Reportajes

//Desmontando el pacto institucional por los cuidados

Desmontando el pacto institucional por los cuidados

Cuatro meses después de la huelga feminista general, las instituciones y responsables políticos siguen haciendo oídos sordos, llevando el actual sistema de cuidados a situaciones cada vez más extremas.

2024-04-13T17:14:17+02:0013 abril 2024|Reportajes|Sin comentarios

Con información de Denon Bizitzak Erdigunean

Han pasado cuatro meses desde la Huelga Feminista General a favor de un Sistema Público de Cuidados. Desde el Movimiento Feminista y desde otros agentes socio-sindicales estamos haciendo un gran trabajo para poner en la mesa las reivindicaciones que conllevan el sistema público de cuidados. Comparecencias, huelga feminista general, asambleas, estudios, propuestas concretas, propaganda, Acuerdos Sociales… Y al parecer no es suficiente. Nada ha cambiado respecto a nuestras reivindicaciones. Las instituciones y los responsables políticos seguís haciendo oídos sordos, llevando el actual sistema de cuidados a situaciones cada vez más extremas.

Por si fuera poco, para neutralizar las reivindicaciones del movimiento feminista, habéis presentado en el Gobierno Vasco el Pacto por el Cuidado de la CAV, mientras en Navarra no se ha producido ningún avance con el pacto por los Cuidados.

No nos habéis tenido en cuenta en absoluto. Al contrario. Ahora que estamos buscando consensos entre diferentes agentes y planteando medidas concretas, queréis robarnos el discurso sin hacer ningún planteamiento real. Con estos Pactos por lo Cuidados dejáis clara la intención de dejar fuera del diálogo a la mayoría sindical vasca y seguir apostando por los réditos de la patronal. ¡Es intolerable!

Todas sabemos los acuerdos que se han hecho aquí, porque tenemos los datos que dicen que estáis privatizando todos los sectores del sistema de cuidados, desde Osakidetza y Osasunbidea a todas las residencias y centros de día, donde trabajamos cien horas más que en las empresas privadas y cobramos entre un 40 y 60% menos. Vosotros, los Gobiernos Vascos y todo tipo de partidos, decís que estáis haciendo una democracia participativa y basada en debates compartidos, mientras que nosotras somos cada vez más pobres.

En vuestra supuesta democracia participativa habéis planteado una mesa sin participación de asociaciones o sujetos de trabajadoras del hogar y de cuidados. Preocupante, pero habitual. Por eso estamos perdiendo la capacidad de representar y negociar derechos y nuestros intereses. Los habéis nombrado como acuerdos público-privados cuando en realidad actuáis a favor de lo privado y en contra de lo público.

Es sorprendente que un pacto que se llena la boca para hablar de integridad y transversalidad reduzca el sistema público de cuidados al de servicios sociales: esto lo estáis utilizando para justificar la existencia de un sistema público de cuidados. Evidentemente, los Servicios Sociales son imprescindibles, pero también los estáis privatizando, incorporando estos servicios al trabajo no remunerado de las mujeres.

En el caso de Navarra, recibimos este pacto en 2022. Para empezar, es un pacto que se orienta exclusivamente hacia la sensibilización y la prevención. No propone medidas concretas sobre la crisis de cuidados. Y por si fuera poco, no hay presupuesto para llevarlo a cabo, es decir, es una propuesta que ha quedado escrita en papel.

Nosotras, hicimos un Acuerdo Social. Seguimos profundizando en ello, trabajando respuestas a las situaciones de urgencia y al mismo tiempo proponiendo medidas concretas hacia el sistema de cuidados público y comunitario que necesitamos. Este sistema, además, deberá tener en cuenta diferentes áreas. Deberá desarrollar una organización popular feminista que transforme el diseño de los espacios, el uso del tiempo y el urbanismo, la soberanía alimentaria y, a través de ella, las relaciones entre las ciudades y el medio rural. Por un sistema público de cuidados, unas condiciones laborales dignas de las trabajadoras de cuidados y unas vidas dignas.

Ahora nos ponemos con vista al 21 de abril. En plena campaña electoral, se os está llenando la boca de las aspiraciones que tenéis por hacer en el futuro, como si hasta ahora no hubierais tenido ninguna responsabilidad. Escuchad con claridad: necesitamos medidas concretas, consensuadas con nosotras y reales.

¡Estáis vendiendo nuestros derechos! ¡Robando nuestros discursos! ¡Haciendo negocio con nuestras vidas! Pero nos tendréis enfrente, enfrente, detrás, en las calles, en la esfera pública, en las casas, en los lugares de trabajo, en todas partes. Aquí estamos y no hemos hecho más que empezar.

Seguiremos movilizándonos, interpelando y luchando por nuestras vidas. Asamblea por asamblea, pueblo por pueblo y barrio por barrio. ¡Nuestras vidas no son un negocio, queremos un sistema público de cuidados ya!

