta prekarizatua… Horiek dira gure gobernuen politika sozialen gabezien erakusgarri nabarmenenak».

ELAk, azkenik, aitortu nahi izan du egunerokoan borroka sozialen zeregin militanteetan inplikatzen diren langileen konpromisoa. «Borroka horiek -azpimarratu du Lakuntzak- bizirik mantentzen dituzte mundu kapitalista deshumanizatu baterako dauden alternatibak; borroka horiek irekitzen dute etorkizunean Euskal Herri hobea egiteko aukera».

Horregatik, ELAk dei egin du Maiatzaren Lehenean Bilbon eta Iruñean egingo diren manifestazioetan parte hartzera.

BILBAO. 11:30 – Jesusen Bihotza.
IRUÑA. 11:30 – Gurutzeko plaza.

Deja tu comentario

Suscríbete a nuestro Boletín