Reportajes

//Deustuko GKS denuncia que la Izquierda Abertzale veta su participación en la Jai Batzorde

Deustuko GKS denuncia que la Izquierda Abertzale veta su participación en la Jai Batzorde

La Deustuko Gazte Koordinadora Sozialista denuncia que la Izquierda Abertzale está impidiendo su participación en la Jai Batzorde (Comisón de Fiestas) de Deustu.

2023-02-01T15:58:34+01:001 febrero 2023|Reportajes|Comentarios desactivados en Deustuko GKS denuncia que la Izquierda Abertzale veta su participación en la Jai Batzorde

“¡NO AL VETO POLÍTICO EN LA JAI BATZORDE DE DEUSTU!”

Autores: Jone Sarrionandia-Ibarra y Josu Lagos

Las fiestas de Deustu se van acercando y la Izquierda Abertzale sigue prohibiendo nuestra participación en la Jai Batzorde (Comisón de Fiestas) de Deustu. Nosotros, una vez más, hemos trasladado por diferentes vías nuestra voluntad de abandonar el conflicto, pero, se han reafirmado en su decisión de imponer el veto político y no se nos ha permitido ningún espacio para hablar del conflicto. La falta de consenso con la estrategia política de la Izquierda Abertzale es la razón por la que se impone el veto político. Por tanto, la Izquierda Abertzale nos ha vetado por razones puramente políticas e ideológicas. A cualquier colectivo que plantee una actividad política propia se le puede negar su participación.

Las fiestas de Deustu no son un caso aislado. En Hernani la Izquierda Abertzale ha vetado, primero, en la Txosna Batzorde al Mugimendu Sozialista y, después, estando EH Bildu en el Ayuntamiento, le ha negado toda posibilidad de poner una txosna. Por si fuera poco, EH Bildu ha decidido aplicar la represión económica por poner la txosna mediante una multa de más de 3000 euros. Al fin y al cabo, la naturaleza de los vetos es estrictamente política, no responden a problemas de convivencia, y en este caso han utilizado recursos de la administración pública para reforzar el veto político.

Deustuko Gazte Koordinadora Sozialista somos un colectivo juvenil que realizamos una labor política y social y nos organizamos con el objetivo de fomentar la participación política de las y los jóvenes trabajadores y de apostar por una sociedad libre de opresiones. En este objetivo enmarcamos el fomento de la participación en las fiestas locales, lejos del modelo festivo basado en el trabajo asalariado y en los beneficios privados de las industrias de ocio, para que los jóvenes organicemos espacios seguros y participativos de ocio y de socialización.

Llevamos adelante una actividad continuada en el barrio, algunos de nosotros hemos participado en otros muchos espacios amplios del barrio. Por ejemplo, hace años que nos organizamos en el Gazte Lokala de Deustu. Por otro lado, hemos participado en diferentes fiestas de Deustu: montajes de fiestas, turnos de barras, así como en el trabajo de otras fiestas del año. Nuestra voluntad ha sido desde el principio aportar en las fiestas del barrio.

En febrero del año pasado realizamos la propuesta para participar en la organización de las fiestas y otros eventos, tanto por correo electrónico como de forma verbal. En los meses siguientes no recibimos respuesta, a pesar de haber escrito en varias ocasiones, y nos pusieron muchas dificultades para ponernos en contacto con la Jai Batzorde. Han negado en todo momento la posibilidad de debate, ya que sólo hemos recibido de vuelta obstáculos para expresar nuestra propuesta de forma presencial en las reuniones y tampoco se nos ha trasladado información sobre el procedimiento de acceso. Mientras tanto, la Izquierda Abertzale no ha parado de intensificar su campaña de difamación, tanto política como personal, contra nosotros en Deustu. Por si fuera poco, después de cuatro largos meses recibimos una respuesta negativa no escrita, es decir, de viva voz, impulsada por colectivos de la Izquierda Abertzale y en contra de la voluntad de otros colectivos y vecinos. Desde entonces, la Izquierda Abertzale ha estado ocultando su decisión, ya que no ha dado ninguna explicación ni declaración al respecto, evidenciando el carácter injusto de la decisión.

Los argumentos difundidos por los colectivos que han impulsado la negación de nuestra participación se basan en mentiras. Por un lado, hemos mantenido en todo momento relaciones y actitudes respetuosas en los espacios abiertos en los que hemos participado. Por otro lado, los miembros de GKS participamos en las fiestas de otros barrios de Bilbo: San Inazio, Errekalde e Irala. En todas ellas y también en las fiestas de Deustu, mediante el trabajo comprometido, hemos hecho nuestra aportación a las fiestas, sin causar ningún obstáculo. Dicho esto, la decisión de excluirnos de la Jai Batzorde es absolutamente arbitraria.

Esto supone un claro uso privativo del espacio público por razones políticas e ideológicas. Al fin y al cabo, ellos, los que utilizan una retórica a favor del espacio público, son los mismos que están impulsando su privatización. Además, quienes se presentan como representantes de la pluralidad nos han impuesto un veto basado en razones absolutamente excluyentes, basando la decisión en razones políticas.

En los últimos meses hemos vuelto a hacer la propuesta para participar en la Jai Batzorde con el objetivo de dejar a un lado el conflicto. Una vez más, nos han negado la posibilidad de argumentar y debatir nuestra propuesta y la Izquierda Abertzale se ha reafirmado en su decisión de imponer el veto.

Seguiremos defendiendo el derecho a participar en las fiestas del barrio, a favor de las actividades de ocio y fiestas organizadas de forma independiente. No aceptaremos vetos políticos ni privatizaciones del espacio público. Por tanto, exigimos a la Izquierda Abertzale que levante el veto político.

