Reportajes

/, Bilbao, Euskal Herria, Pensiones/A los bancos con beneficios millonarios, pensionistas exigen más oficinas, personal y trato humano

A los bancos con beneficios millonarios, pensionistas exigen más oficinas, personal y trato humano

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se ha movilizado en las cuatro capitales, 70 pueblos de Hego Euskal Herria, Parlamentos Vasco y Navarro, Juntas Generales y Ayuntamientos para demandar una banca pública al servicio del ciudadano.

2021-09-20T11:52:53+02:0020 septiembre 2021|Bancos, Bilbao, Euskal Herria, Pensiones|Comentarios desactivados en A los bancos con beneficios millonarios, pensionistas exigen más oficinas, personal y trato humano

Por Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria

Los bancos, y antes también las cajas de ahorro, prestan un servicio público y cumplen la función de intermediarios financieros para facilitar la actividad económica y productiva. Pero lo cierto es que se han convertido en grandes enemigos del común de la ciudadanía y en especial de las personas mayores:

– El perjuicio causado con las llamadas cláusulas suelo, la aplicación del I.R.P.H. (Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios), los vencimientos anticipados de los créditos hipotecarios con un solo impago mensual. La práctica de cargar al hipotecado todos los gastos de constitución y las abusivas comisiones de apertura en las hipotecas, los incrementos en las comisiones por las tarjetas de crédito o débito…, han sido y algunas siguen siendo prácticas habituales en tanto no han sido corregidas por el gobierno o los jueces.

– Pero el perjuicio causado es aún mayor a las personas mayores, la práctica desaparición de la relación personal y el establecimiento de cita previa a través del teléfono, que no siempre se atiende, obliga a la realización de las operaciones en internet, herramienta escasamente conocida por las personas mayores de 60 años. Y todo ello, curiosamente, para disponer de tu propio dinero.

– A esto se unen las medidas derivadas del COVID-19, desde hace 18 meses, que junto al cierre de oficinas y la disminución de personal generan vergonzosas colas en las puertas de las oficinas y, otra vez los más perjudicados son las personas mayores, más sensibles a las inclemencias del tiempo por su edad y salud.

– Qué decir del ámbito rural. En Euskadi, 60 de los 251 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, no cuentan con sucursal bancaria, ni siquiera con un cajero, obligando a 30.000 personas a desplazarse más de 5 Km. de su domicilio para poder disponer de su dinero.

Y mientras todo lo anterior ha ocurrido y ocurre: Recordemos que, una parte de la Banca fue rescatada por el Estado. El rescate de Bankia, hoy absorbida por Caixa Bank, nos costó 22.424 millones de euros, de los que solo ha devuelto al Estado 3.302 millones. Que, el 9 de Junio de este año, el BBVA cierra un pacto con los sindicatos que supone 2.725 despidos y 210 excedencias, y Caixa Bank, cierra a 1 de Julio un acuerdo de extinción de contratos de 6.452 empleados, en tanto que el Banco Sabadell, tras haber salido de su plantilla más de 1.800 empleados en el primer trimestre, anunció el pasado día 30 de Agosto su intención de realizar un nuevo ajuste de plantillas.

En los tres casos, así como en las regularizaciones de años anteriores de la banca, realizado todo en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo, lo que supone hacerlo con el dinero público destinado al desempleo. Mientras tanto los beneficios de los tres bancos citados fueron en el primer semestre de 2021, BBVA 1.911 millones de euros, Caixa Bank. 4.181 millones, Sabadell 220 millones y la media de las retribuciones anuales de los Presidentes de la Gran Banca es de 4,08 millones de € anuales y la de los consejeros delegados de 3,05 millones.

