Reportajes

//El Movimiento de Pensionistas, descontento con la nueva reforma

El Movimiento de Pensionistas, descontento con la nueva reforma

El Movimiento de Pensionistas denuncia que la nueva reforma tiene "demasiado título para tan escaso contenido" y no refleja las reivindicaciones que llevan cinco años reclamando.

2023-04-03T12:38:51+02:003 abril 2023|Reportajes|Comentarios desactivados en El Movimiento de Pensionistas, descontento con la nueva reforma

Por Laura Fontalba

Un lunes más, el Movimiento de Pensionistas, esta vez acompañado por alumnas y alumnos de la clase de primero de bachillerato del Instituto Botikazar, se ha concentrado ante el Ayuntamiento de Bilbao para dar a conocer su valoración respecto al Real Decreto Ley 2/2023, recientemente ratificado en el Congreso.

El movimiento ha denunciado que el Real Decreto Ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de los derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones «es demasiado título para tan escaso contenido». A pesar de que reconocen que sí incorpora algunas mejoras, consideran que «es parte de un proceso de reformas que está recortando pensiones y derechos de las personas pensionistas».

«No damos la batalla por perdida e instamos al gobierno y partidos políticos a aprovechar la tramitación parlamentaria para establecer de inmediato, en 2023 y con efectos retroactivos a enero la pensión mínima de la persona pensionista en 1080 euros y en catorce pagas», han asegurado. Tajantemente, el Movimiento de Pensionistas ha rechazado la sustitución de la referencia al SMI del 60% del salario medio por el umbral de la pobreza o renta mediana, pues esto supone una pensión mínima menor; y los recortes, aún no completados, procedentes de esta reforma, como el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, o el incremento de los años cotizados para acceder al 100% de la pensión mínima, que se ha aumentado de 25 a 29 años.

Asimismo, el movimiento ha advertido que someter las decisiones futuras respecto a la financiación y prestaciones del SPP a los criterios del Informe de envejecimiento publicado por la Comisión Europea, la AIReF y el Pacto de Toledo es «abrir paso» a nuevos recortes. Por lo que consideran imprescindible que se asegure que los presupuestos del estado cubrirán los posibles déficits.

Ante esta situación, el movimiento ha reclamado una mejora sustancial de la pensión mínima no contributiva individual; y la mejora de la compensación de los vacíos de cotización y la creación del complemento de brecha de género, que, aunque la reforma los contempla, son «insuficientes»: «Desde el MPEH insistimos que la mejor garantía del Sistema Público de Pensiones reside en la creación de empleo de calidad, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la reducción del tiempo de trabajo sin merma del salario para crear más empleo y el establecimiento de un SMI del 60% del Salario Medio recogido en la Carta Social Europea».

Komunikatua:

Martxoaren 16ko 2/2023 EDLaren Kongresuak PENTSIODUNEN ESKUBIDEAK ZABALTZEKO, GENEROARRAKALA MURRIZTEKO ETA PENTSIOEN SISTEMA PUBLIKOAREN IRAUNKORTASUN-ESPARRU BERRIA EZARTZEKO PREMIAZKO NEURRIAK berretsi ondoren, esan behar dugu titulu handiegia dela hain eduki urria izateko.

Nahiz eta EDLak zenbait hobekuntza egiten dituen kasu askotan, pentsioen pentsioak eta eskubideak murrizten dituen erreforma-prozesu baten parte da. Erreforma horiek, 2011koa bezala, indargabetu egin behar ziren, eta EDL honetan iraunarazi egiten dira.

Elkarrizketa Sozialerako Mahaiko sindikatuekin eta Toledoko Itunaren Batzordearekin lortutako akordioak ez du funtsean aldatu Gobernuaren hasierako zirriborroa.

MPEHetik egiten dugun balorazioa gure eskaera esanguratsuenen betetze-mailaren arabera egiten dugu, hartutako neurrien bidez.

Gutxieneko pentsioen igoera positiboa bada ere, igoera hori oso zekena da, eta ez da 1080ra ere iristen. 65 urtetik gorako pentsiodun batek, EZKONTIDEA BERE KARGURA EZ DUENAK, eta, Gobernuaren taularen arabera, 2023ko 743 eurotik 2027ko 873 eurora igaroko litzateke, 2027an batez besteko errentaren % 60 aplikatu ondoren, EDLren arabera.