Deustuko jaiak gerturatzen doaz eta Ezker Abertzaleak gure parte hartzea debekatzen jarraitzen du Deustuko Jai Batzordean. Guk, beste behin, gatazka alde batera uzteko borondatea bide ezberdinetatik helarazi dugun arren, beto politikoa inposatzeko erabakiaberretsi dute, auziaz hitz egiteko espaziorik ez zaigu onartu.Ezker Abertzalearen estrategia politikoarekin bat ez egitea da beto politikoa inposatzeko arrazoia. Hortaz, arrazoi politiko eta ideologiko hutsek bultzatuta betoa ezarri digu Ezker Abertzaleak. Jardun politiko propioa planteatzen duen edozein eragilek izan dezake parte hartzea ukatua.

Deustuko jaiak ez dira kasu isolatua. Hernanin Ezker Abertzaleak Mugimendu Sozialista Txosna Batzordetik betatu dulehenik, eta EH Bildu Udaletxean egonda, txosna ezartzeko aukera oro ukatu dio,ondoren. Hori gutxi ez eta txosna jartzeagatik errepresio ekonomikoa aplikatzea erabaki du EH Bilduk, 3000€-tik gorako isuna ezartzearen bitartez. Finean, betoen izaera erabat politikoa da, ez diote konbibentzia arazoei erantzuten, eta kasu horretan administrazio publikoaren baliabideak erabili dituzte beto politikoa indartu eta erreprimitzeko ondoren.

Deustuko Gazte Koordinadora Sozialista auzoan lan politiko eta soziala egiten dugun gazte eragilea gara eta gazte langileon parte hartze politikoa sustatzeko eta zapalkuntzarik gabeko gizarte baten alde egiteko helburuarekin antolatzen gara. Helburu horren baitan kokatzen dugu lekuan lekuko jaietan parte hartzea sustatzea, soldatapeko lanean eta aisialdi industrien irabazi pribatuetan oinarritzen den jai eredutik urrun, gazteok aisialdirako eta sozializaziorako espazio seguru eta parte hartzaileak antolatzeko.

Jardun jarraikorra daramagu aurrera auzoan, gutako batzuk auzoko beste hainbat espazio zabaletan parte hartu dugu. Esaterako, urteak dira Deustuko Gazte Lokaleanantolatzen garela. Bestetik, Deustuko jai egun ezberdinetan parte hartu dugu: jaietako montajeetan, barra txandetan, baita urteko bestelako jai egunetako lan banaketan ere. Gure borondatea auzoko jaietan ekarpena egitea izan da hasieratik.

Iazko otsailean egin genuen parte hartzeko proposamena, korreo elektronikoz zein ahoz helarazitako mezuen bitartez. Hurrengo hilabetetan ez genuenerantzunik jaso, nahiz eta hainbatetan idatzi, eta Jai Batzordearekin harremanetan jartzeko zailtasun ugari jarri zizkiguten. Eztabaidarako aukera uneoro ukatu dute, gure proposamena bileretan aurrez aurre adierazteko oztopoak baino ez baititugu jaso bueltan, eta sarbidea egiteko prozeduraren inguruko informaziorik ere ez zaigu helarazi. Bitartean, Ezker Abertzaleak gure aurkako difamazio kanpaina politiko zein pertsonala areagotu du Deustun. Hori gutxi balitz, lau hilabete luzeren ostean idatziz ez eta ahoz jaso genuen ezezko erantzuna, Ezker Abertzaleko eragileek bultzatuta, beste eragile eta hainbat auzokideren borondatearen aurka. Ordutik, Ezker Abertzalea erabakia ezkutatzen ibili da, honen inguruko azalpenik edo adierazpenik ez baitute egin, erabakiaren izaera injustua agerian utziz.

Gure parte hartzearen ukapena bultzatu duten eragileek zabaldutako argudioak gezurretan oinarritzen dira. Batetik, uneoro errespetuzko harremanak eta jokaerak izan ditugu parte hartutako espazio irekietan. Bestetik, Bilboko beste hainbat auzotako jaietan parte hartzen dugu GKSko kideok: San Inazion, Errekalden eta Iralan, zehazki. Horietan guztietan eta Deustuko jaietan ere, lan konprometituazgure ekarpena egin dugu jaietan, inongo oztoporik eragin gabe. Hori horrela, gu Jai Batzordetik kanpo uzteko erabakia erabat arbitrarioa da.

Honek espazio publikoaren erabilera pribatibo argia suposatzen du, arrazoi politiko eta ideologikoak direla medio. Azken finean, espazio publikoaren aldeko erretorika hutsa darabilten horiek dira berau pribatizatzea bultzatzen ari direnak. Gainera, euren burua aniztasunaren ordezkari gisa aurkezten duten horiek arrazoi erabat baztertzaileetan oinarritutako betoa ezarri digute, erabakia arrazoi politikoetan soilik oinarriturik.

Gatazka egoera alde batera uzteko helburuarekin Jai Batzordean parte hartzeko proposamena egin dugu berriro ere azken hilabeteetan.Gure proposamena argudiatzeko eta eztabaidatzeko aukera ukatu digute beste behin eta betoa ezartzeko erabakian berretsi da Ezker Abertzalea.

Auzoko jaietan parte hartzeko eskubidea defendatzen jarraituko dugu, independenteki antolatutako aisialdi eta jaien alde. Ez dugu beto politikorik ezta espazio publikoaren pribatizaziorik onartuko. Hortaz,  beto politikoa baztertzeko exijitzen diogu Ezker Abertzaleari.

Suscríbete a nuestro Boletín