Reportajes

//Convenio para todas. También para las empleadas de hogar

Convenio para todas. También para las empleadas de hogar

Piden al Gobierno Vasco que aplique a las trabajadoras del hogar el convenio del servicio de ayuda a domicilio.

2024-03-06T13:58:23+01:006 marzo 2024|Reportajes|Comentarios desactivados en Convenio para todas. También para las empleadas de hogar

Con información de ELA Sindikatua

El Estatuto de los y las trabajadoras habilita esta vía para que más de 300.000 afectadas obtengan cobertura legal para sus condiciones laborales. ELA ha registrado en el Departamento de Trabajo tanto del Gobierno Vasco como del Gobierno de Nafarroa la solicitud para la aplicación del artículo 92 del Estatuto de los y las Trabajadoras.

ELA ha elegido como reivindicación principal para este 8 de marzo la situación de las trabajadoras de hogar. ELA celebrará su acto confederal del Día Internacional de la Mujer en el Palacio Europa de Gasteiz, donde participarán la ponente Isabel Otxoa, representante de ATH-ELE (Asociación de Trabajadoras de Hogar) así como trabajadoras empleadas de hogar y de servicio a domicilio. El lema elegido por ELA para 2024 es ‘Etxea lantokia denean; Convenio para todas. Ekiparazioa’, que encabezará la manifestación posterior por las calles de Gasteiz.

La reivindicación principal de ELA para las empleadas de hogar es que se les aplique un Convenio Colectivo de otros sectores similares, como el de Servicio a Domicilio o Limpieza. Para ello, ELA ha registrado en el Departamento de Trabajo tanto del Gobierno Vasco como del Gobierno de Nafarroa la solicitud para la aplicación del artículo 92 del Estatuto de los y las Trabajadoras. Al amparo de este artículo, se solicita la extensión de un Convenio Colectivo en vigor a las trabajadoras de empleo de hogar por la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un convenio colectivo debido a la ausencia de partes legitimadas para ello. Por tanto, ELA solicita para las empleadas de hogar de la CAV el Convenio de Servicio a Domicilio de Bizkaia y para las empleadas de Nafarroa el Convenio de limpieza de Nafarroa.

En Hego Euskal Herria, hay unas 35.000 empleadas de hogar. Se trata de un sector profundamente precario por muchas razones; se trata de trabajos tradicionalmente poco valorados por la sociedad y que las mujeres han solido hacer de forma gratuita: se trata de trabajos que muchas veces realizan mujeres migradas que no tienen otra alternativa laboral. Esto ocurre porque no existe un sistema de cuidados público y universal, y por último, la organización sindical en el empleo de hogar es casi imposible ya que las trabajadoras no tienen forma de negociar sus condiciones de forma colectiva.

Los Ayuntamientos, Diputaciones y los Gobiernos de Gasteiz e Iruña tienen responsabilidad sobre este colectivo, ya que se acude a él por la falta de un sistema público que cubra las necesidades de las personas dependientes. Por ello, es el momento de que las Administraciones asuman su responsabilidad y den curso a la posibilidad legal de que este colectivo obtenga cobertura para sus condiciones laborales mediante la aplicación de convenios sectoriales en vigor.

Langileen Estatutuak bide hori ahalbideratzen du 30.000 langile baino gehiagoren lan balditzei legezko estaldura emateko

ELAk etxeko langileen egoera aukeratu du aldarrikapen nagusitzat martxoaren 8rako. ELAk Emakumeen Nazioarteko Eguneko ekitaldi konfederala egingo du Gasteizko Europa Jauregian. Bertan, hizlari izango da Isabel Otxoa, ATH-ELEko (Etxeko Langileen Elkartea) ordezkaria eta etxeko zein etxez etxeko zerbitzuko langileek ere parte hartuko dute solasaldian. ELAk 2024rako aukeratu duen leloa «Etxea lantokia denean; Convenio para todas. Ekiparazioa» da, ekitaldiaren ostean Gasteizko kaleetatik egingo den manifestazioan erabiliko dena (12:00h).

ELAren aldarrikapen nagusia etxeko langileei antzeko beste sektore batzuetako Hitzarmen Kolektiboa aplikatzea da, hala nola etxez etxeko zerbitzua edo garbikuntza sektorekoa. Horretarako, ELAk Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako Gobernuko Lan Sailean erregistratu du Langileen Estatutuaren 92. artikulua aplikatzeko eskaera. Artikulu horren babesean, indarrean dagoen Hitzarmen Kolektibo bat etxeko enpleguko langileei zabaltzea eskatzen da, eremu horretan ezin delako hitzarmen kolektibo bat sinatu, horretarako legitimazioa duen alderdirik ez dagoelako. Beraz, ELAk Bizkaiko etxez etxeko zerbitzuaren hitzarmena eskatu du EAEko etxeko langileentzat eta Nafarroako langileentzat Nafarroako garbikuntzaren hitzarmena.

Hego Euskal Herrian, 35.000 etxeko langile inguru daude. Sektore oso prekarioa da, arrazoi askorengatik; tradizioz gizarteak gutxi baloratzen dituen lanak dira, eta emakumeek doan egin ohi dituzte: askotan emakume migratuek egiten dituzten lanak dira, beste lan aukerarik ez dutenak. Hori gertatzen da zaintza sistema publiko eta unibertsalik ez dagoelako, eta, azkenik, etxeko enpleguan sindikatua antolatzea ia ezinezkoa delako, langileek ez baitute modurik euren baldintzak modu kolektiboan negoziatzeko.

Gasteizko eta Iruñeko udalek, aldundiek eta gobernuek kolektibo horren gaineko erantzukizuna dute, bertara jotzen baita mendekotasuna duten pertsonen beharrak estaltzeko sistema publikorik ez dagoelako. Hori dela eta, unea da administrazioek erantzukizuna beren gain hartzeko eta kolektibo horrek lan baldintzetarako estaldura lortzeko legezko aukerari bide emateko, indarrean dauden sektoreko hitzarmenak aplikatuz.

Suscríbete a nuestro Boletín