EL DINERO QUE TENÉIS ES NUESTRO

QUEREMOS UN TRATO JUSTO Y HUMANO

MÁS OFICINAS, MÁS PERSONAL Y MÁS CALIDAD

BANKUEN AURREAN  PLANTO EGITEN DUGU

Bankuek eta, lehen, aurrezki-kutxek zerbitzu publikoa ematen dute eta finantza-bitartekarien funtzioa betetzen dute, jarduera ekonomikoa eta produktiboa errazteko. Baina, egia esan, herritar guztien eta, bereziki, adinekoen etsai handi bihurtu dira:

– Zoru-klausulekin eragindako kaltea, HMEIaren aplikazioa. (Hipoteka Maileguen Erreferentzia Indizea), hipoteka-kredituen epemuga aurreratuak, hilean ordainketa bakar batekin. Hipotekadunari eratze-gastu guztiak eta hipotekak irekitzeko gehiegizko komisioak kargatzeko praktika, kreditu-txartelen edo zordunketa-txartelen komisioen gehikuntzak, ohiko jardunbideak izan dira eta izaten jarraitzen dute, gobernuak edo epaileek zuzendu ez dituzten bitartean..

– Baina eragindako kaltea are handiagoa da adinekoentzat, harreman pertsonala desagertu egiten da eta telefono bidezko aurretiazko hitzordua ezartzen da, baina ez da beti kontuan hartzen. Horregatik, eragiketak Interneten egin behar dira, 60 urtetik gorakoek oso gutxi ezagutzen duten tresna baita. Hori guztia, bitxia bada ere, zure dirua eskuratzeko.

– Bada, horri gehitu behar zaizkio COVID-19tik eratorritako neurriak, duela 18 hilabetetik. Izan ere, bulegoen itxierarekin eta langileen murrizketarekin batera, ilara lotsagarriak sortzen dira bulegoetako ateetan, eta, berriz ere, adinekoak dira kaltetuenak, beren adinagatik eta osasunagatik eguraldi txarrarekiko sentikorragoak baitira.

– Zer esan landa eremuari buruz. Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoko 251 udalerrietatik 60k ez dute banku-sukurtsalik, ezta kutxazainik ere, eta 30.000 pertsona beren etxebizitzatik 5 km baino gehiago lekualdatzera behartzen dituzte, dirua erabili ahal izateko.

Eta aurreko guztia gertatu den bitartean:Gogora dezagun Estatuak bankuaren zati bat erreskatatu zuela. Bankiaren erreskatea, gaur Caixa Bankek xurgatua, 22.424 milioi euro kostatu zitzaigun, eta horietatik 3.302 milioi baino ez dizkio itzuli Estatuari.

Jakin dezagun, aurtengo ekainaren 9an, BBVAk itun bat itxi zuela sindikatuekin, 2.725 kaleratze eta 210 eszedentziarekin, eta Caixa Bankek, uztailaren 1ean, 6.452 langileren kontratuak azkentzeko akordio bat itxi zuela; Sabadell bankuak, berriz, lehen hiruhilekoan 1.800 langile baino gehiago atera ondoren, abuztuaren 30ean iragarri zuen plantilla-doikuntza berri bat egiteko asmoa zuela.

Hiru kasuetan, bai eta bankuen aurreko urteetako erregularizazioetan ere, dena Enplegua Arautzeko Espediente baten esparruan egin da, eta horrek esan nahi du langabeziara bideratutako diru publikoarekin egin dela. Bitartean, aipatutako hiru bankuen irabaziak 2021eko lehen seihilekoan BBVA 1.911 milioi eurokoak izan ziren, Caixa Bank. 4.181 milioi euro, Sabadell 220 milioi, eta Banka Handiko presidenteen urteko ordainsarien batez bestekoa 4,08 milioi eurokoa da, eta kontseilari ordezkariena 3,05 milioi eurokoa.

Ezin dugu onartu. Berehalako neurriak eskatzen ditugu, salatutako arazoak konpontzeko eta HERRITARREN ZERBITZURA DAGOEN BANKA PUBLIKO BATERANTZ aurrera egiteko. Horregatik, astelehenean, hilak 20, kalera aterako gara Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan eta 70 herritan, eta Eusko Legebiltzarrean, Nafarroako Parlamentuan, Batzar Nagusietan eta Udaletan ere jakinaraziko dugu.

NORENA DA DAUKAZUEN DIRUA?  GUREA!

BIDEZKO ETA GIZA TRATUA NAHI DUGU

BULEGO GEHIAGO, LANGILE GEHIAGO ETA KALITATE HANDIAGOA

Suscríbete a nuestro Boletín