Reportajes

//Los pensionistas exigen a las instituciones medidas urgentes para frenar la última ola de la pandemia

Los pensionistas exigen a las instituciones medidas urgentes para frenar la última ola de la pandemia

El movimiento de pensionistas ha comenzado el año denunciando el despido de los 4.000 profesionales sanitarios que ha provocado el colapso de la sanidad pública; y exigiendo que las instituciones tomen medidas urgentes para poner freno a esta situación.

2022-01-03T13:26:25+01:003 enero 2022|Reportajes|Comentarios desactivados en Los pensionistas exigen a las instituciones medidas urgentes para frenar la última ola de la pandemia

La última ola de la pandemia que estamos conociendo, con un crecimiento enorme de los contagios, no la hecho sino acentuar los problemas que vienen de lejos en las residencias, atención primaria y hospitales, que Diputaciones. Osakidetza, Osasunbidea y los gobiernos de Gasteiz e Iruña no han sido capaces de resolver con eficiencia, debido en gran medida, a la reducción de recursos, humanos y materiales, originados por sus propias políticas.

Hay una opinión generalizada en la ciudadania vasca – según algunas encuestas de opinión el 95% de la población- de que Osakidetza y Osasunbidea y los gobiernos que las dirigen no han tomado medidas de prevención, ni han planificado ni organizado la sanidad pública para responder y poner freno a esta ola y paliarla mínimamente. Problemas que vienen de lejos y que la primera fase y más dura del Covid-19, no les ha servido de experiencia para prepararse y afrontar olas como esta.

La verdad es que tienen muchas razones para manifestar esa crítica y disgusto, Odakidetza, siguiendo el modelo que aplicaron el verano pasado, ha decidido volver a reducir el horario de más de 62 Ambulatorios, Centros de Salud o Consultorios de la CAV. La medida más común es que cerrarán a las 17 horas en lugar de las 20 horas, incluso en algunos casos a las 3 de la tarde.

En lugar de recuperar a los cerca de 4.000 profesionales sanitarios de los que se deshizo en octubre, sólo ha vuelto a contratar menos de 1.000. Lo que ha provocado un colapso en toda la sanidad pública, que mucha gente acuda a hacerse seguros privados o a hacerse test de antígenas o PCRs a clínicas privadas que se están forrando con unos precios escandalosos.

Y lo último que se ha ocurrido es establecer un protocolo para que toda la gente se automedique, autoconfine e incluso haga tareas de rastreo con todas las personas con quienes tiene contacto, de tal modo que a los centros de Atención Primaria sólo acudan aquellas personas que han dado positivo y formen parte de sectores vulnerables. Este protocolo deja especialmente desasistidas a las personas mayores que viven solas.

Una situación bastante similar se da en Nafarroa. Colapso total en la atención primaria y en el número 112 de SOS Navarra que no puede dar respuesta a los miles y miles de llamadas que reciben por la Covid, por lo que cientos de personas — algunos días se cifran en mil- se quedan sin respuesta ni atención. Y las medidas adoptadas en todos días en Nafarroa son prácticamente similares a las establecidas en la CAV. De hecho, las administraciones de ambas comunidades han estado coordinadas para establecer unas medidas similares.

La situación es bastante critica. Que la ciudadanía asuma las medidas de protección y seguridad sanitaria que le corresponden, es necesario y está bien. Pero los principales responsables en tomar medidas serias y eficaces son Osakidetza y Osasunibidea y los gobiernos de Gasteiz e Iruña. No se puede seguir sí.

Es necesario protestar y con fuerza, de un modo abierto, unitario, plural y respetuoso para que las instituciones tomen medidas urgentes para poner freno a esta situación. El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria está muy preocupado ante esta dramática situación y esta dispuesto – como lo venimos haciendo desde hace tiempo- a apoyar y colaborar con toda iniciativa que plantee y exija con rotundidad a las instituciones: que vale ya: que tomen de una vez por todas medidas de inversión económica en medios sanitarios y plantillas para poner freno a esta situación.

