Reportajes

//Sagardui incumple el derecho de la ciudadanía a participar en la planificación y gestión de Osakidetza

Sagardui incumple el derecho de la ciudadanía a participar en la planificación y gestión de Osakidetza

Desde OPA Herri Plataformak han denunciado la falta de recursos, la privatización de Osakidetza y que Gotzone Sagardui está negando a la ciudadanía su derecho a participar en la toma de decisiones relacionadas con la sanidad.

2023-05-11T10:54:20+02:0011 mayo 2023|Reportajes|Comentarios desactivados en Sagardui incumple el derecho de la ciudadanía a participar en la planificación y gestión de Osakidetza

Por Laura Fontalba

Desde la coordinadora de plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, OPA Herri Plataformak ha denunciado que el Gobierno Vasco excluye a la ciudadanía de la toma de decisiones, la planificación y la gestión del Sistema de Salud Vasco.

La plataforma ha denunciad que, hoy, Gotzone Sagardui, Consejera Vasca de Sanidad, aprovechará la cuadragésimo tercera edición del Congreso organizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, para negar que el Gobierno Vasco sea responsable de la situación que está atravesando Osakidetza; e implicar a los 1.300 profesionales participantes en su «nueva cultura de la asistencia sanitaria», que no es más que una tapadera para ocultar la falta de recursos y la privatización del sector.

Desde OPA Herri Plataformak han denunciado que Gotzone Sagardui no está cumpliendo su propia normativa. Tal y como han explicado, en el año 1978, la Declaración de Alma Ata estableció que “el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud”; y, en 1986, la Carta de Ottawa incidió en que “la promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad, en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud». Del mismo modo, en 2015, el Decreto 147/2015, de 21 de julio, aprobaba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi y, en su artículo 6, Derechos en relación con la organización y gestión del sistema sanitario de Euskadi, señala que el sistema sanitario del territorio debe gobernarse atendiendo a los valores del «código ético y de conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Administración General e Institucional», con universalidad, solidaridad, equidad, transparencia, calidad de los servicios y participación ciudadana; y que esta participación ha de darse de manera activa: «directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que las representen, en las actuaciones del sistema sanitario de Euskadi».

Asimismo, han destacado que la Guía NICE NG44 de 2016 estableció diversas recomendaciones para gerencias, direcciones o responsables de salud pública, entre otros, a fin de garantizar el cumplimiento de la «participación comunitaria tanto en el sistema de salud como en la formulación y desarrollo de planes, estrategias, programas y proyectos». Una guía que desde OPA Herri Plataformak aseguran que no se está cumpliendo. «El Gobierno Vasco viene actuando en sentido contrario a lo expuesto, excluyendo a la ciudadanía en todas las decisiones relacionadas con la sanidad», han asegurado.

La plataforma ha explicado que, actualmente, se está tramitando el Proyecto de Ley de Salud Pública de Euskadi, que reafirma la importancia de garantizar la participación ciudadana y mediante el que aseguran que «se incluirá a las comunidades, los movimientos sociales y la sociedad civil en la planificación, desarrollo y evaluación de las intervenciones». A pesar de ello, la plataforma ha denunciado que el periodo de participación relacionado con dicho proyecto se ha limitado a un período de consulta pública de 20 días para presentar «opiniones» sobre el mismo, lo que consideran «insuficiente y alejado de las recomendaciones fijadas en la citadas Guías NICE NG44». Una crítica que la plataforma también hace al Plan Estratégico de Osakidetza (2023-2025), que aunque afirma que pretende «impulsar el empoderamiento de las personas y la alfabetización de la sociedad como agentes garantes y potenciadores de su propia salud», se ha llevado a cabo sin tener en cuenta la participación ciudadana y sólo ha tenido en cuenta las opiniones de órganos directivos de Osakidetza.

«La Salud es un derecho fundamental y compete a los poderes públicos velar y favorecer su ejercicio», han asegurado desde la plataforma. Es por ello que han reivindicado que el Gobierno Vasco «acate» su propia normativa y que se evalúe el impacto sobre la salud de ambos proyectos, de manera que se garantice una participación ciudadana «real», bajo los principios de «transparencia, información, formación y decisión».

Komunikatua:

Gaur, 2023ko maiatzaren 11a, osteguna, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak Familia eta Komunitate Medikuntzako Espainiako Elkarteak antolatutako biltzarraren 43. edizioak eskaintzen dion aukera aprobetxatuko du. Aukera hori erabiliko du Eusko Jaurlaritzak ez duela Osakidetzak bizi duen egoeraren errurik justifikatzeko. 1300 pertsonarekin bilduko da, eta elektoralki erabiliko ditu arazoa gizakiaren gainetik dagoela justifikatzeko. Sailburua Espainiar Estatu osoko 1300 profesional hauek, “osasun-arretaren kultura berria” deritzonaren aldeko apustuan inplikatzen saiatuko da. Kontzeptu horren bidez, Osakidetzaren baliabide falta eta pribatizazioa modu maltzurrean ezkutatu nahi ditu. Arazo horien aurka, profesionalak eta herritarrak masiboki mobilizatzen aritu gara hilabeteetan. Eta hori guztia gure-gurea den estiloarekin edertuta, traineruan eta elkarrekin arraunean.

Osasun publikoaren aldeko herritarren plataformen koordinakundetik, “OPA Herri Plataformak”, Euskal Osasun Sistemaren plangintzan eta kudeaketan herritarren benetako parte-hartzea eskatzen dugu. Haien araudia bete dezatela eskatzen diegu.

1978an, Alma Atako Deklarazioak ezarri zuen “Herriak bere osasun-arretaren plangintzan eta aplikazioan banaka eta taldeka parte hartzeko eskubidea eta betebeharra duela”.

