Reportajes

/, Bilbao, Coronavirus, Pensiones, Residencias/Denuncian la atención residencial deficiente de Leioa (Ifas-Diputación), Vitalistas-Barakaldo y Birjinetxe

Denuncian la atención residencial deficiente de Leioa (Ifas-Diputación), Vitalistas-Barakaldo y Birjinetxe

Integrantes del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB) y Babestu, han comparecido ante los medios de comunicación, junto a trabajadoras del Centro referencial Covid-19 Birjenetxe y Leioa(Ifas-Diputación), para exigir a las autoridades correspondientes que doten de medios materiales y humanos para frenar el número de fallecimientos en residencias.

2020-11-20T20:37:28+01:0029 septiembre 2020|Barakaldo, Bilbao, Coronavirus, Pensiones, Residencias|Comentarios desactivados en Denuncian la atención residencial deficiente de Leioa (Ifas-Diputación), Vitalistas-Barakaldo y Birjinetxe

Situación en las residencias de Bizkaia… suma y sigue 

Nota de prensa: La realidad es que a las medidas de prevención que siguen sin desarrollarse, a la falta de personal necesario para dar a las personas una atención personalizada imprescindible y a una deficiente gestión de los espacios en las residencias, esta semana tenemos que añadir mensajes equívocos y contradictorios entre el Departamento de sanidad del Gobierno de la CAV y las Diputaciones Forales; nos da la impresión que han tenido más interés en aparecer en los medios que en abordar de manera definitiva un plan de choque eficaz en dotación de medios de prevención y humanos para detener el número de fallecimientos; garantizar la relación estrecha de las personas residentes con los servicios sanitarios, los cuidados imprescindibles de atención personal, medidas eficaces para la detección temprana de los contagios etc. Es inaceptable que se vendan protocolos novedosos cuando prácticamente no cambian y sobre todo tal como estamos comprobando, en muchas ocasiones, ni siquiera se cumplen.

¡Ya está bien!. La atención residencial se mantiene en pie por el esfuerzo de las trabajadoras y sigue siendo absolutamente deficiente para que las personas ingresadas sean atendidas física y emocionalmente. Y como muestra algunos ejemplos:

Residencia Leioa (Ifas-Diputación). «Como pollo sin cabeza”

En la Residencia de Leioa no dejan de aumentar los positivos por COVID-19; las trabajadoras de las residencias llevamos tiempo pidiendo que se tomen medidas y no se toman.

– PCR periódicas a todo el personal. – Refuerzo de las plantillas con nuevas contrataciones.

– Poner a disposición de todo el personal, EPIs acordes a la situación sanitaria actual de la Residencia, mascarillas FFP2 a diario, gorros, batas, mascarillas quirúrgicas a demanda,…

– Reorganización de protocolos para evitar que el personal de plantas tenga que entrar en la cocina.

– Organización de espacios para que se puedan respetar los aforos, incluido el fichaje al empezar y acabar el turno (p. e. reubicando la máquina de fichar y recogida del material necesario en cada planta para evitar las aglomeraciones en la recepción).

Ya que, cada vez hay más positivos y aislados por sospecha, o por contacto estrecho. No están respetando su propio protocolo para que el personal de diferentes plantas no tenga contacto, están mandando a trabajadoras a otras plantas a trabajar, mezclando todos los equipos. Han centralizado las taquillas en la capilla donde no hay ni duchas, donde se juntan las trabajadoras de las plantas. Se están realizando movimientos de usuarias de unas plantas a otras y a los usuarios de ubicación y las trabajadoras no las conocen y ni tan siquiera las pueden llamar por su nombre.

La implementación de todas estas medidas, algunas de ellas históricas, además de la correcta sectorización de la residencia y el aislamiento de los contactos estrechos de los positivos son fundamentales para acabar con la mala situación que se está viviendo en Leioa.

Residencia Vitalitas-Barakaldo

Las trabajadoras y familiares siguen protestando. Están hartas, no tienen el suficiente personal y los medios, son insuficientes, un ejemplo, hace unos días no tenían ni sábanas ni toallas limpias y tuvo que secar a alguna anciana con el camisón que le había quitado. Ahora lavan toda la ropa (antes sacaban fuera la ropa de cama). Ahora se hacen en la residencia y con menos personal.

Centro referencial Covid-19- Birjinetxe

La falta de personal hace que no se pueda atender a las residentes con la mínima dignidad, y tanto trabajadoras como residentes sufren las consecuencias de stress y desatención.

Las situaciones que se dan son graves. Se parte de que son personas muy demandantes a las cuales no se puede tener una escucha activa con ellas, se eliminan lo poco que se podía pasear con ellas; en las comidas ante una negativa a comer, no se tiene tiempo para convencerle y volver a insistir. El aseo es muy precipitado, no pudiendo hacerlo con tranquilidad. Esto supone un malestar tanto para la persona residente, como para la trabajadora, que no llega a atender dignamente a la persona mayor.

