Reportajes

//Ascensor Solokoetxe: Una propuesta con fines turísticos y especulativos ocultada desde el inicio

Ascensor Solokoetxe: Una propuesta con fines turísticos y especulativos ocultada desde el inicio

“¿Por qué las administraciones, teniendo la posibilidad de poner en funcionamiento el viejo ascensor a un precio inferior, nos imponen un proyecto de nuevo ascensor que supone mayor coste a la ciudadanía pero sobre todo con mayores perjuicios para el barrio y sin consensuarlo ni informar al barrio?”

2022-12-14T09:34:57+01:0014 diciembre 2022|Reportajes|Comentarios desactivados en Ascensor Solokoetxe: Una propuesta con fines turísticos y especulativos ocultada desde el inicio

Por Plataforma Solokoetxe Accesible

Tras el cierre del ascensor histórico de Solokoetxe el pasado 19 de junio de 2022 y tras las continuas denuncias que la Plataforma Solokoetxe Accesible ha realizado en relación con la paralización del servicio público que unía al barrio con las 7 calles, esta plataforma quiere denunciar y poner en conocimiento de la opinión pública nuevas informaciones relevantes que modifican sustancialmente los datos que hasta le fecha las instituciones implicadas habían comunicado.

El histórico ascensor fue objeto de un intento de renovación en 2005. En dicho año existió un proyecto de remodelación y mejora del mismo por parte del Gobierno Vasco- Departamento de Transportes por un importe cercano al millón de euros que al final no se realizó.

Posteriormente, en 2019, la sociedad propietaria de la concesión administrativa, Ascensores Solocoeche, S.A. ante la caída de los ingresos de la explotación de la misma (menor número de viajeros, pandemia, etc.) solicitó al GV renunciar a la concesión administrativa de la explotación del servicio, propuesta que no fue aceptada.

La versión oficial dada a esta Plataforma, tanto por el Gobierno Vasco como por el Ayuntamiento de Bilbao tras el cierre del mismo en 2022, fue que la concesionaria había cesado unilateralmente su servicio, que había sorprendido la medida a ambas administraciones y que no se podía realizar ninguna acción para continuar con la explotación porque la concesionaria iba a pleitear jurídicamente con fuerza para dilatar la extinción de la concesión y obtener, de este modo, mayores beneficios en una hipotética sentencia favorable, similar a la que obtuvo con el ascensor de Begoña (explotado por la misma sociedad).

Pues bien, la sorpresa para esta plataforma se produce cuando han llegado a su poder los correos intercambiados entre la concesionaria Ascensores Solocoeche, S.A. y la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco, fechados en noviembre y diciembre de 2020, mediante los cuales la empresa ofrece al Gobierno Vasco la resolución de la concesión por un importe similar al proyecto de renovación del 2005 al que además le añade en su oferta las lonjas, el inmueble y el terreno que ocupan el ascensor y todo por un importe de 1,2 MM de euros. De aceptarse esta oferta hubiera supuesto la puesta en marcha del histórico ascensor de un modo inmediato, sin tener que realizar uno nuevo en las escalinatas de Solokoetxe, sin afectar a todo el vecindario de la zona, sin derribar las escalinatas de solokoetxe, sin elevar los costes hasta los actuales 1, 5 MM de la licitación del nuevo + IVA, más la nueva lanzadera I5 a razón de 1.100 euros diarios (llevan los ciudadanos gastado en este bus 200.000 euros hasta diciembre de 2022) y sin dejar un elemento arquitectónico abandonado y una zona degradada tras el instituto de Solokoetxe.

Ante estos graves hechos, Solokoetxe Accesible quiere denunciar los siguientes aspectos:

1. ¿Por qué tanto la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco como el ayuntamiento de Bilbao nos comunicaron que iba a resultar imposible recuperar la concesión administrativa de un modo pacífico, sin pleitear con la concesionaria cuando ésta ofreció todos los elementos del viejo ascensor en 2020 a precios de 2005?

2. ¿Por qué las administraciones, teniendo la posibilidad de poner en funcionamiento el viejo ascensor a un precio inferior, nos imponen un proyecto de nuevo ascensor que supone mayor coste a la ciudadanía pero sobre todo con mayores perjuicios para el barrio (mirador eliminado, vecindad afectada, demolición de unas escaleras renovadas en 1996…) y sin consensuarlo ni informar al barrio?

3. ¿Por qué se nos ocultaron todos estos datos, la posibilidad de recuperar fácilmente la concesión y se nos impone una nueva propuesta con fines turísticos y especulativos?

4. ¿Por qué se comienza la construcción de un nuevo ascensor en otra zona, sin negociar ni consultar con el vecindario y usuarios, a escasos metros de viviendas, eliminando una de las pocas zonas verdes en el entorno de las escalinatas de Solokoetxe, creando nuevos puntos negros, acabando con el mirador de Solokoetxe y en contra de un vecindario, existiendo una solución de menor coste tanto en lo económico como más sostenible medioambientalmente, del gusto de vecinas y usuarias y sin afectar tanto al casco viejo (María Muñoz y Ronda) como a Escalinatas de Solokoetxe y al 7katu?

Queremos y exigimos respuestas urgentes porque nos tememos que, detrás del nuevo proyecto, no consensuado con los vecinos, existen otros intereses especulativos y turísticos no explicados por las administraciones implicadas. Y no vamos a parar de denunciarlo para conocimiento de toda la ciudadanía.