Ezagutzen hari garen pandemiaren asken olatuak, kutsatzeen hazkunde izugarriarekin, areagotu baino ez ditu egin egoitzetan, lehen mailako arretan eta ospitaleetan urrutitik datozen arazoak; izan ere, Aldundiak, Osakideiza, Osesunbidea eta Gasteizko eta Iruñeko gobernuak ez dira gai izan egoera eraginkortasunez konpomtzeko, neurri handi batean, beren politikek eragindako baliabide, giza baliabide eta materialen murrizketaren ondoroz.

Iritzi orokorra dago euskal herrtarrengan — Iritzi inkosta batzuen arabera, biztanleriaren %95ek — Osakidetzak eta Osasunbideak eta horiek zuzentzen dituzten gobernuek prebentzio-neuriak hartu dizkigutela, eta osasun publikoa ez dutela planifikatu edo antolatu olatu horri erantzuteko eta geldiarazteko eta gutxieneko arintze bat egiteko. Arazoak urrutitik datoz, eta Covid-19aren lehen faseak eta gogorrenak ez die balio izan prestatzeko eta olatuei aurre egiteko.

Egia esan, arrazoi asko dituzte kritika eta nahigabe hori adierazteko. Odakidetzak, iazko udan aplikatu zuten ereduari jarraituz, EAEko 62 anbulatorio osasun zentro edo kontsultategi baino gehiagoren ordutegia berriro murriztea erabaki du. Neurri ohikoena da 17:O0etan itxiko dituztela, eta ez
20:OOetan, baita batzuetan arratsaldeko 15:O0etan ere.

Urrian desegin azken 4.000 profesional sanitarioak berreskuratu beharrean, 1.000 bano gutxiago kontratatu ditu berriro. Horrek kolapsoa eragin du osasun publiko osoan, eta jende asko joan da asegura pribatuak egitera edo test antigenoak edo PCRak egitera prezio eskandalagarriekin forratzen ari diren Klinika pribatuetara.

Eta gerturiko azken gauza de protokolo bat ezartzea, jende guztia automedikatu, aulokonfinatu eta kontaktua duten pertsona guztiekin miaketa-lanak egin ditzan. Horrela, Lehen Mailako “Arretako zentroetara positiboa eman duen eta sektore kalteberetako kide diren pertsonak baino ez dira joango. Protokolo honek, bereziki, bakarrik bizi diren adineko pertsonak arrotarik gabe uzten ditu.

Nafarroan ere antzeko egoera dago. Kolapso osoa Lehen mailako arretan eta SOS Nafarroaren 112. zenbakian, ezin baitie erantzunik eman Covid-etik jasotzen dituzten milaka eta milaka deiei; beraz, ehunka pertsona – Egun batzuetan milaka — Erantzunik eta arretarik gabe geratzen dira. Eta Nafarroan egun guztietan hartutako neurriak EAEn ezarritakvon ¡a antzekoak dira. Izan ere, bi erkidegoetako administrazioak koordinatuta egon dira antzeko neurriak ezartzeko.

Egoera nahiko kritikoa da. Herritarrek dagozkien babes-neurriak eta osasun-segurtasunekoak beren gai hartzea beharrezkoa da eta ondo dago. Baina neurri serio eta eraginkorrak hartzearen arduradun nagusiak Osakidetza, Osusunbidea eta Gasteizko eta Iruñeko gobernuak dira. Ezin da horrela jarraitu.

Beharrezkoa da protesta egitea eta indarrez gainera, modu ireki, bateratu, plural eta errespetuzkoan, erakundeek premiazko neurriak har ditzaten egoera hori geldiarazteko. Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimendua oso kezkatuta dago egoera lazgarri honen aurrean, eta prest dago — Aspalditik egiten ari garen bezala — Erakundeei irmoki eskatzen dien ekimen orori babesa eta lankidetza emateko: dagoeneko balio duela, osasun baliabideeran eta plantilletan inbertsio ekonomikoko neurriak har ditzatela behingoz egoera hau geldiarazteko.

Suscríbete a nuestro Boletín