Bizkaiko egoitzetako egoera…aurreko bide berberetik

Prentsa oharra: Garatu gabe jarraitzen duten prebentzio-neurriei, pertsonei ezinbesteko arreta pertsonalizatua emateko behar den langileria ezari eta egoitzetako espazioen kudeaketa eskasari, aste honetan mezu okerrak eta kontraesankorrak gehitu behar dizkiegu EAEko Gobernuko Osasun Sailaren eta Foru Aldundien artean; dirudienez, ¡nteres handiagoa izan dute komunikabideetan agertzeko, behin betiko plangintza eraginkor bat, prebentziorako eta giza baliabideez hornitua, heriotzen kopurua geldiarazteko; egoiliarrek osasun-zerbitzuekin duten harreman estua bermatzeko; arreta pertsonalerako ezinbesteko zainketak ziurtatzeko eta kutsatzeak goiz detektatzeko neurri eraginkorrak ezartzeko. Onartezina da protokoloak, berriak bailiran eskaintzea, ia aldatzen ez direnean eta, batez ere, egiaztatzen ari garen moduan, askotan ez direnean betetzen ere. Aski da. Egoitza-arreta zutik mantentzen bada, emakumezko langileen ahaleginari esker da eta erabat eskasa ¡zaten jarraitzen du ospitaleratutako pertsonei arreta fisikoa eta emozionala emateko. Hona hemen adibide batzuk:

Leioa Egoitza (Ifas-Diputazioa). «Noraezean rnurgildurik»

Leloako egoitzan etengabe gehitu da positibo kopurua COVID-19 delakoagatik; bertako langileok denbora daramagu neurriak hartzeko eskatzen eta ez dira hartzen.

– Aldizkako PCRak langile guztiei egitea..

– Plantilak indartzea kontratazio berriekin.

– Langile guztien eskura jartzea egoitzako egungo osasun-egoerarekin bat datozen Norbera Babesteko Ekipamenduak, FFP2 maskarak egunero, txanoak, mantalak, eskatutako maskara kirurgikoak,…

– Protokoloak berrantolatzea, solairu ezberdinetako langileek sukaldean sartu behar ez izateko.

– Espazioak antolatzea edukiera errespetatu ahal izateko, adibidez txanda hastean eta amaitzean fitxatzea (adibidez, fitxatzeko makina birkokatzea eta solairu bakoitzean behar den materiala biltzea harreran pilaketak saihesteko).

Izan ere, gero eta positibo eta isolatu gehiago dago susmoaz edo kontaktu estuagatik. Ez dira beren protokoloa errespetatzen ari, hainbat instalazioetako langileek kontakturik izan ez dezaten; langileak beste planta batzuetara bidaltzen ari dira lanera, ekipo guztiak nahastuz. Armairuak kaperan zentralizatu dituzte, dutxarik ez dagoen lekuan, eta han elkartzen dira solairuetako langileak. Solairu batzuetatik besteetara eta kokapen-erabiltzaileetara mugitzen ari dira erabiltzaileak, eta langileek ez dituzte ezagutzen eta ezin dituzte beren izenez deitu ere egin.

Neurri hauek guztiak, batzuk historikoak, indarrean jartzea funtsezkoa da Leioan bizi den egoera txarrarekin amaitzeko, bai eta egoitza behar bezala sektorizatzea eta harreman estuak positiboetatik isolatzea ere.

Vitalitas-Barakaldo egoitza

Langileek eta senideek protestan jarraitzen dute.Nazkatuta daude, ez dute behar adina langile eta baliabideak, ez dira nahikoak, adibidez, duela egun batzuk ez zuten ez maindire ez eskuoihal garbirik, eta emakume edadeturen bat lehortu behar izan zuen kamisoiarekin. Orain arropa guztia garbitzen dute (lehen oheko arropa kanpora ateratzen zuten). Orain egoitzan egiten da eta langile gutxiagorekin.

Covid-19- Birjinetxe erreferentziazko zentroa

Langilerik ez dagoenez, ezin dira gutxieneko duintasunez artatu egoiliarrak, eta langile zein egoiliarrek estresaren eta arretarik ezaren ondorioak jasaten dituzte.

Gertatzen diren egoerak larriak dira. Oinarrian dagoen aurreiritzia da, oso pertsona eskatzaileak direla eta ezin dela beraiekin aktiboki entzule gisa jokatu; haiekin paseatu zitekeen apurra ezagutzen da; otorduetan, jateari uko egiten bazaio, ez da denborarik izaten konbentzitzeko eta salo berri bat egiteko. Garbitasuna oso azkarra da, eta ezin da lasaitasunez egin. Horrek ondoeza sortzen du, bai egoiliarrentzat, bai langileentzat, ez baitio duintasunez erantzuten adinekoari.

Suscríbete a nuestro Boletín