Reportajes

//Convocan 8 días de huelga en los centros de enseñanza de Iniciativa Social tras 5 meses de bloqueo

Convocan 8 días de huelga en los centros de enseñanza de Iniciativa Social tras 5 meses de bloqueo

Serán los días 17,18 y 19 de octubre y desde el 11 al 15 de diciembre. Tienen como objetivo la negociación de su Convenio.

2023-09-28T17:00:00+02:0028 septiembre 2023|Educación Iniciativa Social|Comentarios desactivados en Convocan 8 días de huelga en los centros de enseñanza de Iniciativa Social tras 5 meses de bloqueo

Comunicado conjunto de ELA, STEILAS, CCOO, LAB y UGT

Tras la jornada de huelga del 25 de abril, las patronales siguen enrocadas en su inmovilismo. Han pasado 5 meses desde la huelga y los sindicatos no han tenido ninguna noticia suya. También han hecho caso omiso de la petición de negociación que les enviaron antes de la huelga.

Dicho esto, y tal y como apuntaron a final de curso, los sindicatos no han tenido más remedio que reforzar la dinámica de huelga y movilización. Por eso los y las trabajadoras de los centros de enseñanza de Iniciativa Social están llamadas a 8 días de huelga. Tendrán lugar entre los días 17 y 19 de octubre y 11 y 15 de diciembre.

Si tras estas jornadas de huelga siguen sin contenidos que posibiliten la firma del Convenio Colectivo, en enero intensificarán la dinámica de huelga. Así, los sindicatos ELA, STEILAS, CCOO, LAB y UGT piden a las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA que inicien una negociación real. El Gobierno Vasco también tiene que decir en este conflicto. Precisamente por ello, han anunciado que van a solicitar reunirse con el Departamento de Educación para trasladarle la situación de bloqueo.

Durante el proceso de negociación del nuevo convenio, se han llevado a cabo 13 reuniones de negociación. Las reuniones comenzaron en mayo de 2022 y la última fue la del 2 de febrero de 2023.

La reunión concluyó sin fecha para una próxima mesa. Las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA dejaron muy clara su intención de no hacer ninguna propuesta sobre contenidos que permitiese avanzar en la negociación del convenio.

Ante este bloqueo de las negociaciones, los sindicatos convocaron una jornada de huelga el 25 de abril.

Sus principales reivindicaciones se centran en medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más feminizados y precarizados, subidas salariales que garanticen el IPC, medidas para mantener los puestos de trabajo y mejoras para la Formación Profesional. Los planes de euskera, los planes de igualdad y los planes de abordaje de la salud laboral y especialmente de los riesgos psicosociales también están en el punto de mira de los sindicatos.

Principales reivindicaciones sindicales para la negociación del Convenio

VIGENCIA

2022-2024 (incluidos los salarios de 2021)

MEDIDAS PARA ALIVIAR LAS CARGAS DE TRABAJO

– Profesorado: reducción significativa de horas lectivas y reserva de las nuevas horas complementarias resultantes como horas de trabajo personal.

– Personal titulado no docente: igual jornada anual que el personal docente.

– Mejorar del régimen de sustituciones en todos los colectivos

MEJORAS PARA LOS SECTORES MÁS FEMINIZADOS Y PRECARIZADOS

– Pasos importantes en la homologación de las trabajadoras de Primer ciclo de Infantil con las trabajadoras de segundo ciclo de Infantil

– Especialistas de Apoyo Educativo (EAE): garantizar jornadas completas e incrementar las horas complementarias, reduciendo las de atención directa

– Reducción significativa de la jornada anual del PAS, estableciendo medidas de medición y limitación de cargas de trabajo

SALARIOS

– Garantía del IPC

– Recuperación del poder adquisitivo perdido.

– Equiparación salarial de todo el profesorado de ESO 1 y ESO 2

MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO

– Inserción en el Convenio el reglamento del procedimiento de recolocación y el establecimiento de garantías para su cumplimiento.

– Garantizar un acuerdo de recolocación permanente

FORMACIÓN PROFESIONAL

– Regulación de la jornada irregular: Negociar e incorporar al convenio las condiciones para superar las horas lectivas habituales de la semana:

Se deberá mantener la proporción de horas lectivas y complementarias

Deberá haber compensación

– FCTs: 6 horas semanales durante todo el curso, no sólo durante el periodo de prácticas

– Regulación de los desdobles en taller

– Negociar la aplicación de los cambios que pueda suponer la nueva ley de F.P.

CONTRATACIÓN TEMPORAL Y FIJA DISCONTINUA

– Recoger la prevalencia de los contratos indefinidos a tiempo completo

– Recoger como norma general la no utilización de los contratos fijos discontinuos

SALUD LABORAL

 -Complemento de incapacidad temporal durante todo el tiempo efectivo de baja.

– Riesgos psicosociales, implantación de planes tanto en la prevención como en la corrección de deficiencias identificadas en todos los centros, incluidos los protocolos de acoso.

PLANES DE EUSKERA

– Para toda la plantilla, incluidos los colectivos no docentes

PLANES DE IGUALDAD

– En todos los centros del ámbito de aplicación del convenio

ELA, STEILAS, CCOO, LAB eta UGT sindikatuek zortzi greba egun deitu dituzte EAEko Gizarte Ekimeneko ikastetxeetan

Apirilaren 25eko greba egunaren ostean, patronalek immobilismoan errotuta jarraitzen dute. Bost hilabete igaro dira greba egun hartatik eta sindikatuek ez dute euren berririk izan. Greba aurretik bidali zieten negoziaketa eskaerari ere muzin egin diete.