2022ko ekainaren 19an Solokoetxeko igogailu historikoa itxi ondoren, eta Solokoetxe Irisgarria plataformak auzoa eta 7 kaleak lotzen zituen zerbitzu publikoa geldiaraztearen inguruan etengabe egin dituen salaketen ondoren, plataforma honek informazio garrantzitsu berriak salatu nahi ditu eta iritzi publikoari jakinarazi nahi dizkio, inplikatutako erakundeek ordura arte jakinarazitako datuak nabarmen aldatzen dituztenak.

Igogailu historikoa berritzeko ahalegina egin zen 2005ean. Urte horretan, Eusko Jaurlaritzaren eta Garraio Sailaren aldetik hura birmoldatzeko eta hobetzeko proiektu bat egon zen, azkenean egin ez zen milioi bat euro inguruko zenbatekoarekin.

Ondoren, 2019an, administrazio-emakidaren jabe den sozietateak, Ascensores Solocoeche SAk, ustiapenaren diru-sarrerak jaitsi egin zirela ikusita (bidaiari gutxiago, pandemia eta abar), zerbitzuaren ustiapenaren administrazio-emakidari uko egiteko eskatu zion Eusko Jaurlaritzari, baina ez zen proposamen hori onartu.

Plataforma horri bertsio ofiziala eman zioten bai Eusko Jaurlaritzak bai Bilboko Udalak, 2022an Plataforma itxi ondoren. Bertsio horren arabera, emakidadunak bere kabuz utzi zion zerbitzua, ustekabean harrapatu zituen bi administrazioak, eta ezin zen inolako ekintzarik egin ustiapenarekin jarraitzeko; izan ere, emakidadunak juridikoki auzitan jarriko zuen, indarrez, emakidaren azkentzea luzatzeko eta, horrela, onura handiagoak lortzeko balizko aldeko epai batean, Begoñako igogailuarekin lortu zuenaren antzekoa (sozietate berak ustiatu zuen).

Bada, plataforma honetarako ezustea gertatu da Ascensores Solocoeche SA emakidadunaren eta Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaritzaren artean trukatutako postak, 2020ko azaroko eta abenduko data dutenak, eskuratu dituenean. Posta horien bidez, enpresak emakidaren ebazpena eskaini dio Eusko Jaurlaritzari, 2005eko berritzeproiektuaren antzeko zenbatekoan. Gainera, eskaintzan igogailuak hartzen dituen lonjak, higiezina eta lursaila gehitu dizkio, baita 1,2 MM euroko zenbatekoa ere. Eskaintza hori onartuz gero, igogailu historikoa berehala jarriko zen martxan, Solokoetxeko eskaileretan igogailu berri bat egin beharrik izan gabe, inguruko bizilagun guztiei eragin gabe, Solokoetxeko eskailerak eraitsi gabe, kostuak egungo +BEZ berriaren lizitazioaren 1,5 MMraino igo gabe, gehi I5 anezka berria eguneko 1.100 euroan (herritarrek 200.000 euro gastatzen dituzte autobus horretan 2022ko abendura arte) eta Solokoetxeko institutuaren atzean elementu arkitektoniko abandonatu bat eta eremu degradatu bat utzi gabe.

Gertakari larri horien aurrean, Solokoetxe Irisgarriak honako alderdi hauek salatu nahi ditu:

1. Zergatik jakinarazi ziguten Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaritzak eta Bilboko Udalak ezinezkoa izango zela administrazio-emakida modu baketsuan berreskuratzea, emakidadunarekin auzitan jarri gabe, kontzesionarioak igogailu zaharraren elementu guztiak eskaini zituenean 2020an, 2005eko prezioan?

2. Administrazioek, igogailu zaharra prezio merkeagoan martxan jartzeko aukera izanik, zergatik ezartzen digute herritarrei kostu handiagoa dakarkien baina, batez ere, auzoari kalte handiagoak eragiten dizkion igogailu berri bat (begiratoki ezabatua, kaltetutako auzunea, 1996an berritutako eskailera batzuk eraistea), adostu gabe eta auzoari jakinarazi gabe?

3. Zergatik ezkutatu zitzaizkigun datu horiek guztiak, kontzesioa erraz berreskuratzeko aukera, eta proposamen berri bat inposatu zitzaigun, helburu turistiko eta espekulatiboekin?

4. Zergatik hasi zen igogailu berri bat eraikitzen beste eremu batean, bizilagunekin eta erabiltzaileekin negoziatu eta kontsultatu gabe, etxebizitzetatik metro gutxira, Solokoetxeko harmailen inguruko berdegune bakanetako bat kenduta, puntu beltz berriak sortuz, Solokoetxeko begiratokiarekin amaituz eta auzo baten aurka, eta konponbide merkeagoak eta ingurumen aldetik iraunkorragoak sortuz, bizilagunen gustukoak eta alde zaharrari (María Muñoz eta Ronda), Solokoetxeko eskailerei eta 7katuari eragin gabe?

Premiazko erantzunak nahi eta eskatzen ditugu, beldur baikara auzotarrekin adostu gabeko proiektu berriaren atzean beste interes espekulatibo eta turistiko batzuk daudela, inplikatutako administrazioek azaldu ez dituztenak. Eta etengabe salatuko dugu, herritar guztiek jakin dezaten.

Suscríbete a nuestro Boletín