Lau hilabete pasa dira Zaintza Sistema Publiko baten aldeko greba feminista orokorra egin genuenetik. Zaintza sistema publikoaren aldarria mahai gaineratzeko sekulako lana egiten ari gara mugimendu feministatik, zein bestelako eragile sozio-sindikaletatik. Agerraldiak, greba feminista orokorra, asanbladak, ikerketak, proposamen zehatzak, propaganda, Herri Akordioak… Eta antza denez ez da nahikoa. Ez da ezer aldatu gure aldarrikapenekiko. Erankundeek eta erantzule politikoek entzungor egiten jarraitzen duzue, egungo zaintza sistema geroz eta egoera latzago eta muturrekoetara eramanez.

Hori gutxi balitz, mugimendu feministaren aldarriak neutralizatzeko, EAEko Zainketa Ituna aurkeztu duzue Eusko Jaurlaritzan, Nafarroan Zaintzen Aldeko itunarekin inongo aurrerapausorik eman ez den bitartean.

Ez gaituzue inondik inora kontutan hartu. Kontrara. Askotariko eragileen artean adostasunak bilatzen eta neurri konkretuak planteatzen ari garen honetan, diskurtsoa lapurtu nahi diguzue, inolako planteamendu errealik egin gabe. Zaintza Itun hauekin Argi uzten dute euskal gehiengo sindikala elkarrizketatik kanpo uzteko asmoa eta Patronalaren etekinen alde egiten jarraitzeko asmoa. Onartezina da!

Hemen denok dakigu zein akordio EGIN diren, datuak eskuan baititugu, eta datuek diote zaintza sistemaren sektore guztiak ari zaretela pribatizatzen, Osakidetza eta Osasunbidetik hasi eta erresidentzia eta eguneko zentro guztietara, non enpresa pribatuetan baino ehun ordu gehiago egiten dugun lan eta %40-%60 gutxiago kobratu. Zuek, Euskal Gobernuek eta mota guztietako alderdiek, demokrazia parte hartzailea eta eztabaida partekatuetan oinarritua egiten ari omen zarete, eta gu bitartean geroz eta pobreagoak gara.

Zuen ustezko demokrazia parte hartzailean etxeko langileen elkarte edo subjektuen parte hartzerik gabeko mahai bat planteatu duzue. Kezkagarria, baina ohikoa. Horregatik ari gara eskubideak eta gure interesak ordezkatu eta negoziatzeko gaitasuna galtzen. Akordio publiko-pribatu bezala izendatu dituzue, finean, pribatuaren alde eta publikoaren kontra ari zaretenean.

Harrigarria da, integraltasunaz eta zeharkakotasunaz hitz egiteko ahoa betetzen duen itun batek zaintza-sistema publikoa gizarte-zerbitzuen sistemara murriztea: hau, zaintza-sistema publiko bat existitzen dela justifikatzeko erabiltzen ari zarete. Jakina, Gizarte Zerbitzuak ezinbestekoak dira, baina horiek ere pribatizatzen ari zarete, emakumeen lan ordaindugabean txertatuz zerbitzu horiek.

Nafarroako kasuan, 2022an jaso genuen paktu honen berri. Hasteko, sentsibilizaziora eta prebentziora bideratzen den ituna da soilik. Ez du zaintza krisiaren gaineko neurri zehatzik proposatzen. Eta hori gutxi balitz, itunaren gainean, ez dago inolako aurrekonturik, hau da, paperean idatzita geratu den proposamena da.

Guk, Herri Akordio bat egin eta adostu genuen. Horretan sakontzen jarraitzen dugu, urgentziazko egoerentzat erantzunak landuz eta aldi berean, behar dugun zaintza sistema publiko eta komunitariora bidean neurri zehatzak proposatuz. Sistema horrek, alor ezberdinak kontutan hartu beharko ditu gainera. Herri antolaketa feminista bat garatu beharko du, espazioen diseinua, denboraren erabilera eta hirigintza eraldatu, elikadura burujabetza bultzatu, eta horren bidez hirien eta Ianda eremuaren arteko harremanak eraldatuko dituena. Zaintza sistema publikoaren, zaintza langileen lan baldintza duinen eta bizitza duinen aldekoa.

Orain Apirilaren 21era begira gaude asko. Hauteskunde kanpainaren erdigunean, ahoa betetzen ari zaizue etorkizunean egiteko dituzuen asmoez, orain arte ardurarik izango ez bazenute bezala. Argi entzun: Neurri konkretuak, gurekin adostutakoak eta errealak behar ditugu.

Gure eskubideak saltzen ari zarete! Gure diskurtsoak lapurtzen! Gure bizitzekin negozioa egiten! Baina parean izango gaituzue, parean, atzean, kaleetan, esfera publikoan, etxeetan, lantokietan, toki guztietan. Hementxe gaude eta hasi besterik ez gara egin.

Aurrera begira ere mobilizatzen, interpelatzen eta gure bizitzen alde jarraituko dugu borrokan. Asanbladaz asanblada, herriz herri eta auzoz auzo. Gure bizitzak ez dira negozio, zaintza sistema publikoa orain!

Deja tu comentario

Suscríbete a nuestro Boletín