Arbuiatzen dugu batez besteko soldataren %60ko LGSren erreferentziaren ordez pobreziaren edo errenta ertainaren atalasea jartzea, gutxieneko pentsio txikiagoa baita.

GAUR, batez besteko soldataren % 60ko LGSari lehen erreferentzia-irizpidea aplikatuz gero, emaitza 1.126 euroko gutxieneko pentsioa izango litzateke, eta ez batez besteko errentaren %60 aplikatzearen ondoriozko 873 euroak. EAEko batez besteko soldatarekin, gutxieneko pentsioa GAUR egun 1.230 eurokoa izango litzateke, eta Nafarroakoarekin, berriz, 1192 eurokoa.

Ez dugu borroka galdutzat ematen, eta gobernuari eta alderdi politikoei eskatzen diegu parlamentuko tramitazioa aprobetxa dezatela, berehala, 2023an eta urtarrilera arteko atzeraeraginezko ondorioekin, pentsiodunaren gutxieneko pentsioa ezartzeko, 1080 euro eta hamalau ordainsaritan.

Gutxieneko kotizazio gabeko pentsio indibiduala nabarmen hobetzea eskatzen dugu. Horren erreferentzia izango da 2027ra arte pertsona bakarreko etxekoen unitate baten pobreziaren atalasea bider 0,75 egitea, eta, beraz, 2023an 484 eurokoa izatetik 2024rako 510 eurokoa izatera igaroko litzateke.

Ez dugu onartzen pentsioa kalkulatzeko epea 25 urtetik 29ra luzatzea. Ez 25, ez 29, ez EHPMk, pentsioa kalkulatzeko aldia kotizatutako 15 urte onenetan kokatzea eskatzen du.

Kotizazio-hutsuneen konpentsazioa hobetzea beharrezkoa da, nahiz eta proposamena 2011 baino lehenagoko egoerara itzuli ere ez den egiten, eta genero-arrakalaren osagarria sortzea, 2024rako eta 2025erako seme-alabengatiko prestazioa %10 handitzen duena; gure ustez, ez dira nahikoak, eta, nolanahi ere, atzeraeraginezko izaerarekin aplikatu beharko lirateke.

Positiboa da sistemaren diru-sarrerak handitzea, nahiz eta proposamenak ez diren nahikoak, eta EHPMtik azpimarratzen dugu Pentsioen Sistema Publikoaren bermerik onena kalitatezko enplegua sortzea dela, soldaten erosteko ahalmena berreskuratzea, soldata murriztu gabe lan egiteko denbora murriztea, enplegu gehiago sortzeko, eta Europako Gutun Sozialean jasotako batez besteko soldataren %60ko LGS ezartzea. Hori da modurik onena kotizazioen ondorioz diru-sarrerak handituz PSPa ziurtatzeko. Ondoko taulan ikus dezakegunez, gure inguruko herrialdeekiko soldata-aldea
onartezina da, eta hori da arazoa.

Ezin da esan EDL honek murrizketarik ez duenik. Erreforma horren ondorioz oraindik osatu ez diren pentsioen murrizketak, hala nola erretiro-adina 65 urtetik 67ra igotzea edo pentsioaren %100 eskuratzeko kotizatutako urteak handitzea, betetzen jarraitzen dira, eta berretsi egiten dira 15 eta 25 urte bitarteko pentsioa kalkulatzeko behar diren kotizazio-urteen igoera, EDL horrekin 29ra igotzen direnak.

Erreforma-proposamenean agertzen den bezala, PSPren finantzaketari eta prestazioei buruzko etorkizuneko erabakiak Europako Batzordeak argitaratutako zahartzetxostenaren, AIReFen eta Toledoko Itunaren irizpideen mende jartzeak atea zabalik uzten die pentsioen murrizketa berriei. Ezinbestekoa da Estatuko aurrekontuek balizko defizitak estaliko dituztela ziurtatzea.

Hau ez da duela bost urte baino gehiagotik kaleetan eskatzen ari garen erreforma, eta borrokan jarraituko dugu oinarrizko aldarrikapenak, hala nola 1080 euroko gutxieneko pentsioa, pentsioen erosteko ahalmenaren galeragatik urteko konpentsazioordainsaria, alarguntza-pentsioaren %100 eta 2011ko erreformaren murrizketak indargabetzea, Legebiltzarreko izapideetan sar daitezen.

Suscríbete a nuestro Boletín