Hori horrela, eta ikasturte amaieran adierazi zuten bezala, sindikatuek greba eta mobilizazio dinamika indartzea beste aukerarik ez dute izan Kristau Eskola eta AICE-IZEA patronalek edukizko proposamenak mahai gainean jar ditzaten. Horregatik, Gizarte Ekimeneko ikastetxeetako langileak 8 greba egunetara deitu dituzte. Grebak Urriaren 17tik 19ra eta Abenduaren 11tik 15era izango dira.

Greba egun horien ostean Lan Hitzarmena sinatzeko balizko edukirik ez badago, urtarrilean greba dinamika indartuko dute. Hori horrela, ELA, STEILAS, CCOO, LAB eta UGT sindikatuek Kristau Eskola eta AICE-IZEA patronalei negoziaketari ekiteko galdegin diete. Eusko Jaurlaritzak ere badu zeresanik. Horregatik, hain zuzen ere, Hezkuntza Sailari biltzeko eskaera egingo diotela iragarri dute, blokeo egoeraren berri emateko.

Lan hitzarmen berriaren negoziaketa prozesuan 13 negoziazio bilera egin ziren. 2022Ko maiatzean hasi ziren bilerak eta azkena 2023ko otsailaren 2koa izan zen.

Bilera hura hurrengo mahai baterako datarik gabe amaitu zen. Izan ere, Kristau Eskola eta AICE-IZEA patronalek oso argi adierazi zuten ez zutela edukien inguruko proposamenik egingo.

Negoziaketen blokeo horren aurrean, sindikatuek apirilaren 25ean greba egun bat deitu zuten.

Aldarrikapen nagusiak lan zamak arintzeko neurrietan, sektore feminizatu eta prekarizatuenentzat hobekuntzetan, KPIa bermatuko duten soldata igoeretan, lanpostuak mantentzeko neurrietan eta Lanbide Heziketako edukietan oinarritzen dira. Euskara planak, berdintasun planak eta lan osasuna eta bereziki arrisku psikosozialak abordatzeko planak ere jomugan ditugu sindikatuek.

Lan Hitzarmenaren negoziaketarako sindikatuon aldarrikapen nagusiak

IRAUPENA

2022-2024 (2021eko soldatak barne).

LAN ZAMAK ARINTZEKO NEURRIAK

– Irakasleak: eskola orduen murrizketa esanguratsua.

Murrizten diren eskola orduak ordu osagarri bihurtzea eta ordu osagarri horiek lan pertsonalerako izatea.

– Irakasle ez diren langile tituludunak: Irakasleen urteko lanaldi berdina

– Kolektibo guztietan ordezkapenen erregimena hobetzea

SEKTORE FEMINIZATU ETA PREKARIONENTZAT HOBEKUNTZAK

– HH Lehen zikloko langileen HH bigarren zikloko langileekiko homologazioan pausu garrantzitsuak

– Hezkuntza Laguntza Espezialistak (EAE) lanaldi osoak bermatzea eta ordu osagarriak gehitzea arreta zuzenekoak murriztuz

– AZP urteko lanaldi murrizketa esanguratsua, lan zamak neurtzeko eta mugatzeko neurriak ezarriz

SOLDATAK:

– KPIaren bermea

– Aurrez galdutako eros ahalmena berreskuratzen joatea.

– DBH 1 eta DBH 2ko irakasleen soldata parekatzea

EMPLEGUA. LANPOSTUAK MANTENTZEKO

– Birkokapen prozedurari buruzko erreglamendua Hitzarmenean jasotzea eta betearazteko bermeak ezartzea

– Birkokapen akordio mugagabea bermatzea

LANBIDE HEZIKETA

– Lanaldi irregularra arautzea: Asteko ohiko eskola orduak gainditzeko baldintzak negoziatu eta hitzarmenean txertatu:

Ordu lektibo eta osagarrien proportzioa mantendu beharko da

Konpentsazioa egon beharko da

– FCTs: 6 ordu astean ikasturte osoan; ez bakarrik praktika garaian

– Tailerretan bikoizketa arautu

– Lanbide Heziketako lege berriak ekar ditzaken aldaketen aplikazioa negoziatzea

BEHIN BEHINEKO KONTRATAZIOA ETA ALDIZKAKO KONTRATAZIO FINKOA

– Lanaldi osoko kontratu mugagabeen nagusitasuna jasotzea

– Aldizkako kontratu finkoen erabilpenik ez dela egongo jasotzea arau orokor bezala.

LAN OSASUNA

– Behin behineko ez gaitasun osagarria baja-denbora efektibo osoan.

– Arrisku psikosozialak, bai prebentzioan baita identifikatutako gabeziak konpontzeko planak ezarri ikastetxe guztietan, jazarpen-protokolak barne

EUSKARA PLANAK

– Plantilla osoarentzat, irakasleak ez direnak barne

BERDINTASUN PLANAK

– Hitzarmeneko zentro guztietan.

Suscríbete a nuestro Boletín