Ondoren, Ottawako Kartak (1986) “osasunaren sustapena komunitatearen parte-hartze eraginkor eta zehatzean, lehentasunak finkatzean, erabakiak hartzean eta osasun-maila hobea lortzeko plangintza-estrategiak landu eta abian jartzean datzala” azpimarratzen du.

Harrezkero, nazioarteko hainbat erakundek adierazi dute komunitatearen parte-hartzea funtsezkoa dela komunitateen ongizatea areagotzeko eta herritarren osasuna hobetzeko, eta beharrezkotzat eta estrategikotzat jotzen dute osasun-politikak garatzeko.

EAEren kasuan, uztailaren 21eko 147/2015 Dekretuak, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen eskubide eta betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duenak, 6. artikuluan (“Euskadiko osasun-sistemaren antolaketarekin eta kudeaketarekin lotutako eskubideak”) honako hau dio:

a. Euskadiko osasun-sistema etika demokratikoaren balioak eta «Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko kargu publikoen eta behin-behineko langileen kode etikoaren eta jokabide-kodearen» ezaugarri bereziak kontuan hartuta gobernatua izatekoa, eta honako printzipio hauetan oinarritzea: unibertsaltasuna, elkartasuna, ekitatea, gardentasuna, zerbitzuen kalitatea eta herritarren parte-hartzekoa.

d. Euskadiko osasun-sistemaren jardueretan modu aktiboan parte hartzeko eskubidea, zuzenean edo biltzen diren edo ordezkatzen dituzten erakundeen bitartez.

Herritarren parte-hartze hori errazte aldera, NICE NG44 (2016) gidak, GPS AdaptA Gidaren bidez Espainiako Estatuan egokitu denak, hainbat gomendio ematen ditu “osasun- eta ongizate-jarduerak planifikatu, kontratatu edo tokiko komunitatearekin lankidetzan gauzatzen dituzten gerentziei, zuzendaritzei, osasun publikoko eta lehen mailako arretako arduradunei eta arlo estrategikoei zuzenduta”, “komunitateak bai osasun-sisteman bai eta planak, estrategiak, programak eta proiektuak formulatu eta garatzeko parte-hartze erreala eta eraginkorra” izan dezan”.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak berak gai horren berri ematen du Osasuna ikuspegi komunitariotik aztertzeko gida metodologikoan (2016):

“Horretarako, gizarteak eta osasun-arlokoak ez diren sektoreek garrantzi handia hartu beharko dute tokiko osasunerako baliabideak/aktiboak indartzeko eta dinamizatzeko esku-hartzeen azterketan, lehentasunean, esku-hartzean eta ebaluazioan”.

Hala ere, Eusko Jaurlaritzak esandakoaren aurka jokatu du, eta herritarrak osasunarekin zerikusia duten erabaki guztietatik kanpo utzi ditu.

Gaur egun, Eusko Legebiltzarrean, Euskadiko Osasun Publikoaren Lege Proiektua izapidetzen ari da, eta haren testuan herritarren parte-hartzearen garrantzia eta beharra azpimarratzen dira. Hala, zioen azalpenean esaten denez, lege honen bidez, «komunitateak, gizarte-mugimenduak eta gizarte zibila esku-hartzeen plangintzan, garapenean eta ebaluazioan sartu nahi dira».

Hala ere, herritarren parte-hartzea, proiektu honi dagokionez, 20 eguneko kontsulta publikora mugatu da, proiektuari buruzko “iritziak” aurkezteko. Denbora-tarte hori ez da nahikoa, eta NICE NG 44, AdapttA GPS gidetan (Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuak) finkatutako gomendioetatik urrun dago. Gida horietan azpimarratzen da partaidetza hori hasieratik garatu behar dela, informazio, prestakuntza eta eztabaidarako prozesu argi, ulergarri eta oso baten bidez, eta hori bermatzeko behar adina denbora eta baliabide behar direla.

Horrelako kritikak Osakidetzaren 2023-2025 Plan Estrategikoari lepora dakizkioke. Plan horren arabera, “pertsonen ahalduntzea eta gizartea alfabetatzea sustatu nahi da, osasuna bermatzeko eta indartzeko eragile gisa”. Paradoxikoki, gizartearen parte-hartzerik gabe egin da, eta Osakidetzako zuzendaritza-organoen iritziak jasotzera mugatu da.

Informazio eta parte-hartze falta hori, halaber, osasun publikoaren aldeko herritarren plataformei Osakidetzaren egungo egoerari buruzko datu garrantzitsuak emateari uko egitean islatzen da. Zaila da parte hartzea, informazioa ukatzen bada, parte hartze hori gauzatzeko oinarrizko baldintza izanda.

Osasuna funtsezko eskubidea da eta botere publikoei dagokie haren erabilera zaindu eta erraztea. Osasun Publikoaren Lege Proiektuak eta Osakidetzaren Plan Estrategikoak zuzenean eragiten diote eskubide horri, osasunaren funtsezko determinatzaileak baitira, eta, beraz, haien eragina ebaluatu beharko litzateke, aipatutako Legean eta goragoko beste araudi batzuetan adierazten den bezala.

Bi testuek duten garrantzia kontuan hartuta, parte hartzeko eskubideari helduz, OPA HERRI PLATAFORMAK elkartetik Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu bere araudia bete dezan, bi proiektuek osasunean duten eragina ebaluatu dezan eta parte-hartze prozesu erreala ireki dezan, gardentasunaren, informazioaren, prestakuntzaren eta erabakiaren printzipioetan oinarrituta, eta hura garatzeko behar den egutegia eta behar diren bitarteko tekniko eta giza baliabideak ezarri ditzan.

Suscríbete a nuestro Boletín